Kokemuksia sosiaalialan tutkinto-ohjelman intensiiviviikoista | Julkaisut @SeAMK

Kokemuksia sosiaalialan tutkinto-ohjelman intensiiviviikoista

#

International social and health services, mental health in social work  -opintojakso järjestettiin viidennen kerran Seinäjoen ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden ja Hollannin Saxion Hogeschoolin sosiaalialan opiskelijoiden kanssa. Opintojakso kuuluu vapaasti valittaviin opintojaksoihin ja on 4 opintopisteen laajuinen.

Opintojakson toteutukseen sisältyi kaksi lähiviikkoa, joista ensimmäinen järjestettiin Hollannissa, viikolla 6/2024 ja toinen Suomessa viikolla 16/2024. Hollantilainen sosiaalialan tutkinto-ohjelman pitkäaikainen yhteistyökumppanimme, Saxion University of Applied Sciences (Saxion UAS) on monialainen korkeakoulu, ja se sijaitsee Enschedessä.

Lähiviikkojen lisäksi opintojaksoon sisältyi virtuaaliosuus, jonka puitteissa opiskelijat tutustuivat Suomen ja Hollannin sosiaali- ja terveyspalveluihin ja oppivat tunnistamaan maiden välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä mielenterveys -teeman kautta. Opiskelijat etsivät tietoa molempien maiden sosiaali- ja terveyslainsäädännöstä, rahoitusmalleista, ja siitä, miten poliittiset päätökset vaikuttavat mielenterveysasiakkaiden elämään. Tavoitteena oli myös tutustua molempien maiden kulttuureihin.

Opiskelijoita oli mukana opintojaksolla yhteensä 13. SeAMKista oli mukana 5 sosionomiopiskelijaa, ja 1 geronomiopiskelija. Saxionista oli mukana 7 sosiaalialan opiskelijaa. Yhteisessä toteutuksessa oli mukana 3 opettajaa, joista 2 SeAMKista. Opiskelijat majoittivat toisensa vastavuoroisesti omissa kodeissaan lähiviikkojen aikana. Lähiviikkojen ohjelmaan kuului luentoja, tutustumiskäyntejä, asiantuntijavierailuja, tehtäviä yksin ja kansainvälisessä ryhmässä. Lisäksi opiskelijoiden tehtävänä oli toteuttaa vapaa-ajan ohjelmaa.

Lähiviikkojen toteutusten suunnittelu ja opiskelijoiden hakeminen opintojaksolle aloitettiin syksyllä 2023 molemmissa korkeakouluissa.  SeAMKissa hyvänä apuna markkinoinnissa toimi kv-toimiston järjestämä kv-toiminnan orientointi uusille sosionomiopiskelijoille syksyllä 2023. Tavoitteena oli saada kahdeksan SeAMKin sosiaali- ja geronomiopiskelijaa mukaan. Mukana olevat opettajat ja ryhmien ryhmänohjaajat kertoivat myös omille ryhmilleen tästä mahdollisuudesta. Iso apu opintojakson markkinoinnissa oli myös opiskelijoiden saama Erasmus-apuraha.

Osallistuminen edellyttää kiinnostuneisuutta mielenterveys-teemaan. Lisäksi opiskelijalla on oltava mahdollisuus majoittaa toisen maan opiskelija omaan kotiin, ja olla rohkeutta mennä täysin vieraan ihmisen luokse asumaan viikoksi. Opiskelu tapahtuu englannin kielellä, joten on uskallettava käyttää englannin kieltä vuorovaikutuksessa, mutta suomalaisten kielitaidolla pärjää kyllä hyvin.

Opiskelijoilta hyvää palautetta

Opiskelijoiden palautteen mukaan opintojakso on hieno mahdollisuus tutustua uusiin ihmisiin, toiseen kulttuuriin asumalla paikallisessa kodissa, vahvistaa omaa englannin kielen taitoa ja matkustaa ulkomaille kenties ensimmäistä kertaa. Tällainen yksi intensiiviviikko ulkomailla on monelle opiskelijalle helpompi toteuttaa kuin pitempään vaihtoon lähteminen.

Opiskelijat saivat asiantuntijaluentojen ja vierailukohteiden kautta oppia paikallisista ammatillisista käytännöistä ja kulttuurisista toimintatavoista. Myös ajankohtaiset poliittiset toimenpiteet puhuttivat opiskelijoita ja he tunnistivat samankaltaisia suuntauksia sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisessa molemmissa maissa.  Opiskelijat pitivät antoisina keskinäisiä ryhmäkeskustelujaan vierailujen ja vierailijoiden jälkeen, jolloin he vaihtoivat ajatuksia nähdystä ja kuullusta sekä mielenterveyteen että yleisemminkin sosiaalialaan liittyen ja tekivät maiden välisiä vertailuja.

Monelle opiskelijalle kokemus oli upea ja ikimuistoinen. Opiskelijat kertoivat saaneen tästä kokemuksesta lisää rohkeutta erityisesti esiintymiseen ja englannin puhumiseen. Intensiivijaksolle osallistumisen koettiin myös madaltavan kynnystä lähteä esimerkiksi pidempään vaihtoon myöhemmin.

Joukko ihmisiä istuu portaikossa, osalla kädet ylhäällä.
Intensiiviviikko tarjosi opiskelijoille mahdollisuuden tutustua uusiin ihmisiin, toiseen kulttuuriin ja vahvistaa omaa englannin kielen taitoaan.

Anu Aalto
lehtori
SeAMK

Marja-Liisa Saariaho
lehtori
SeAMK