HIGHFIVE-hankkeen ohjausryhmä kokoontui Kölnissä | Julkaisut @SeAMK

HIGHFIVE-hankkeen ohjausryhmä kokoontui Kölnissä

#

HIGHFIVE-hankkeen lyhytnimi tulee sanoista ” enHancing dIgital and Green growtH in the Food processing industry via Interregional innoVation invEstments” – suomeksi tuon kääntäisin “kestävää kasvua ja digitalisointia elintarviketeollisuuteen alueiden välisillä innovaatioinvestoinneilla”. Hanke on rahoitettu Euroopan Unionin I3-instrumentista ja mukana on partnereita ympäri Eurooppaa, Grant Agreement -numero 101083989. Hanke on alkanut joulukuussa 2022 ja jatkuu marraskuuhun 2025 saakka. Hanke keskittyy kahteen elintarvikeyritysten kohtaamaan haasteeseen – kriittisten mittapisteiden anturointiin ja antureiden integrointiin muihin käytössä oleviin järjestelmiin.

Ohjausryhmän kokous Kölnissä

HIGHFIVE-hankkeen viides ohjausryhmänkokous järjestettiin Saksan Kölnissä 19.3.2024. Kokoukseen osallistui 25 henkeä yhteensä 16 hankkeen eri kumppani organisaatiosta ympäri Eurooppaa. Tapahtuma mahdollisti hankkeen sekä sen työpakettien ajankohtaisista asioista keskustelun sekä kumppaneiden verkostoitumisen kokouksen jälkeisen verkostoitumistapahtuman ansiosta.

Ohjausryhmänkokouksen isäntänä toimi Food Processing Initiative (FPI). FPI auttaa vahvistamaan pk-yrityksien kilpailukykyä innovatiivisten ratkaisuiden avulla, jotka kehittävät osaamista elintarvikesektorilla. He ovat myös mukana kehittämässä strategisia liittoumia sekä yhteistyöhankkeita. FPI edistää viestintää kaikkien sidosryhmien välillä elintarvikealalla, tarjoaa tietoa, helpottaa kontakteja koko elintarvikeketjussa, käynnistää ja tukee yhteistyö- ja innovaatiohankkeita niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.

Kokous järjestettiin hankkeen toisen alueiden välisen tapahtuman yhteydessä, jonka pääpaikkana toimi Anuga FoodTec -messut Saksan Kölnissä. HIGHFIVE-hankkeessa järjestetään yhteensä neljä alueidenvälistä tapahtumaa omana työpakettinaan. Työpakettia vetää SeAMK yhdessä Bretagne Développement Innovation (BDI) kanssa.

Myös SS4AF-verkoston ohjausryhmänkokous järjestettiin heti HIGHFIVE-hankkeen kokouksen perään. HIGHFIVE-hankkeen jäsenet ovat jäseninä myös SS4AF-verkostossa, joten kokousten järjestäminen peräkkäin tuo tehoja tapahtumiin.

SS4AF-verkosto perustuu yli 40 kumppanin asiantuntemukseen 17 eri alueelta, jotka ovat omistautuneet tukemaan maatalouselintarvikealan digitaalista muutosta. Yhdistämällä osaamista Euroopan eri alueilta kumppanit sekä heidän jäsenensä ja sidosryhmänsä voivat hyötyä jaettujen tietojen ja asiantuntemuksen jakamisesta. Näin ollen SS4AF-verkosto edistää maatalouselintarvikealan kehitystä Euroopassa kohti yhteen liitettyä, kestävää, joustavaa ja älykästä maatalous-elintarvikejärjestelmää.

Paikan päällä järjestetyt kokoukset mahdollistivat hankkeelle tärkeiden asioiden käsittelyn ja työpakettien kuulumisten vaihdon. Pääsimme myös kuulemaan ensimmäisessä rahoitushaussa rahoitettujen investointiprojektien kuulumiset ja etenemiset.

HIGHFIVE-hankkeen kokouksen tärkeimmät päätökset ja tulokset

  • Hankkeen kolmas alueiden välinen tapahtuma sekä kuudes ohjausryhmänkokous tullaan järjestämään Barcelonassa Synergy Days konferenssissa 14 – 15.10.2024.
  • Neljännen alueiden välisen tapahtuman tapahtumapaikka on suunnitteilla, ja siihen otetaan ehdotuksia vastaan.
  • Ensimmäisessä rahoitushaussa rahoitettujen investointiprojektien kuulumiset ja seuraavat askeleet.
  • Stakeholder yhteistön kehittäminen sekä tarpeiden kartoittaminen.
  • Päivitetty hankkeen viestintäsuunnitelma.
  • Hankkeen kuluneen 18 kuukauden aikana on saavutettu upeita asioita ja jatkossa tullaan tekemään yhtä kovasti töitä tulevien tavoitteiden saavuttamiseksi.

 

Iso joukko ihmisiä kokouspöydän ääressä.
HIGHFIVE – hankkeen ohjausryhmänkokoukseen osallistuneet kumppanit (kuva Norbert Reichl).

 

Krista Eteläkari
Projektityöntekijä TKI
SeAMK

Yhteydenotot:

Markus Ojala
Projektipäällikkö
Puh 040 830 2084
markus.ojala@seamk.fi

Krista Eteläkari
Projektityöntekijä
Puh 040 830 4034
Krista.Etelakari1@seamk.fi

Lisätiedot:

HIGHFIVE-hankkeen kotisivut

HIGHFIVE LinkedIn

HIGHFIVE X

FPI:n kotisivut

SS4AF-verkoston kotisivut

BDI:n kotisivut