Työhyvinvoinnilla tuloksellisuutta ja kilpailukykyä! | @SeAMK-verkkolehti

Työhyvinvoinnilla tuloksellisuutta ja kilpailukykyä!

kategoria: 2021, Muut artikkelit

Osaavan työvoiman saannista on tullut yrityksille uusi resurssikisa, myös täällä Etelä-Pohjanmaalla. Yhä useampi työnantaja raportoi vaikeuksia rekrytoinnissa ja yhä useampi nuori työntekijä miettii alan vaihtoa jo varhaisessa vaiheessa. Työtyytyväisyydellä voidaan vaikuttaa yritysten tuottavuuteen, ja työhyvinvoinnin kehittämisellä voidaan myös pidentää työuria ja vähentää henkilöstön vaihtuvuutta. Työhyvinvoinnilla on myös selkeä linkki työnantajakuvaan ja sitä kautta henkilöstön rekrytointiin. Ei siis ihme, että yhä useampi yritys on nostanut työhyvinvoinnin osaksi kehittämissuunnitelmaansa.

SeAMKin Työhyvinvoinnin yliopettaja Kaija Loppela uskoo, että panostamalla työhyvinvointiin ja sen strategiseen johtamiseen saadaan aikaan positiivisia tuloksia niin työntekijöiden, työnantajan kuin asiakkaidenkin näkökulmasta tarkasteltuna. Työhyvinvoinnin ja työmotivaation tukeminen tulee liittää yrityksen kaikkiin toimintoihin ja kehittämiseen. Työhyvinvoinnin parantamiseen eivät riitä yksittäiset tapahtumat tai ”temput”. Työhyvinvointia ja tuloksellisuutta voi ja tulee kehittää samanaikaisesti. Niin ikään hyvinvoivan työyhteisön ”hyvä kello kauas kuuluu”  auttaa työntekijöiden rekrytoinnissa positiivisen yrityskuvan kautta.

Kirsi Paavolan luotsaamassa TATTI-hankkeessa pyritään löytämään ratkaisuja esimerkiksi kuormittamisen vähentämiseen. Hanke on jalkautunut myös Härmänmaalle ja ergonomiamittauksia on tehty useammassa valmistavan teollisuuden yrityksessä. Lapua Ketjut Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Luoma kertoo, että yhtiön tuotannon eri työvaiheissa on useampia fyysisesti kuormittavia työvaiheita, jotka on havaittu jo aiemmissa selvityksissä riskitekijöiksi. Hankkeessa käytetyllä mittausteknologialla työvaiheista saadaan aivan uudenlainen kuva ja ymmärrys ja näiden myötä pyritään löytämään uusia ratkaisuja kuormittavuuden vähentämiseen, kertoo Luoma.

Maakunnallisen työhyvinvointiin liittyvän seminaarisarjan aloitusluennossa torstaina 2.12 klo 8-10.30 (Kauhavan Hela-Ravintolassa) SeAMKin työhyvinvoinnin asiantuntija Kaija Loppela avaa työhyvinvoinnin vaikutuksia yritystoiminnalle: tuottavuus, kannattavuus, yrityskuva. Lisäksi keskustellaan myös ajankohtaisesta aiheesta eli eettisen/henkisen kuormituksen vaikutuksista työhyvinvointiin. Tule mukaan joko paikan päälle (ilmainen aamupala!) tai ota yhteys Teamsin kautta.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset tiina.hietala@seamk.fi 26.11 mennessä.

Tiina Hietala
Korkeakouluasiamies
SeAMK Maakuntakorkeakoulu