SeAMKin kansainvälinen viikko 2017 | Julkaisut @SeAMK

SeAMKin kansainvälinen viikko 2017

kategoria: 2017, Muut artikkelit

SeAMKissa järjestettiin kansainvälinen viikko 13.–17.2.2017. Kv-viikolle osallistui 84 SeAMKin yhteistyökorkeakoulun edustajaa 20 maasta. Kv-viikkoa juhlittiin teemoilla Suomi 100 vuotta, Erasmus -ohjelma 30 vuotta ja SeAMK 25 vuotta.

Kv-viikon ensimmäisen päivän ohjelma oli kaikille yhteinen sisältäen Study Abroad -messut opiskelijoille, kansainvälisen juhlaseminaarin sekä tervetulojuhlan kv-viikon vieraille. FramiPro-projektiryhmän koordinoimat messut herättelivät ja johdattelivat eri yksiköiden opiskelijat alkavan kv-viikon tarjontaan sekä ulkomaan opiskelu- ja harjoittelumahdollisuuksiin, joita SeAMKin yhteistyökorkeakoulujen edustajat myös esittelivät kv-viikon luentojen ja tapaamisten yhteydessä. Juhlaseminaarissa korkeakoulujen kansainvälistymisen ajankohtaisista teemoista puhuivat mm. uuden Opetushallituksen korkeakoulutuksen kansainvälistymispalvelut -yksikön päällikkö, opetusneuvos Juha Ketolainen sekä SeAMKin pitkäaikaiset kumppanit Saksasta, Unkarista ja Belgiasta. Richard D. Lewisin suositulle kulttuurienvälisen viestinnän luennolle osallistui kv-viikon vieraiden sekä SeAMKin henkilökunnan ja opiskelijoiden lisäksi Koulutuskeskus SEDUn ja Seinäjoen kaupungin henkilökuntaa.

Tuloksina verkostoitumista ja kotikansainvälistymistä – elämyksiä unohtamatta

Ensimmäisen päivän jälkeen ohjelma eriytettiin ja vieraat jalkautuivat omien asiantuntijuuksiensa mukaisesti eri yksiköihin. Vieraille järjestettiin iltaisin yhteistä sosiaalista ohjelmaa. Silloin heillä oli mahdollista verkostoitua ja kokeilla muun muassa avantouintia ja saunomista sekä osallistua arktiseen grillijuhlaan. Yksiköiden opettajilla ja henkilökunnalla oli verkostoitumismahdollisuuksia päivittäin substanssiteemojen äärellä ja myös erilaisista opettamistavoista ja -käytänteistä keskustelemalla. Opiskelijoille kv-viikko antoi mahdollisuuden kokea kotikansainvälisyyttä osana jokapäiväistä opiskelua. Restonomiopiskelijoille kv-viikko tarjosi hyvän tuntuman työhön kansainvälisen asiakaskunnan kanssa heidän hoitaessaan kv-viikon tarjoilut.

SeAMKin talouden kannalta henkilökunnan liikkuvuus luo yhden merkittävän osan kv-toiminnan rahoituksesta ja kv-viikon kautta liikkuvuuspäiviä kertyy merkittävä määrä kerralla.

– Kannattaa myös ottaa huomioon mitä sadan ihmisen majoittuminen Seinäjoella merkitsee paikalliselle majoitustoiminnalle, puhumattakaan kaikesta muusta oheistoiminnasta Seinäjoen kaupungin elinkeinoelämälle, kommentoi SeAMKin kv-päällikkö Tapio Pihlajaniemi.

Kv-viikon yhteisten esitysten ja luentojen materiaaleja on saatavilla SeAMKin nettisivulla www.seamk.fi/iw2017materials.

Kv-tapahtumilla SeAMKissa jo pitkä historia

Seinäjoen ammattikorkeakoulu on perustamisestaan lähtien järjestänyt ja isännöinyt lukuisia kansainvälisiä konferensseja ja seminaareja SeAMKin ja alueen kansainvälistymisen edistämiseksi. Näihin tilaisuuksiin on osallistunut satoja kansainvälisiä asiantuntijoita jakaen tietämystään ja asiantuntijuuttaan SeAMKin opiskelijoiden ja henkilökunnan sekä sidosryhmien lisäksi toisille vieraille välitettäväksi eteenpäin omissa korkeakouluissaan.

Näiden seminaarien ja konferenssien lisäksi SeAMKin tekniikan yksikkö aloitti kymmenisen vuotta sitten kansainvälisyysviikkojen järjestämisen yhteistyökumppaneilleen yksikön kv-toiminnan edistämiseksi. Myöhemmin kv-viikkoja on järjestetty myös muissa SeAMKin yksiköissä. Jatkossakin SeAMKissa tullaan järjestämään erilaisten teemojen ja alojen ympärille keskittyviä pienimuotoisempia kv-viikkoja lähes vuosittain. Isompia yhteisiä kv-viikkoja järjestetään muutamien vuosien välein, esimerkiksi SeAMKin juhlavuosina.

teksti: Tapio Pihlajaniemi, Tiina Välimäki, Maria Loukola. Kirjoittajat työskentelevät SeAMKin kv-palveluissa.

kuvat: Kv-viikon arkisto, SeAMK