Webinaari tarjosi tietoa maahanmuuttaneen sairaanhoitajaopiskelijan harjoittelun ohjauksesta | Julkaisut @SeAMK

Webinaari tarjosi tietoa maahanmuuttaneen sairaanhoitajaopiskelijan harjoittelun ohjauksesta

#

Järjestimme marraskuussa 2023 ensimmäisen webinaarimme osana Kulttuuri- ja kielitietoinen hoitotyö Etelä-Pohjanmaalla -hanketta.

Webinaarissa käsittelimme aiheita, jotka liittyvät läheisesti maahanmuuttaneen sairaanhoitajaopiskelijan harjoittelun ohjaukseen ja valmistumisen jälkeiseen työllistymiseen. Webinaariin oli koottu tietoa maahanmuuttaneen sairaanhoitajaopiskelijan harjoittelunohjaajien kokemuksista: mitkä asiat edistävät ja estävät harjoittelun onnistumista.

HTM Arja Hyytiä kertoi webinaarissa oman tutkimuksensa tuloksia. Kuulijat pystyivät vertaamaan, miten maahanmuuttaneiden sairaanhoitajaopiskelijoiden harjoittelua ohjaavat sairaanhoitajat ovat kokeneet harjoittelunohjauksen tuolloin ja millaista se on nyt. Edelleen maahanmuuttaneiden sairaanhoitajaopiskelijoiden kielitaito on keskeisessä asemassa harjoittelunohjauksen onnistumista.

FT Päivi Vartiainen johdatteli luennollaan monikulttuurisuuteen hoitotyössä ja erilaisten kulttuurien kohtaamiseen hoitotyön arjessa. Vartiainen käsitteli monikulttuurisuutta työyhteisön näkökulmasta ja miten maahanmuuttanutta hoitotyön kollegaa voi auttaa integroitumaan työyhteisöön. Tämä onkin tärkeä näkökulma, jos ajatellaan suomalaisen terveydenhuollon veto- ja pitovoimaa kohdistuen ulkomailta saapuvalle hoitohenkilökunnalle.

Selkokielen asiantuntija Sanna-Leena Knuuttila kertoi selkokielen käytöstä kirjoitettuna ja puhuttuna kielenä. Hänen luentonsa kohdistui hoitotyöntekijöille ja hoitotyönopettajille, jotka ohjaavat ja opettavat  maahanmuuttaneita sairaanhoitajaopiskelijoita. On olemassa paljon pieniä asioita, jotka huomioiden  lisäävät maahanmuuttaneen, vielä suomen kieltä opettelevan henkilön suomen kielen ymmärrystä. Erityisesti potilastyössä selkokielen käyttö on tärkeää, jotta pystytään välttämään väärinymmärrykset. Muutenkin selkokieli on tärkeä työväline hoitotyössä. Sitä eivät tarvitse ainoastaan maahanmuuttaneet henkilöt, vaan myös syntyperältään suomalaisten joukossa on paljon niitä,  jotka hyötyvät selkokielen käytöstä. Tästä syystä selkokieleen kannattaa perehtyä, vaikka ei työskentelisikään maahanmuuttaneiden henkilöiden parissa.

Saimme webinaariin osallistuneilta henkilöiltä hyvää palautetta. Webinaarin koettiin olleen mielenkiintoinen, ajankohtainen ja vastanneen tämän hetken tarvetta työelämässä. Tämän webinaarin aiheet tulevat tulevaisuudessa olemaan entistäkin ajankohtaisempia, sillä työperäinen maahanmuutto on kovassa kasvussa myös Etelä-Pohjanmaalla.

Kulttuuri- ja kielitietoinen hoitotyö Etelä-Pohjanmaalla

Kulttuuri- ja kielitietoinen hoitotyö Etelä-Pohjanmaalla -hankkeen tavoitteena on lisätä hoitotyön organisaatioiden kulttuuri- ja kielitietoisuutta sekä edistää DP in Nursing -tutkinto-ohjelman sairaanhoitajaopiskelijoiden työllistymistä sairaanhoitajina Etelä-Pohjanmaan alueella. Hankkeen toivotaan lisäävän organisaatioiden valmiuksia kansainväliseen sairaanhoitajien rekrytointiin, joka tulee lisääntymään hoitoalan kasvavan työvoimapulan myötä. Hankkeen aikana ulkomaalaistaustaisille sairaanhoitajille kehitetään urapolkumalli. Hankkeen tarjoamat webinaarit ja työpajat on suunnattu nursing-opiskelijoiden harjoittelunohjauksen tukemiseen kliinisen hoitotyön ohjaajille. Hankkeessa on myös oma työpaketti nursing-opiskelijoille, joita perehdytetään suomalaiseen työelämään, työnhakuun ja suomen kieleen hoitotyön ammattikielenä.

Kulttuuri- ja kielitietoinen hoitotyö Etelä-Pohjanmaalla -hankkeeseen voit tutustua hankkeen verkkosivuilla: CareEP – SeAMK Projektit 

Artikkeli on valmisteltu osana Kulttuuri- ja kielitietoinen hoitotyö Etelä-Pohjanmaalla, CareEP -hanketta, ja haluamme kiittää hankkeen ja tämän artikkelin rahoittamisesta Euroopan sosiaalirahastoa.

Marjut Asunmaa
projektipäällikkö, CareEP -hanke
SeAMK