Opitaan huippuporukassa SeAMKissa – onnistutaan yhdessä | @SeAMK-verkkolehti

Opitaan huippuporukassa SeAMKissa – onnistutaan yhdessä

kategoria: 2021, Muut artikkelit, TKI

Se tunne, kun onnistumme. Työ ja opiskelu sujuu, aikaa ei kulu epäolennaisuuksiin. Asioiden pyörittely yksin ei aina ole se paras vaihtoehto, onneksi tässä porukassa voin ja uskallan kysyä, koska jakaminen ja oppiminen porukassa on vain yksinkertaisesti mahtavaa. Voimme jakaa hyviä vinkkejä ja parantaa edelleen osaamistamme ja hyvinvointiamme niin työssä kuin opinnoissa. Asioita voidaan nimetä monin eri tavoin: kognitiivinen ergonomia, tiimi- ja vertaisoppiminen, henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi, yhteistoiminnallinen oppiminen, jatkuva oppiminen, itsensä kehittäminen, mutta yksinkertaisesti meitä kaikkia yhdistää yksilötasolla, oli kyse sitten opiskelijasta, opettajasta tai asiantuntijasta, oppimisen ilo. Olemme itse vastuussa omasta oppimisestamme, joka on yksi tärkeimmistä metataidoista, joten pidetään yhdessä huolta, että opiskelu ja työ on meille merkityksellistä.  

Opiskelu tai työ kuormittaa – miten voimme vaikuttaa kuormittavuuteen

Me SeAMKissa haluamme, että kaikki SeAMKilaiset voivat hyvin, ja siksi haluamme kiinnittää huomiota kognitiiviseen ergonomiaan, aivotyöhön, tietotyöhön. Innostavinta hommassa on luova ajattelu, tiimityöskentely, uusien ratkaisujen löytäminen, työn suunnittelu ja osaamisen päivittäminen. Jos näihin ei ole aikaa, ne koetaan kuormittavana, ja siksi haluamme edistää oppimisen ja osallisuuden iloa, jolloin myös hyvinvointi lisääntyy. Sujuvoitamme aivotyötä, kun tunnistamme asioita, joihin meistä jokainen voi vaikuttaa omia työskentelytapojaan kehittämällä. 

Sujuvoitetaan digitaalisia opiskelu- ja työtapojamme

Me SeAMKin Digikyvyssä haluamme kehittää SeAMKilaisten digiosaamista, sekä opiskelijoiden että henkilöstön. Käytännössä käytämme osaamisen kehittämiseen varattua aikaamme BYOD-klinikoissa (järjestetään yhteistyössä SAMOn kanssa) ja sparrausringeissä, joissa jaamme ja saamme hyviä vinkkejä myös muilta osallistujilta, ja yhdessä voimme päästä vielä pidemmälle. Näin voimme yhdessä kehittää opiskelu- ja työtapojamme. Ja vaikka digitalisaatiosta meuhkataan paljon, todellisia tuloksia syntyy vasta, kun toimintamme muuttuu sen mahdollistamalla tavalla - me teemme muutoksen. Digitaaliset työskentelytavatkin voivat kuormittaa, mutta ainakin työn huono suunnittelu, sähköisten kanavien ja välineiden kirjo sekä riittämätön perehdytys lisäävät työn kuormittavuutta. 

Annetaan hyvän kiertää. Tervetuloa huippuporukkaan! 

Kuva: Menossa mukana. 

Lue lisää Digikyvystä projektitietokannastamme, tai jos olet SeAMK-yhteisön jäsen, ehdottomasti intrasta. 

[Julkaisusarjasta Digikyky – Ajattele työ uudelleen, osa 1 – Opi ja voi hyvin.] 

Sini Karjalainen
Asiantuntija, TKI
SeAMK

Kirjoittaja työskentelee asiantuntijana ESR-rahoitteisessa DigiKyky – Digitaalisten kyvykkyyksien kehittäminen ja hyödyntäminen -hankkeessa.