Viides kokoomateos julkistettiin

kategoria: 2017, Muut artikkelit

Seinäjoen ammattikorkeakoulun viides kokoomateos julkistettiin maanantaina 4.9. Kokoomateos on nimeltään Kansainvälinen ja yrittäjähenkinen – paras korkeakoulu opiskelijalle. Teos juhlistaa myös SeAMKin 25-vuotista taivalta avaamalla näyteikkunan SeAMKin toimintaan juhlavuonna 2017. Kokoomateoksessa on 55 artikkelia ja kirjoittajia on kaikkiaan 105. Kirjoittajia on kaikista SeAMKin yksiköistä sekä toimistosta ja mikä parasta, useissa artikkeleissa on yli yksikkörajojen kirjoittajia. Lisäksi lukuisat SeAMKin yhteistyökumppanit ovat osallistuneet artikkelien kirjoittamiseen.

Kokoomateos on mittava poikkileikkaus SeAMKin opetuksen, tutkimuksen ja kehittämisen teemoihin. Teos sekä täydentää että päivittää aiemmissa kokoomateoksissa ja SeAMKin muissa julkaisuissa olevia artikkeleita. Neljässä aiemmassa kokoomateoksessa on jo nähtävillä SeAMKin tarinan jatkumo, jonka keskeisenä elementtinä on opiskelijoiden, yritysten ja laajemmin koko alueen palveleminen. Tämä tarina jatkuu myös tuoreimmassa kokoomateoksessa.

Kokoomateoksen artikkelit on koottu neljän, Seinäjoen ammattikorkeakoulun visiosta nousevan teeman alle: Vaikuttava SeAMK, Kansainvälinen SeAMK, Yrittäjähenkinen SeAMK sekä SeAMK – Paras korkeakoulu opiskelijalle. Kirjan rakenteella pyritään samalla madaltamaan eri tieteenalojen, koulutusalojen sekä henkilöstöryhmien raja-aitoja ja tuomaan esiin monialaista yhteistyötä.

SeAMK vaikuttajana

Vaikuttavuus on laaja käsite, joka käsittää koulutuksen ja TKI-toiminnan suorat, mutta myös epäsuorat vaikutukset. Vaikuttava SeAMK -osiossa kuvataan muun muassa sitä, miten Seinäjoen ammattikorkeakoulu on koulutuksella onnistunut tuomaan korkeatasoista osaamista Etelä-Pohjanmaalle ja miten ammattikorkeakoulun TKI-toiminta on kehittynyt ja palvellut työ- ja elinkeinoelämää. Artikkeleissa on lisäksi näkökulmia siihen, miten SeAMK on kyennyt kehittymään alueelle tärkeäksi korkeakoulutoimijaksi. Mukana on myös katsaus kansainväliseen tutkimukseen korkeakoulujen ja yliopistojen vaikuttavuudesta.

Kansainvälinen toimija

Kansainvälisen toiminnan eri muodot näkyvät vahvasti Seinäjoen ammattikorkeakoulussa, ja kansainvälisyys huomioidaan opinnoissa läpi tutkinnon: kaikille opiskelijoille halutaan tarjota mahdollisuus olla osana globaalia ympäristöä; siksi myös kotikansainvälistymiseen panostetaan SeAMKissa.

Kansainvälinen SeAMK -osio kuvaa SeAMKin kansainvälisen toiminnan laajuutta ja monipuolisuutta. Artikkelit valottavat esimerkiksi SeAMKin kansainvälisen toiminnan historiaa, mutta kertovat myös uusista avauksista. Kokonaisuus antaa myös hyvän kuvan SeAMKin tarjoamista vaihtoehdoista ulkomailla opiskeluun. SeAMKin kansainvälinen hanke- ja tutkimustoiminta on myös vahvasti esillä artikkeleissa. Yrittäjähenkisyyden kasvattaja

Seinäjoen ammattikorkeakoulun yhtenä tavoitteena on, että SeAMKista valmistunut opiskelija on yrittäjähenkinen. Tällä tarkoitetaan myös kykyä luoda ja kehittää uutta kannattavaa ja menestyvää liiketoimintaa. Yrittäjähenkinen SeAMK -osio nostaa esille ammattikorkeakoulun roolin opiskelijoiden yrittäjähenkisyyden kasvattajana erilaisin pedagogisin ratkaisuin sekä toisaalta ammattikorkeakoulun asiantuntijaroolin yritysten ja organisaatioiden yhteistyökumppanina ja kehittäjänä.

Paras korkeakoulu opiskelijalle

Seinäjoen ammattikorkeakoulun visioon kirjattuna tahtotilana on olla paras korkeakoulu opiskelijalle. Visio haastaa koko SeAMK-yhteisön ajattelemaan opiskelijan parasta opintojen erilaissa vaiheissa. Niihin sisältyvät varsinaisen tutkinto-opiskelun lisäksi esimerkiksi avoimen ammattikorkeakoulun opiskelu ja tutkinnon jälkeinen työllistyminen sekä mahdollinen täydennyskoulutus.

Osion artikkeleissa kirjoittajat tuovat esille oman näkökulmansa siihen, miksi SeAMK on opiskelijalle paras korkeakoulu. Esille nousevat muun muassa pohdinnat siitä, millaisia sisältöjä ammattikorkeakoulun opinnoissa tarvitaan meneillään olevassa opetuksen ja opettajuuden murroksessa. Artikkelit keskittyvät lähinnä opinnäytetyöhön ja tutkinto-opiskelun aikaisiin opintoihin, mutta myös opintojen jälkeinen täydennyskoulutus nousee esille.

Kokoomateos_02.jpg
Kuva 1: Teoksen julkistamistilaisuuden osanottajia.

Kokoomateos_01.JPG
Kuva 2: Uusi kokoomateos “Kansainvälinen, yrittäjähenkinen SeAMK – paras korkeakoulu opiskelijalle. Seinäjoen ammattikorkeakoulu 25 vuotta”.

Tuore kokoomateos on kattava läpileikkaus koko SeAMKin toiminnasta.

https://publications.theseus.fi/handle/10024/133199

 

Teksti: Sirkku Uusimäki, Elina Varamäki, Pasi Junell, Seliina Päällysaho ja Silja Saarikoski, SeAMK. Kirjoittajat ovat kuuluneet kokoomateoksen toimituskuntaan.