Tiedolla johtamisella apua huollon ja myytyjen laitteiden seurantaan | Julkaisut @SeAMK

Tiedolla johtamisella apua huollon ja myytyjen laitteiden seurantaan

#

Etelä-Pohjanmaan alueella on useita kunnossapito-, korjaamo- ja huoltoalan yrityksiä, joille huollossa oleviin koneisiin ja laitteisiin liittyvien tietojen seuraaminen, päivittäminen ja ylläpito muodostaa oleellisen osan liiketoiminnan perustasta. Usein nämä yritykset ovat pk-yrityksiä, joilla ei ole välttämättä resursseja tai tarvittavaa tietämystä tällaisten ratkaisujen etsintään, joten siksi tälläkin tiedolla johtamisen osa-alueella on selkeästi kehittämistarpeita. Datasta ketteryyttä ja uutta liiketoimintaa Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksiin (TehoData) -hankkeessa päätettiin selvittää näitä kehittämistarpeita lähemmin pilottina, johon pyrittiin etsimään sopivaa pk-yritystä.

Etelä-Pohjanmaan pk-yritysten joukosta valikoitui pilottiyritykseksi eräs hydrauliikka- ja pneumatiikka-alan yritys, joka myy hydrauliikkaa ja pneumatiikkaa, mutta myös valmistaa erilaisia hydrauliikan ja pneumatiikan laitteita. TehoData-hankkeen pilotiksi tarkentui kyseisessä pk-yrityksessä alustavien keskustelujen kautta mahdollisimman kustannustehokas myytyjen laitteiden huollon seuranta ja huollon organisointi. Tarvemäärittelyn myötä totesimme tähän tarkoitukseen parhaiten soveltuvan QR-koodeihin liittyvän ratkaisun, koska kyseisten koodien taakse voidaan tallentaa laitteiden huoltohistoria ja dokumentaatio.

Aloittaessamme ratkaisujen etsintää löysimme tähän markkinoilta sopivan ja huokeankin ratkaisun: huoltohistoria.fi -palvelun, joka ratkaisee nämä tarpeet. Huoltohistoria.fi -palvelussa voidaan toteuttaa sähköinen huoltokirja kaikille koneille ja laitteille (Huoltohistoria.fi /1/, i.a.). Tämä huoltohistoria.fi- palvelu voidaan ottaa helposti käyttöön lisäämällä kaikki teollisuuden koneet ja laitteet merkistä riippumatta, jolloin niiden huoltojen hallinta tulee mahdolliseksi. Kun nämä koneet ja laitteet on lisätty palveluun, niin näille laitteille voidaan tehdä laitekohtaisesti valtuutuksia joko omille työntekijöille tai kelle tahansa alihankkijoina toimiville huolto-organisaatioille tms. organisaatioille joko tekemään huoltoja tai tarkastuksia koneillesi (Huoltohistoria.fi /2/, i.a.). Lisäksi tässä palvelussa kaikki huollot ja tarkastukset näkyvät reaaliaikaisesti, jolloin yhdellä silmäyksellä voidaan nähdä kaikki laitteet ja niiden huoltohistoriat sähköisesti, mutta myös perinteiset huoltokirjat voidaan skannata ja tallentaa järjestelmään.

Huoltohistoria.fi:n palvelussa on lisäksi automaattinen huoltovahti, joka lähettää huoltomuistutuksia esimerkiksi sähköpostitse suoraan suorittavalle huoltomiehelle tai huoltomuistutuksia, jos huoltoja ei olla tehty ajoissa (Huoltohistoria /2/, i.a.). Lisäksi kyseisessä palvelussa on myös mahdollisuus siirtää koko laitteen huoltohistoria myös toiselle käyttäjälle. Samoin kyseisessä palvelussa voidaan myös kätevästi seurata huollon kuluja eritellen esimerkiksi työn, varaosien ja muiden kulujen osuudet.

Hankkeen pilottikohteena olevassa pk-yrityksessä tätä palvelua käytetään, kun laitteita valmistetaan ja luovutetaan asiakkaalle. Tällöin kyseinen laite otetaan tähän palveluun mukaan sekä kyseisen laitteen huoltohistoria alkaa kertyä ja sen laitteen huoltotoimenpiteitä seurataan laitevalmistajan ja ostaneen yrityksen yhteistyöllä.

Artikkeli on valmisteltu osana Datasta ketteryyttä ja uutta liiketoimintaa Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksiin (TehoData) -hanketta (Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK), i.a.). Samalla haluamme kiittää hankkeen ja tämän artikkelin rahoittamisesta Keski-Suomen ELY-keskusta. Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Juha-Matti Arola
projektipäällikkö, SeAMK TKI

Lähteet:

​Huoltohistoria.fi. /1/ (i.a.). Sähköinen huoltokirja kaikille koneille ja laitteille. https://www.huoltohistoria.fi/

Huoltohistoria.fi. /2/ (i.a.). Teollisuus. https://huoltohistoria.fi/teollisuus/

SeAMK. (i.a.). TehoData. https://projektit.seamk.fi/tehodata/