SeAMK lukioväylästä uusi mahdollisuus lukiolaisten jatko-opintoihin hakeutumiselle | @SeAMK-verkkolehti

SeAMK lukioväylästä uusi mahdollisuus lukiolaisten jatko-opintoihin hakeutumiselle

kategoria: 2021, Muut artikkelit, TKI

Lukiosta väylä korkeakouluun -hanke laitettiin liikkeelle juuri ennen kesälomille lähtöä. Seinäjoen ammattikorkeakoulun lisäksi ESR-rahoitteisessa hankkeessa on mukana neljä maakunnan lukiota Alajärveltä, Kauhajoelta, Kauhavalta ja Seinäjoelta. Hankkeen tavoitteena on suunnitella ja pilotoida lukiolaisille suunnattu uusi väylä korkeakouluun. Lisäksi hankkeessa lukioiden tehtävänä on kehittää opiskelijoiden ohjaustyön tueksi uusi jatko-opintojen ohjausmalli, jonka keskiössä on etenkin niiden opiskelijoiden ohjaus, jotka eivät lukion jälkeen ole vielä jatko-opintopaikkaa löytäneet.

SeAMK lukioväylä pähkinänkuoressa

Lukioväylän ideana on tarjota lukiolaiselle mahdollisuus suorittaa 15 op laajuinen, ennaltamäärätty tutkinto-ohjelmakohtainen opintopaketti, jo lukion aikana. Lukioväylän laajuus on sama 15 op väylästä riippumatta, mutta opintojen ajoitus ja sisältö vaihtelee. Lukioväylän opintojen suorittaminen hyvillä tiedoilla (painotettu keskiarvo 3) sekä lukion päättötodistus, antavat opiskelijalle erillishakukelpoisuuden SeAMKin tutkinto-opiskelijaksi, ilman yhteishakua ja valintakokeita. Opiskelija voi ilmoittautua yhteen väylään lukio-opintojensa aikana ja lukioväylän opintoaika on sama kuin lukion opintoaika. Kuulostaa aika hyvältä vai mitä?

Lukiolaisilta vihreää valoa uudelle väylälle

”Lukioväyläopinnot ovat loistava ajatus niille, jotka jo tietävät mihin tähtäävät lukion jälkeen, mutta myös niille, jotka eivät vielä ole varmoja”

”Helpottaisi varmasti opiskelijoiden paineita jatkokoulutuspaikasta ja kannustaisi opiskelijoita jatkamaan opintoja.​”

No ainakin lukiolaisista tämä kuulostaa hyvältä. Kartoitimme hankelukioidemme opiskelijoiden mietteitä asiasta ja tuloksena oli huikeat 517 vastausta! Suurin osa vastaajista oli vielä epävarma mihin aikoo hakeutua lukion jälkeen. Myös mahdollisuus tutustua eri aloihin, sekä korkeakouluopintoihin oli toiveissa. Osaa tuntui kovastikin jännittävän kolmannen vuoden iso urakka: yo-kirjoitukset, yhteishaku, valintakokeisiin pänttääminen ja itse valintakokeet. Osalla vastaajista oli jo selkeä tavoite suunnata jatko-opintoihin ammattikorkeakouluun ja alakin oli jo mielessä. Kaikille näille opiskelijoille uusi lukioväylä nähtiin hienona mahdollisuutena napata jatko-opintopaikka. (Lisää suuren lukiokyselyn tuloksista erillisessä artikkelissa).

SeAMK lukioväylän ensimmäiset pilotit käyntiin tammikuussa

Tammikuussa -22 lähtee liikkeelle kolme uutta lukioväylää: Restonomi (AMK), Insinööri, Bio- ja elintarviketekniikka ja erityisesti Urheiluakatemialaisille suunnattu Tradenomi (AMK)-väylä. Haku lukioväyliin on auki hankelukioiden sekä Nurmon ja Kuortaneen lukioiden opiskelijoille. Ilmoittautumiset suoritetaan lukioiden opojen kautta 4.12 mennessä.

Lukioväylän opetussuunnitelma kuvamuodossa.
Kuva 1. Restonomi (AMK): lukioväylän opetussuunnitelmasta löytyy mielenkiintoisia ammattiopintoja

Uusia väyliä suunnitteilla syksyn 2022 piloteiksi

Hankkeen aikana on tavoitteena vielä suunnitella ja pilotoida lukioväylä sekä sosiaali- ja terveysalalle sekä tekniikan alalle. Lukiokyselyssä kumpikin ala osoittautui opiskelijoita kiinnostavaksi. Näillä aloilla on myös selkeästi osaamisvajetta maakunnassa, joten lukiolaisten joustava siirtyminen jatko-opintoihin sekä jääminen omaan maakuntaan ovat osaltaan auttamassa osaavan työvoiman saannissa tulevaisuudessa.

Tiina Hietala, projektipäällikkö, Lukiosta väylä korkeakouluun -hanke
Essi Hauta, TKI asiantuntija, Lukiosta väylä korkeakouluun -hanke

ESR-rahoitteisessa Lukiosta väylä korkeakouluun -hankkeessa suunnitellaan ja pilotoidaan  lukiolaisille uusi väylä korkeakouluun. Lisäksi hankkeeseen osallistuvat lukiot kehittävät opiskelijoiden ohjaustyön tueksi uuden  jatko-opintojen ohjausmallin.