@SeAMK-verkkolehden lukijamäärä kasvussa vuonna 2020

kategoria: 2021, Muut artikkelit

Verkkolehden artikkelien määrä jatkoi kasvu-uralla vuonna 2020. Verkkolehdessä julkaistiin yhteensä 244 artikkelia, kun edellisvuonna artikkeleita ilmestyi 224.

Verkkolehden (lehti.seamk.fi) sisällöllinen kehittäminen painottuu SeAMKin strategisille painoaloille, mutta lehti sisältää myös muita ajankohtaisia artikkeleita ja asiantuntijablogitekstejä. Toimituskunnassa seurataan verkkolehden käyttäjämäärien dataa säännöllisesti Google Analyticsin kautta. Seurattavia kokonaisuuksia ovat mm. kävijämäärä, ns. istunnon kesto, luetuimmat artikkelit sekä liikenteen lähteet. Yksittäisten artikkeleiden osalta toimituskuntaa kiinnostavat mm. lukijamäärät, siirtyminen muihin artikkeleihin sekä kanavat, joita pitkin lukijat ovat saapuneet verkkolehteen. Tietoja hyödynnetään verkkolehden ja artikkelien kehittämisessä.

Verkkolehteen saavutaan eri kanavia pitkin. Kuva 1 osoittaa, että orgaanisen haun kautta tuli vuonna 2020 lähes 45 %, suoraan 27 %. Eri sivuilla olevien vittausten kautta tulevat lukijat pysyvät verkkolehdessä usein muita kanavia kauemmin ja lukevat useampia artikkeleita. Suosituimmat viittaukset verkkolehteen ovat SeAMKin omissa kanavissa kuten Seamk.fi:ssä, Moodlessa, Intranetissä.

Verkkolehden kävijät eri kanavista
Kuva 1. Suosituimmat tavat tulla lukemaan verkkolehden artikkeleita.

Verkkolehden lukijat: kävijämäärä reippaassa kasvussa edellisvuoteen

Verkkolehden kävijämäärän kasvu jatkoi reippaassa kasvussa. Edellisen vuoden osalta on tosin huomattava, että vuoden 2019 ensimmäinen kvartaali meni osin vanhasta verkkolehdestä nykyiseen siirrättäessä. Luvut eivät ole täysin vertailukelpoiset. Kasvu on kuitenkin huomattava huomioiden myös vanhan verkkolehden kävijät.

Verkkolehden kävijät ovat suurimmaksi osaksi uusia kävijöitä

Kuva 2. Verkkolehden kävijät ovat pääasiassa uusia kävijöitä.

Artikkelien hakukonelöydettävyyteen kiinnitetään verkkolehdessä jatkuvasti huomiota. Kuvassa 2 on nähtävissä, että lähes 90 % verkkolehden kävijöistä on ns. uusia kävijöitä.

Luetuimmat artikkelit

Kuvassa kolme on koottuna verkkolehden eniten luetut vuonna 2020. Nämä olivat Niko Rudnäsin Mitä on extended reality – laajennettu todellisuus?, Tuulia Potka-Soinisen: Millainen on polku tradenomista tilintarkastajaksi? sekä Jouni Björkmanin ja Jyrki Ruohosen kirjoittama yhteisartikkeli Potilasannokset röntgentutkimuksessa. Nämä kaikki kolme artikkelia oli kirjoitettu vuonna 2019, joten hyvin kirjoitettu artikkeli hyvine linkityksineen ja hakukonelöydettävyyksineen kerää lukijoita myös julkaisun jälkeen.

Neljännelle sijalle vuoden luetuimpien joukossa ja samalla loppuvuoden (syys-lokakuu 2020) luetuimmaksi nousee Juhani Paanasen 24.6.2020 julkaistu artikkeli: Laskuviivaimella laskeminen – peruslaskutoimitukset. Loppuvuoden osalta sijat 2-4 menevät aiemmin mainituille koko vuoden 1-3 artikkeleille.

Luetuimmat artikkelit verkkolehdessä 2020

Kuva 3. Vuoden 2020 luetuimmat artikkelit

Toimituskunta kiittää verkkolehden kirjoittajia upeista artikkeleista. Tavoitteena on kasvattaa edelleen verkkolehden lukijakuntaa ja saada lukijat kiinnostumaan useammista artikkeleista.

Outi Kemppainen
viestintä- ja markkinointipäällikkö, SeAMK

Annika Pollari
web-suunnittelija, SeAMK