Työnantajamielikuvan nostetta pandakaupunkiin | Julkaisut @SeAMK

Työnantajamielikuvan nostetta pandakaupunkiin

kategoria: 2023, Muut artikkelit
#

Seinäjoen ammattikorkeakoulun SeAMKPro-projektiopinnoissa toiminut monialainen opiskelijaryhmä tuotti monikymmensivuisen käsikirjan Ähtärin yritysten työnantajamielikuvatyön tueksi.

Kuusihenkisestä nelihenkiseksi tiivistynyt projektiryhmä työskenteli läpi kesäkauden projektin parissa ja lopputuotos esiteltiin 26.8.2023 järjestetyssä julkistustilaisuudessa Ähtärin eläinpuistossa. Samassa yhteydessä julkistettiin projektissa syntynyt, Ähtärin kaupungin vaakunan elementtejä hyödyntävä logo käytettäväksi paikallisen työnantajamielikuvan tehostamistyöhön.

Toimeksiantajana toimineen Ähtärin kaupungin elinvoimakoordinaattori Pertti Nurmi kertoi käsikirjaa hyödynnettävän jo seuraavassa paikallisessa yrittäjien aamiaistilaisuudessa. Nurmen mukaan käsikirja tukee myös alueen houkuttelevuuden eteen tehtävää työtä kolmen maakunnan yhteyskohdassa sijaitsevassa eteläpohjalaiskaupungissa.

Viisi ihmistä seisoo laiturilla järven rannassa.
Team Ähtäri -projektiryhmä julkistustilaisuudessa Hankaveden rannassa. Kuvassa Tanja Takala, Juha-Matti Laurio, Jani Niemelä, Mari Grönroos ja Ähtärin elinvoimakoordinaattori Pertti Nurmi.

Käsikirja käytännön työhön

Valmistuneen käsikirjan rakenne tukee projektiryhmän mukaan sekä jo somea hyödyntäviä että somea vasta käyttöönottavia yrityksiä ja toimijoita, koska se ottaa huomioon sekä kotisivulliset että kotisivuttomat yritykset. Projektiryhmän aistimaa, yritysten jo tekemää paikallista yhteistyötä hyödynnettiin käsikirjaan kirjattavia neuvoja laadittaessa. Käsikirja vinkkaakin esimerkiksi yhteisen somettajan hankkimiseen usean yrityksen käyttöön. Näin voidaan säästää myös kustannuksissa, kun esimerkiksi drone-lennättäjä voidaan tilata kerralla usean ähtäriläisyrityksen lintuperspektiiviä ikuistamaan.

Muita käsikirjan yhteistyöehdotuksia ovat muun muassa yrittäjien vertaistuki ja somekoulutuksen järjestäminen yhteistyössä. Uuden somesurffaajan aalloilla kulkemista auttaa erillinen kuusisivuinen sanasto kentän termeistä ja lyhenteistä.

Some on ikkuna työpaikkaan ja konkreettisiin työtehtäviin

Projektiin kuuluneessa kyselyssä tuli ilmi, että esimerkiksi Instagramia käytti lähes 60 prosenttia vastaajista, mutta samaan aikaan joka kolmannella ähtäriläisyrityksellä ei ollut vielä kotisivuja. Käsikirja ohjeistaa tuomaan yritystä esille somessa ja linkittämään kotisivuille, joilla jatkossa esimerkiksi työpaikkojen ilmoittelu on tehokkaampaa.

“Nykytyöelämässä yritys hakee joukkoonsa sopivaa työntekijää ja työnhakija nimenomaan itsensä näköistä
työpaikkaa.”

– Ote käsikirjan kiteytyksistä

Konkreettisia käsikirjassa neuvottavia asioita ovat esimerkiksi kesätyöntekijävideot, joista työnhakijat aistivat työpaikan ilmapiiriä. Tuore käsikirja työnantajamielikuvan kirkastamisesta erityisesti somemaailmassa on ladattavissa Ähtärin kaupungin kotisivuilta osoitteesta https://www.ahtari.fi/

Juha-Matti Laurio
kirjasto- ja tietopalvelualan tradenomiopiskelija
Seinäjoen ammattikorkeakoulu