Osaamisen tunnistamisen näyttöjen pilotointi SeAMK Liiketoiminnassa ja kulttuurissa

kategoria: 2017, Muut artikkelit

Kotila & Mäki (2015) nostavat esille osaamispääoman merkityksen niin korkeakoulujen kuin työelämän kannalta. Kilpailukykyä rakentavat yritysten lisäksi yksilöt, ja korkeakouluilta tämä vaatii osaamisen ymmärrystä työelämätarpeiden näkökulmasta ja sen tunnustamista. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen sekä opinnollistaminen ovat hyviä esimerkkejä toimivasta työelämän ja opiskelun ammatillisen osaamisen yhdistämisestä ja hyödyntämisestä.

SeAMK Liiketoiminnassa ja kulttuurissa lähdettiin syksyllä 2016 kokeilemaan pienimuotoisesti näyttömahdollisuutta osana osaamisen tunnistamista. Pilotointi toteutettiin tammikuussa 2017 Kauhajoella aloittaneelle monimuotoryhmälle. Ryhmälle pidettiin ennakkoinfo 15.12.2016 ja varsinaiset näytöt olivat tammikuussa 2017. Elokuussa 2017 aloittaneella monimuotoryhmällä Seinäjoella jatkettiin samaa kokeilua, jota laajennettiin opinnollistaminen mukaan ottamisella. Lisäksi ennakkoinfoa kehitettiin ja hopsausta tehostettiin.

Poistaa päällekkäisyyttä opiskelussa

Lähtökohtana oli SeAMKin osaamisen tunnistamisen ohjeet (2017) ja jokaisen opiskelijan oikeus hakea osaamisensa tunnistamista, mikäli se vastaa tutkinto-ohjelman tai yksittäisen opintojakson osaamistavoitteita. Syyskuussa 2017 Seinäjoella oli mahdollisuus antaa näyttöjä seuraavista opintojaksoista; laskentatoimen, asiakaspalvelun, viestinnän sekä tietojenkäsittelyn opintojaksoista. 23 opiskelijaa ilmoitti halukkuutensa antaa näyttöjä ja heidän kohdallaan aloitettiin osaamisen tunnistamisen prosessi. Näyttötapoina olivat mm. tentti ja oppimispäiväkirja, jossa opiskelija arvioi omaa osaamistaan suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin myös kirjallisuuteen tukeutuen. Näyttöiltoja järjestettiin kaksi ja opintopistekertymiä näytöistä tuli 68 opintopistettä.

Kuten jo Arenen (2009) työryhmäraportista kävi ilmi, on osaamisen tunnistamisesta hyötyä kaikille osapuolille. Opiskelijan opintoaika mahdollisesti lyhenee, hänen motivaationsa kasvaa ja hän tiedostaa oman osaamisensa. Osaamisen tunnistaminen poistaa myös päällekkäisyyttä opiskelussa. Korkeakoulun näkökulmasta säästämme resursseja ja kerrytämme myös omia opintopistekertymiä samalla omaa kilpailukykyä ja laatua parantamalla. Monimuoto-opiskelijat ovat olleet kiitollisia mahdollisuudesta ottaa oma jo olemassa oleva osaaminen osaksi tutkintoa. Tämä mahdollisuus on Liiketoiminta ja kulttuuri –yksikössä ollut jo aiemminkin, mutta nyt prosessi on opiskelijalle paljon selkeämpi.

Teksti:

Johanna Koivula, SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Lähteet:

Kotila, H. & Mäki, K. (toim.) (2015). 21 tapaa tehostaa korkeakouluopintoja. Haaga-Helia ammattikorkeakoulun julkaisuja.

SeAMKin osaamisen tunnistamisen ohjeet (2017).

Työryhmäraportti (2009). Oppimisesta osaamiseen: Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto sekä Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto.