Saksalainen malli opintojen ja työn yhdistämiseen | Julkaisut @SeAMK

Saksalainen malli opintojen ja työn yhdistämiseen

kategoria: 2017, Muut artikkelit

Kaksi SeAMK Liiketoiminta ja kulttuurin saksalaisista yhteistyökorkeakouluista – Europäische Fachhochschule (EUFH) Brühlissä Kölnin liepeillä ja Nordakademie Hampurin alueella – toteuttavat pedagogista mallia, joka yhdistää teoriaa ja käytäntöä keskenään vuorottelevien opinto- ja työjaksojen muodossa.

Tässä konseptissa, jota Saksassa kutsutaan duaalimalliksi (duales Studium), kukin lukukausi koostuu korkeakoulussa opiskeltavasta teoriajaksosta, jota seuraa noin kolmen kuukauden mittainen työskentelyjakso yrityksessä. Kumpikin korkeakoulu on yksityisomisteinen ja niillä on laaja yhteistyöyritysverkosto. Opiskelijat maksavat lukukausimaksun mutta saavat harjoittelijan palkkaa työskentelyjaksoiltaan.

Minulla oli lokakuussa tilaisuus käydä Brühlissä tutustumassa duaaliopintojen opetussuunnitelmaan ja sen toteuttamiseen liiketalouden alan opinnoissa. Työskentelyjaksot ovat meidän sanoituksellamme opinnollistamisen toteuttamismuotoja.

Erityinen huomio työelämätaitoihin

Työskentelyjakson alussa opiskelija saa oppimistehtävän, jonka ratkaisemiseen hän kerää tietoja ja taitoja jakson aikana. Tehtävä voi olla hyvin käytännöllinen yrityksen toimintaan liittyvä ongelma, mutta opinnoissa tehtävä taustoitetaan teorialla ja tutkimustiedolla. Oppiminen todennetaan esimerkiksi presentaatiolla, jossa yhdistyvät käytännön ratkaisu ja teoreettinen tausta.

Yritysjaksot voidaan organisoida eri tavoin: opiskelija voi suorittaa kaikki jaksot samassa yrityksessä tai toimia eri yrityksissä ja/tai saman yrityksen eri osastoilla. Opiskelijoiden tulee hakea yrityksiin tavanomaisen työnhaun tavoin.

Laine%20Kuva%20nordakademie%20ja%20EUFJ`H.jpg

Erityistä huomiota kiinnitetään yleisiin työelämätaitoihin kuten itsensä johtamiseen, viestintätaitoihin, projektinhallintaan, tiimityöhön, neuvottelutaitoihin ja eri kulttuurien kohtaamiseen. Opintoihin kuuluu myös pakollinen vaihto-opintojakso.

SeAMKiin tulee vuosittain kymmenkunta opiskelijaa EUFH:sta kevätlukukaudella, jolloin on hyvä tilaisuus henkilökohtaisesti kysyä heidän kokemuksistaan duaaliopinnoissa. Samalla tavoin SeAMKin opiskelijoilla on mahdollisuus tehdä tiivis kolmen kuukauden vaihtojakso Brühlissä.

Duaalimallin hyödyt

Työelämäläheisen duaaliopintomallin etuina on opiskelijoiden hyvä työllistyminen, työelämän tarpeita vastaava opetusohjelma, käytännön ja teorian tehokas linkitys sekä opettajakunta, joilla on tiivis yhteistyö yritysmaailman kanssa.

Malli edellyttää laajaa ja toimivaa yritysverkostoa sekä monenlaista joustavuutta toteuttamistavoissa. Mallin kopioiminen voi olla meidän oloissamme haastavaa, mutta voimme oppia siitä monin tavoin työelämäsuhteiden kehittämisessä ja opinnollistamisen toteuttamisessa.

Päivö Laine
SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri