Tekoäly apuna sometekstien luomisessa | Julkaisut @SeAMK

Tekoäly apuna sometekstien kirjoittamisessa 

kategoria: 2023, Muut artikkelit
#

Tekoälyt ovat kehittyneet hurjaa vauhtia ja niiden käyttö on yleistynyt viime vuosien aikana paljon. Tämän seurauksena esimerkiksi yritykset ovat julkaisseet ohjeistukset tekoälyn käyttöön. Näin on tehty myös SeAMKissa, jossa ohjeet tekoälyn käyttöön on julkaistu henkilökunnalle ja opiskelijoille. 

Parhaimmillaan tekoäly voi olla mahtava työkalu halutun tuloksen saavuttamiseen. Tässä tekstissä keskityn tekoälyn käyttämiseen nimenomaan sosiaalisen median päivitysten kirjoittamisen apuna. 

Oman työnteon helpottaminen ja nopeuttaminen

Sharman (2023) mukaan tekoälyä voi käyttää sosiaalisessa mediassa apunaan muun muassa tällaisiin asioihin: 

  • ehdotuksien saaminen sisältöideoihin 
  • valmiiden tekstien luominen ja jo olemassa olevien tekstien uudelleenkirjoittaminen 
  • sisällön kääntäminen muille kielille 
  • päivitysten ajastaminen niin, että ne päivittyvät optimaalisena ajankohtana 
  • visuaalisten materiaalinen luominen ja parantaminen 
  • ehdotuksien saaminen trendaaviin hastageihin 

Oikein käytettynä kaikki edellä mainitut asiat voivat helpottaa somepäivittäjän työtä huomattavasti. Varsinkin kiireisinä aikoina tällaiset apukeinot keventävät työmäärää paljon. 

Jokaisella meistä on oma tyyli kirjoittaa ja jos jostain tietystä aiheesta täytyy vaikkapa tehdä monta päivitystä, voi päivitysten teksteistä tulla helposti itseään toistavia. Tekoälyä voi käyttää tässä hyödyksi. Sitä voi pyytää esimerkiksi luomaan saman tekstin uudelleen erilaisesta näkökulmasta, jolloin jokaisen päivityksen teksti ei ole täysin samanlainen. 

Samaan tapaan sitä voi hyödyntää trendaavien hastagien etsimisessä. Tämä säästää somea päivittävältä henkilöltä huomattavasti aikaa ja energiaa, kun jokaisen kanavan trendejä ei tarvitse seurata erikseen silmä tarkkana. 

Myös tekstien kääntäminen toiseen kieleen on iso plussa. Käännetty teksti tavoittaa uusia ja eri kohderyhmissä olevia henkilöitä paljon helpommin. Kun päivityksiä saadaan tarvittaessa laitettua useammalla kielellä, on laajemman yleisön tavoittaminen ja sitouttaminen helpompaa. Vaikka tähän voi käyttää apuna myös normaalia kääntäjää, on huomattavasti helpompaa tehdä kaikki tarvittavat asiat yhdessä alustassa. 

Tekoälyn käytössä on hyvä pitää järki mukana

Tekoälyä ei kuitenkaan kannata käyttää kaikkeen luomiseen. Kuten Face UP Now Social Media Consultant (2023) tekstissään summaa, on tekoäly hyvä jatko-osa omaan asiantuntijuuteen, mutta sitä ei tule missään nimessä käyttää kaikkeen. Sosiaalisessa mediassa päivitysten tekstit kannattaakin siis pohjata omiin teksteihin ja käyttää tarvittaessa apunaan tekoälyä. 

Yleisesti tekoälyä käyttäessä on hyvä olla tietoinen siitä, että kaikki tieto ei välttämättä ole totta. AI Contentfyn tiimi (2023) kirjoitti artikkelissaan, että tekoälyllä on käytössään vain se tieto, millä se on koulutettu. Tieto voi siis olla puolueellista tai vajavaista. Samaan tapaan on myös hyvä pitää mielessä, että tekoäly ei välttämättä osaa luoda yhtä alkuperäisiä, luovia ja älykkäitä tekstejä kuin ihminen. Tekoäly ei välttämättä ymmärrä kaikkia tunne- tai kulttuurikontekstien vivahteita, jotka voivat olla isossa ja tärkeässä roolissa tiettyjen kohderyhmien tavoittamisessa. On siis tärkeää aina tarkistaa tekoälyltä saatu tieto aidoksi, luotettavaksi ja oikeanlaiseksi. 

Tekoäly on todella hyvä apuväline työn helpottamiseen. Moni asia onnistuu hoitaa helpommalla tavalla tekoälyä apuna käyttäen. Tämä apu kannattaa ehdottomasti valjastaa omaan käyttöön, mutta käytössä on kuitenkin tärkeää pitää järki mukana.  

 

Annemari Keltamäki
Suunnittelija, markkinointi
SeAMK viestintä ja markkinointi 

 

Kirjoittaja työskentelee SeAMKin viestinnän ja markkinoinnin tiimissä. Työnkuvaan kuuluu SeAMKin sosiaalisen median kanavien päivittäminen, audiovisuaaliset tuotannot ja muutamat tapahtumat. 

 

Lähteet: 

AI team. (6.11.2023). The rise of AI-generated social media posts. AI Contentfy. https://aicontentfy.com/en/blog/rise-of-ai-generated-social-media-posts 

Face UP Now Social Media Consultant. (10.8.2023). Should you use AI to write your social media content? LinkedIn. https://www.linkedin.com/pulse/should-you-use-ai-write-your-social?trk=public_post_main-feed-card_feed-article-content 

Sharma, A. (25.9.2023). How to Save Time with AI Social Media Content Creation. Buffer. https://buffer.com/resources/ai-social-media-content-creation/