YAMK-tutkinnon opinnäytetyössä tuotteistamista | @SeAMK-verkkolehti

YAMK-tutkinnon opinnäytetyössä tuotteistamista

YAMK-tutkinnon opinnäytetyössä tuotteistettiin ammatillista koulutusta

Ammatillisen koulutuksen reformi astui voimaan 1.1.2018. Reformi kannustaa koko tutkinnon suorittamisen lisäksi osatutkintojen suorittamiseen. Ammatillisen koulutuksen reformi luo oppilaitoksille mahdollisuuden uudenlaisten tuotteiden rakentamiseen. Kokonaisten tutkintojen rinnalle tulevat tutkinnon osat ja niiden yhdistelmät. Osallistava tuotteistaminen tarjoaa keinoja ja menetelmiä uudenlaiseen ajatteluun siirtymisessä.

Susanna Kulmalan ylemmän ammattikorkeakoulun tuloksena tuotteistettiin Liiketoiminnan perustutkinto ja päätettiin kahdesta irrotettavasta tutkinnonosasta markkinointia varten. Lopuksi luotiin malli, mitä hyödyntäen voidaan jatkossa Suomen Yrittäjäopistolla irrottaa tutkinnoista osia markkinoinnin työstettäväksi.

– Aiemmin Suomen Yrittäjäopistolla markkinointia hoidettiin pienemmässä ryhmässä. Tässä kehittämistyössä haettiin osallistavan tuotteistamisen kautta olemassa olevan asiakastiedon hyödyntämistä ja suuremman ryhmän osallistumista tuotteistamiseen, kertoo Kulmala.

Tuotteistamisprosessin nykytila-analyysissa peilattiin aiempaa toteutusta toimintaympäristön muutoksiin ja päätettiin uudet kohderyhmät. Tämän jälkeen määriteltiin uudenlainen ihanneasiakas. Toisessa vaiheessa kehittämisprosessia paneuduttiin mahdollisuuteen irrottaa yksittäisiä tutkinnonosia. Kehittämistyössä hyödynnettiin Tuomisen ym. (2015) osallistavan tuotteistamisen keinoja.

– Tuotteistamisessa sovellettiin arvohavaintoja asiakastarinoista, tarinan kiteytystä ja ideoivia tarinointimenetelmiä. Prosessiin osallistettiin ohjaajia ja kouluttajia, jotka toimivat asiakasrajapinnassa, kuvaa Kulmala.

Työpajojen kokemusten jälkeen laadittiin malli koulutuspalvelujen ulkoiseen tuotteistamiseen muuttuneessa toimintaympäristössä. Luodussa mallissa asiakaslähtöisyys ja asiakaskokemukset, palautteet ja organisaation visio ovat läsnä prosessin jokaisessa vaiheissa. Sisäinen ja ulkoinen prosessi kulkevat rinnakkain. Sekä asiakkaat, organisaation johto, että asiakasrajapinnassa toimivat henkilöt osallistetaan soveltuvin menetelmin prosessin eri vaiheissa. Esimerkiksi ideoiva tarinointi -menetelmä auttaa irrottautumaan vanhoista käsityksistä ja ajattelemaan koulutuksen markkinointia uudelleen.

Teksti:

Susanna Kulmala
yritystoiminnan kouluttaja, SYO

Sanna Joensuu-Salo
yliopettaja, SeAMK

Lisätietoja:

Susanna Kulmala Suomen Yrittäjäopisto  Yritystoiminnan kouluttaja susanna.kulmala(a)syo.fi, p. 050 5960901