Paikallinen yritysten omistajanvaihdostapahtuma | Julkaisut @SeAMK

Paikallinen yritysten omistajanvaihdostapahtuma

#

Maaseudun yrityksistä suurin osa on alle 10 työntekijää työllistäviä mikroyrityksiä, ja niiden omistajanvaihdokset ovat hyvin paikallinen ilmiö. Suurimmassa osassa omistajanvaihdoksia ostaja löytyy samalta tai läheiseltä paikkakunnalta tai on myyjälle entuudestaan tuttu. Paikallisilla tilaisuuksilla ja tapahtumilla tavoitetaan laajasti yrittäjiä. Niiden onnistumisella on merkitystä yritysten kehittymiselle ennen ja jälkeen omistajanvaihdoksen. SeAMK ja Kehittämisyhdistys Liiveri toteuttivat Onnistu yrityskaupassa -tilaisuuden Ilmajoella. Sen pohjalta paikallisen yritysten omistajanvaihdostapahtuman resepti näyttäisi seuraavalta.

Teemaan huomio

Tilaisuuden teeman tulee kiinnittää huomiota johonkin omistajanvaihdoksen keskeiseen kysymykseen yrittäjiä kiinnostavalla tavalla. Kun järjestäjinä on monipuolinen joukko omistajanvaihdoksen asiantuntijoita, saavutetaan paras vaikuttavuus. Omistajanvaihdokset ovat yksilöllisiä ja kuulijoiden odotukset sisällöistä vaihtelevat suuresti. Kyseessä voi olla sukupolvenvaihdos tai yrittäjä voi olla eläkeiässä. Tai sitten ostaja astuu yllättäen yrityksen ovesta sisään, eikä yrittäjä ole vielä ajatellutkaan yrityksen myyntiä.

Paikallisen tilaisuuden järjestämisessä kunta tuo tilaisuuteen kokonaisnäkemystä paikkakunnan yritysten tilanteesta. Kunnan elinvoimapalvelut ovat usein ensikontakti, kun yrittäjyyteen liittyviä asioita ryhdytään suunnittelemaan. Omistajanvaihdosprosessin edetessä on siihen tarjolla maksuttomia ja maksullisia palveluita. Kun yrityskauppa tulee ajankohtaiseksi, on parasta kääntyä Etelä-Pohjanmaan yrittäjien maksuttoman omistajanvaihdosneuvonnan puoleen, joka osaa tarvittaessa esitellä myös maksullisia asiantuntijapalveluita.

Finnvera on yrityskaupan julkinen rahoittajana ja rahoituksen asiantuntija. Paikalliset Leader-ryhmät voivat tarjota tukea ostajalle yrityskaupan suunnitteluun silloin, kun ostettava yritys sijaitsee maaseudulla. Yrittäjäyhdistyksen jäsenyys tuo yritykselle laajan verkoston eri alojen asiantuntijoita, joita yrityskaupassa kannattaa hyödyntää. Ja kirsikkana kakun päällä kannattaa kuulla yrityskaupan tehnyttä yrittäjää. Hänen omakohtaiset kokemuksensa niin asiantuntijoista kuin tunteista voivat olla se kaikkein innostavin puheenvuoro.

Yhteistyön kulttuuri

Tilaisuuden laaja järjestäjäjoukko vahvistaa viestin perillemenoa, kun kukin viestii tilaisuudesta omissa kanavissaan ja omille asiakkailleen. Tähän tarvitaan vahvaa yhteistyön kulttuuria. Tapahtuman tila ja tarjoilut olisi hyvä saada tukemaan tapahtuman tavoitetta. Tosin paikallisesti on mentävä niillä vaihtoehdoilla, kuin mitä on käytettävissä. Ilmajoella paikallinen tilitoimisto toi väen tilaisuuteen ja vastasi tarjoilujen järjestämisestä. Väkeä oli tupa täynnä ja tarjoilu juuri sellaista kuin pitikin.

Nykyään Leader-ryhmille on kertynyt paljon arvokasta käytännön kokemusta yhteistyöstä paikallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa. Paikallisten tapaamisten ja tapahtumien järjestäminen on olennainen osa leader-työtä. Jos oma ryhmäsi ei huomaa olla aloitteellinen omistajanvaihdostilaisuuden järjestämisen suhteen, ole itse ja ota yhteyttä. Kokemuksemme mukaan ainakin suhtautumista ajatukseen voi todennäköisesti luonnehtia kiinnostuneeksi.

Aktiivista viestintää

Viestinnässä on hyvä olla vastuuhenkilö, joka huolehtii, että viestintä on aktiivista ja yrittäjiä puhuttelevaa. Ammattimainen ja monikanavainen viestintä tulevasta tilaisuudesta on yksi menestyksen avain. Paikallisesta tilaisuudesta kun puhutaan, niin kaverille kilauttaminen tilaisuuteen yhdessä tuleminen on varsin tavoiteltava ilmiö. Ilmapiiri voisi olla vaikka utelias. Millaisia kokemuksia alustajilla ja muilla osallistujilla on yrityksen omistajanvaihdoksista? Toisaalta mitä ajatuksia minä haluaisin muille jakaa?

Alueellisessa yritysten omistajanvaihdosekosysteemissä paikallisilla tapahtumilla on oma paikkansa, jonka lunastamiseen tarvitaan keskeiset paikalliset toimijat ja hyvä yhteistyö maakunnallisten toimijoiden kanssa. Tavoitteeksi on hyvä ottaa onnistuneiden tapahtumien järjestäminen ja niiden myötä piristysruiskeen antaminen paikalliselle elinkeinoelämälle.

Juha Tall
TKI-asiantuntija
Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Sinikka Koivumäki
Toiminnanjohtaja
Kehittämisyhdistys Liiveri ry (Leader Liiveri)