Opettajavaihdossa Sloveniassa | Julkaisut @SeAMK

Opettajavaihdossa Sloveniassa

kategoria: 2018, Muut artikkelit

Maaliskuun lopussa palasin viikon mittaisesta opettajavaihdosta Sloveniasta, monen uuden kokemuksen ja ajatuksen kera. Sain kutsun opettajavaihtoon jo ennen kuin aloitin Luovien alojen liiketoiminnan yliopettajana SeAMKissa elokuussa 2017. Vuosina 2005- 2007 ja 2011 – 2013 olin mukana kahdessa EU-projektissa, joissa tutustuin slovenialaisiin kollegoihin. Yhteydenpitomme ja yhteistyömme jatkui projektien jälkeenkin. Jaoimme ajatuksia yhteisistä tutkimusintresseistä ja vertailimme opettajuuskokemuksiamme. Heidän kauttaan sain myös mahdollisuuden päästä mukaan erään kansainvälisen kokoomateoksen toimituskuntaan.

Vuoden 2017 kevään aikana sain uuden viestin professori Armand Faganelilta, jossa hän kysyi, olenko kiinnostunut opettajavaihdosta heidän yliopistossaan, joka on University of Primorska. Kävi ilmi, että he olivat hakeneet erillistä kansallista rahoitusta, jonka avulla he voivat kutsua eri alojen opettajia vierailijaluennoijiksi. Kerroin olevani erittäin kiinnostunut, ja ilmoitin, että uusi työpaikkani tulee olemaan SeAMK. Selvitin tietenkin myös uuden työnantajani näkemyksen, joka oli hyvin myönteinen, vaikka kyseessä ei ollutkaan SeAMKin oma partnerikorkeakoulu. Primorskan yliopiston rahoitus kattoi matka- ja majoituskuluni, ja vaihtojaksoni toi opettajavaihdon pisteet.

Kansainvälistymisellä uusia markkinoita

Primorskan yliopisto on monialainen yliopisto, jonka päätoimipiste on Koperissa, puolen tunnin matkan päässä Italian Triestestä. Lisäksi heillä on toimipisteet Portorozissa, Izolassa, Ljubljanassa ja Ankaranissa. Vierailin Koperissa, jossa opetin kolmena päivänä heidän johtamisen opiskelijoitaan. Aiheinani olivat konseptisuunnittelu, strateginen visiointi ja brändimuotoilu. Aiheet kiinnostivat heidän opiskelijoitaan, ja sain erittäin hyvää palautetta opetuksestani. Opiskelijat olivat hyvin kohteliaita, kuuntelivat tarkkaan, tekivät ryhmätyöt innolla ja esittivät ujoina tuloksiaan. Professori Faganel totesi ujouden syyksi, että opiskelijat usein kokevat, ettei heillä ole tarpeeksi hyvä englanninkieli. Kerroin, että niin meistä suomalaisistakin sanotaan, usein täysin turhaan.

Kerroin myös opiskelijoille, että liiketoiminnan kannalta meillä on yhteisiä piirteitä. Olemme pieniä maita asukasmääriltämme, ja siksi yritysten on usein hankala löytää tarpeeksi isoja kotimarkkinoita. Tällöin kansainvälistyminen voi olla ainoa keino löytää uusia markkinoita. Annoinkin opiskelijoille tehtävän, jossa heidän piti ideoida eräälle suomalaiselle pk-yritykselle, miten se voisi tulla Etelä-Euroopan markkinoille, ketkä olisivat heidän asiakkaitaan ja yhteistyökumppaneitaan. Tästä syntyi paljon keskustelua ja monia ideoita – totesin itselleni, että tätä tehtävää kannattaa ehdottomasti hyödyntää myöhemminkin.

Kulttuuriperintöä ja kulttuurien välistä viestintää

Opettajavaihtoni toteutui Johtamisen tiedekunnassa, mutta keskustelin myös muiden yksiköiden opettajien kanssa. Minua tietenkin kiinnostivat myös kulttuurituotantoa vastaavat tiedekunnat, jotka olivat Humanistinen tiedekunta Koperissa sekä Muotoilun tiedekunta Ljubljanassa, jonne en valitettavasti kiireisen aikataulun vuoksi päässyt käymään. Humanistisessa tiedekunnassa opiskellaan myös kulttuurialaa, mutta toisesta näkökulmasta kuin meillä SeAMKissa: heidän opiskelijansa keskittyvät kulttuuriperintöön ja kulttuurien väliseen viestintään.

Ennen lähtöäni he pyysivät minut lähettämään tutkimusabstraktin heidän järjestämäänsä kansainväliseen, monialaiseen konferenssiin. Kirjoitin abstraktin, ja sain paperini esittämiselle hyväksynnän. Harmillista kyllä, vasta kotiin palattuani huomasin, että konferenssi oli samaan aikaan YAMK-valintakokeiden kanssa. Yhteistyöni heidän kanssaan jatkukoon toisella tavalla.

Tämä tarina kertoo myös sen, että ei vain opettajavaihdon vaan myös EU-hankkeiden kautta syntyy paljon uutta, kansainväliset verkostot kehittyvät ja oman alan oppiminen syvenee. Ja mikä hienointa, saan paljon uutta energiaa ja ideoita omaan työhöni. Kiitän sekä SeAMK Liiketoiminnan ja kulttuurin yksikköä että Primorskan yliopistoa tästä hienosta mahdollisuudesta. Kiitos – Hvala!

Teksti:

Satu Lautamäki
yliopettaja SeAMK