SeAMKin asiantuntijat vetämässä E-P:n kauppakamarin asiakasraatia: aitiopaikka nähdä yrityselämän tarpeita

Etelä-Pohjanmaan kauppakamari käynnisti asiakasraatitoiminnan vuoden 2017 alussa. Sen tavoitteena on ollut tehostaa kauppakamarin ja jäsenistön välistä vuorovaikutusta, saada palautetta toiminnasta ja kartoittaa yritysten tarpeita. Raati on kokoontunut vuoden aikana neljä kertaa ja tapaamisiin on valittu aina uusi teema, jota on työstetty pienryhmissä. Vuoden aikana on mietitty mm. jäsenistön koulutustarpeita sekä viestinnän tehostamista.

Asiakasraadin fasilitaattoreina ovat toimineet SeAMK:n Liiketoiminta ja Kulttuuri -yksikön yliopettaja Sanna Joensuu-Salo, sekä kulttuurituotannon lehtori Jussi Kareinen. Asiakasraatitoiminta on saanut osallistujilta hyvää palautetta. Työskentely tarjoaa hienon näköalapaikan etelä-pohjalaisten yritysten tarpeisiin ja haasteisiin sekä toimii osaa SeAMK:n aluevaikuttavuutta. Mahdollisuus nähdä yritysten tarpeita antaa pohjaa myös SeAMK:n omalle opetussuunnitelmatyölle, jossa mm. kulttuurituotannon koulutusohjelmaa on profiloitu enemmän liiketoimintaosaamisen suuntaan. Yhteistyö E-P:n Kauppakamarin kanssa vahvistaa verkostoja ja valittua profiilia.

Asiakasraatityöskentelyä on tarkoitus jatkaa vuonna 2018. Jatkossa keskitytään erityisesti konkretisoimaan vasta laaditun strategian toimenpiteitä.

Jussi Kareinen
kulttuurituotannon lehtori, SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Sanna Joensuu-Salo
yliopettaja, SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri