Webropol-opiskelijakysely - vastaukset apuna ruotsinkurssien kehittämisessä

kategoria: 2020, Muut artikkelit

Viime syksynä laadin pienimuotoisen Webropol-kyselyn opiskelijoille. Päätin aloittaa ensin vain yhdellä kysymyksellä. Myöhemmin oli tarkoitus lisätä muutama lisäkysymys.  Kevään koronaepidemia sekoitti suunnitelmat.  Työmäärä kasvoi kevään aikana niin paljon, että oman työn kehittämiseen tarkoitettuun ylimääräisen opiskelijakyselyn tekemiseen eivät voimat enää riittäneet.  Kerron seuraavaksi lyhyen kyselyn vastauksia ja analysoin niitä.

Kysely perustuu 15 minuutin henkilökohtaiseen ohjaukseen kurssin puolivälissä. Opiskelijoilla oli mahdollisuus kertoa ja kysellä kaikkea omaan oppimiseen ja ruotsin kielen opiskeluun liittyviä asioita. Lähetin kyselyn viidelle sosiaali- ja terveysalan opiskelijaryhmälle ruotsinkurssin loppuvaiheessa. Vastausprosentti jäi melko pieneksi. Vain vähän yli puolet kurssilla olleista opiskelijoista vastasi kyselyyn. Oletin vain yhteen kysymykseen vastaamisen nostavan vastausprosenttia. Kysymykseen pystyi vastaamaan Moodlessa. Lähetin linkin kyselyyn myös sähköpostitse. Kurssit olen pitänyt ja kysymyksiin vastattu ennen koronaepidemiaa.

Opiskelijat vastasivat vain yhteen kysymykseen: 1. Vaikuttiko henkilökohtainen, lyhyt 15 minuutin keskustelu, ruotsin kielen opintoihisi/opiskeluusi? Vastausvaihtoehdot kysymykseen olivat: erittäin paljon, paljon, en osaa sanoa, vähän, ei yhtään. Vastauksia tuli yhteensä 90.  Vastausvaihtoehtoon erittäin paljon, ei tullut yhtään vastausta. Paljon vastasi 10 opiskelijaa. 19 opiskelijaa vastasi en osaa sanoa. Vähän oli suurin ryhmä, 35 opiskelijaa. 25 opiskelijaa vastasi ei yhtään.

Se, että yhtään vastausta ei tullut kohtaan erittäin paljon, ei yllättänyt. Luultavasti ohjausajan olisi pitänyt olla pitempi. Paljon on jo hyvä saavutus ohjauspalautteeksi, sillä opiskelijat saattavat olla hyvin kriittisiä. Kyseessä on usein voimakkaita tunteita herättävä aine, ruotsi. Kun opiskelija vastaa en osaa sanoa, herää minulla kysymys, miksi hän ei osaa sanoa. Suurin ryhmä vastasi, että henkilökohtainen ohjaus on vaikuttanut vähän. Tämä antaa viitteitä siitä, että jotain olen tehnyt oikein. En kuitenkaan riittävästi. Viimeiseen vaihtoehtoon ei yhtään, vastasi kuitenkin melko moni. Saattaa olla, että tällaisesta lyhyestä ohjauksesta ei osattu ottaa kaikkea irti. Ohjausta olisi pitänyt olla useamman kerran tai yksinkertaisesti esitin liian laajan kysymyksen. Opiskelijoiden hyvään tasoon vastaus ei kuitenkaan perustu, ainakaan ryhmien tenttimenestyksen jälkeen todettuna.

Lyhyelläkin ohjauksella on vaikutusta

Halusin tällä pienellä Webropol-kyselyllä selvittää, millainen vaikutus on, ja toisaalta, onko edes vain 15 minuutin henkilökohtaisella ohjauksella mitään vaikutusta opiskelijan opintoihin tai ruotsin kielen opiskeluun. Tuloksista voin päätellä, että on. Hieman yli puolet kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli ainakin tätä mieltä. Jatkan tilastojen tekemistä myös jatkossa.  Kysymysten määriä tulen lisäämään. Aion esittää myös avoimen kysymyksen.  Oletan kysymyksen tuovan esiin sellaista, mitä ei valmiiden kysymysvaihtoehtojen vastauksista käy selville. Vastausprosentin saa nousemaan, kun vastaamiseen järjestää aikaa viimeisten kontaktituntien yhteyteen.

Mielenkiintoista olisi ollut verrata vastaavia kysymyksiä kevään korona-aikana saatuihin. Tämä ei valitettavasti olosuhteiden takia ollut mahdollista, mikä tietysti harmittaa. Opiskelijat voivat suoraan opettajan kanssa käydyssä ohjauskeskustelussa vaikuttaa omaan opintomenestykseensä. Jokainen saa palautetta siitä mihin asioihin juuri hänen pitää erityisesti kiinnittää huomiota. Mielenkiintoiset dialogit jatkuvat.

Jaana Store
ruotsin kielen opettaja
SeAMK