Hyvinvointiteknologiaa avuksi arkeen ja kotiin – omaishoitajat älykodissa | Julkaisut @SeAMK

Hyvinvointiteknologiaa avuksi arkeen ja kotiin – omaishoitajat älykodissa

#

Hyvinvointiteknologia on tullut jäädäkseen, hyvä niin! Teknologia auttaa meitä erilaisissa hyvinvointiin ja terveyteen liittyvissä haasteissa. Tähän maailmaan sukellettiin yhdessä ikäihmisten ja omaishoitajien kanssa kahden vierailukerran verran, kun Kampus 2030 -hanke ja SeAMKin hyvinvointiteknologian kehittämispäällikkö Sami Perälä kutsuivat heitä vierailulle toukokuun alussa.

Kaksi samansisältöistä vierailua olivat osa Kampus 2030 -hanketta, jossa kutsutaan uusia ja erilaisia kohderyhmiä Kampukselle tutustumaan ja toimimaan. Vierailu järjestettiin yhteistyössä Kampus 2030 -hankkeen, SeAMKin, kaupungin ikääntyneiden palveluiden ja Lakeuden Omaishoitajat ry:n kanssa.

Vierailu Seinäjoen jokirannan keskustakampuksen Kampustalolla aloitettiin rennosti kahvituksella, jonka jälkeen siirryttiin SeAMK hyvinvointiteknologian tiloihin.

– Teknologian myötä elämä on muuttunut valtavasti muutaman vuosikymmenen takaisesta. Hankkeemme yhtenä taustateemana on ajatus kaikkien kampuksesta. Oli luontevaa järjestää tämä vierailu, sanoo Seinäjoen kaupungin järjestötyönkoordinaattori ja Kampus 2030  -hankkeen kaupungin projektisuunnittelija Katja Kivioja.

Teknologia tarjoaa konkreettista turvaa

Alkuesittelyn jälkeen tutustuttiin eri teknologialaitteistoihin kuten taskuun laitettaviin GPS-laitteisiin, ovihälyttimiin, hälytysnappiin, turvapuhelimeen, vuodehälyttimeen, lääkekelloon, kotihoidon käytössä olevaan teknologiaan sekä erilaiseen robotiikkaan.  Osaa laitteistosta päästiin testailemaan vierailijoiden kesken ja juttelemaan omista pohdinnoista. Uudet laitteet herättivät suurta kiinnostusta vierailijoissa ja kokemus oli myönteinen, sillä vierailun koettiin antaneen uutta tietoa ja turvaa vanhentumiseen.

Vierailulla tutustuttiin ja siliteltiin PARO-hyljettä eli robottia nimeltä Pyry, joka on täynnä sensoreita. Se ääntelee ja liikuttaa päätään (kuva: Katja Kivioja).

Vierailuun osallistuneiden palautteita:

– Erittäin mielenkiintoinen ja avartava tilaisuus.
– Ihan huippuvierailu!!! Kiitos!!
– Kiitos, tuntuu turvalliselta vanheta.

Ikäihmisten verkoston vierailut jokavuotiseksi?

Järjestäjät ja yhteistyökumppanit kokivat vierailut tärkeiksi ihmisten arjen tarpeiden, tulevaisuuden kehittämistyön ja oman työn näkökulmasta.

Toteutettujen vierailujen kautta saatiin avattua eri näkökulmia osallistujille sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten työvälineistä sekä asiakkaille kotiin tarjottavista teknologisista apuvälineistä. Osa laitteistoista ei ole vielä täysin käytössä sosiaali- ja terveysalalla, mutta meidän tulevat alan ammattilaiset eli nykyiset opiskelijat tutustuvat ja harjoittelevat uusimmilla hyvinvointiteknologian laitteistoilla ja siirtävät niitä siten luontaisesti myös työelämään sinne siirtyessään.

Hyvinvointiteknologia koettiin ajankohtaiseksi erityisesti ikäihmisten ja omaishoitajien kohdalla. Kohtaamisen mahdollistaminen vastasi hankkeen tavoitteisiin tuoda uusia kohderyhmiä kampukselle. Hanke avaa kampusta kaikille ja tuo esille mitä kaikkea toimintaa sieltä löytyy ja pyytää ehdottamaan mitä sieltä voisi löytyä. Tiivistettynä kehittämishankkeen tavoite on kerätä mielipiteitä, kokemuksia, tietoa ja ideoita, jotta voitaisiin tehdä ”Yhä parempi kampus ja kaupunki opiskelijoille, asiantuntijoille ja kansalaisille”.

Yhteistyökumppaneiden palautteita:

– Vierailuissa mukana olleet tahot ovat juuri niitä toimijoita, joiden on tarpeellista tietää ja ymmärtää hyvinvointiteknologioiden olemassaolosta ja mahdollisuuksista. Kyseiset vierailuille osallistuneet toimijat ovat myös tahoja, joiden kanssa meidän on tärkeä pitää yhteyttä, keskustella ja ymmärtää vielä konkreettisemmin kotona asumiseen liittyviä haasteta ja tarpeita. Vaikka olemme tehneet paljon hankkeita, pilotteja ja yhteistyötä kyseisten toimijoiden kanssa, jatkuva vuoropuhelu on hyvin tärkeää kokonaisuuden kehittämisen kannalta.
Sami Perälä, kehittämispäällikkö, SeAMK hyvinvointiteknologia

– Kiitos että saatiin tällainen mahdollisuus hyvinvointiteknologiaan tutustumiselle. Ikääntyneistä näki, että konkreettinen tutustuminen laitteisiin herätti mielenkiinnon ja varmasti juuri tämä lisää tietoisuutta ja kenties tuottaa myönteisempää asennetta teknologiaa kohtaan. Tämän kokemuksen myötä toivoisikin, että mahdollisimman monella olisi mahdollisuus päästä tutustumaan teknologiaan, ennen kuin edes on itsellä tarve moiselle.
Kaija Göös, ikääntyneiden palveluiden koordinaattori, Seinäjoen kaupunki

– Omaishoitajien tutustuminen hyvinvointiteknologian kehittämistoimintaan oli hyvin mielenkiintoinen. Omaishoitajat saivat uutta tietoa mm. laitteista, joita käytetään etävastaanotoilla. Yhteistyö tuo yhdistyksellemme mahdollisuuden välittää tietoa omaishoitajille uusista heidän arkeaan helpottavista ratkaisuista. Voimme osaltamme myös tuottaa tietoa hyvinvointiteknologiaa kehittäville tahoille niistä arjen haasteista ja tilanteista, joita omaishoitajat kohtaavat, ja joita voidaan tulevaisuudessa uudella teknologialla ratkaista.
Liisa Rintakallio, Omaistoiminnan suunnittelija, Lakeuden Omaishoitajat ry

Vastaavien vierailuiden järjestäminen on mahdollista jatkossakin ja yhteistyö hyvinvointiteknologian tutuksi tekemiseen jatkuu. Yhdessä voimme turvallisin mielin edetä tulevaisuuteen ja rohkeasti tutustua teknologian tarjoamaan apuaan arjen ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Kampus 2030 -hanke kiittää kaikkia toimijoita ja osallistujia yhdessä toteutetuista vierailuista.

Mikä Kampus 2030 -hanke?

Katja Kivioja
järjestötyönkoordinaattori
Kampus 2030  -hanke
Seinäjoen kaupunki

Katja Kaataja 
projektipäällikkö
Kampus 2030  -hanke
SeAMK