Open Campus tutustuttaa nuoret SeAMKiin  | Julkaisut @SeAMK

Open Campus 9. -luokkalaisille tutustuttaa nuoret AMK-koulutuksiin   

kategoria: 2023, Muut artikkelit
#

Open Campus -tapahtuma alkoi yleisinfolla keltaisessa auditoriossa.SeAMKin järjestämän Open Campus 9.-luokkalaisille -tapahtumapäivän tavoitteena on parantaa nuorten tietoa ammattikorkeakoulun koulutuksista, opinnoista sekä muusta toiminnasta. Tapahtuma järjestettiin ensimmäisen kerran vuosi sitten.  

Tämän vuoden Open Campus 9.-luokkalaisille -tutustumispäivät SeAMK toteutti 11.-14.12.2023. Jokaisena tutustumispäivänä ohjelma oli sisällöltään samanlainen, joten vierailijat osallistuivat yhtenä päivänä ohjelmaan. Vierailijoille oli paikkoja tarjolla yhteensä noin 1000 eli jokaisena tutustumispäivänä SeAMKin oppimisympäristöihin pääsi tutustumaan 250 nuorta.  

SeAMKin Open Campus 9.-luokkalaisille on suunniteltu juuri yläkoulun päättäville luokille. Vaikka yhdeksäsluokkalaisilla on vielä toisen asteen opinnot eli lukio tai ammatillinen koulutus suoritettavana ennen mahdollisia korkeakouluopintoja, heidän on hyvä saada jo tietoa opinnoista ja koulutuksesta ylipäätään, toteavat tapahtuman järjestäjät Janina Jouppi ja Outi Kemppainen. 

Tapahtuman suunnittelun alku keväällä ja alkusyksyn toimenpiteitä

Edellisestä tapahtumasta saadut palautteet olivat apuna tapahtuman suunnittelussa ja aikataulutuksessa. Varsinaisesti suunnittelu käynnistyi tapahtuman aikataulutuksella sekä ensimmäisillä tilavarauksilla huhti-toukokuussa. Toukokuussa tapahtui paljon sekä sisäisesti että ulkoisesti, sillä silloin tapahtumasta viestittiin sisäisesti eri kohderyhmille (SeAMKin opot ja heidän kauttaan vierailukohteiden pitäjät, koulutuspäälliköt, hakijapalvelut, viestintä). Myös vierailukohteiden suunnittelu alkoi. Ulospäin tapahtuva viestintä sai alkunsa, sillä kutsut lähetettiin tuolloin yläkoulujen koulun johtajille toiminnan suunnittelua varten.  

Alkusyksystä tarkastettiin, että tila- ja esittelijävaraukset olivat kaikilta osin kunnossa. Tapahtumaan ilmoittautumisajan päätyttyä välitettiin ravintolatoimijalle tarkempi tieto ruokailun ajankohdista ja vierailijoiden määristä päivittäin.  Vieraileville kouluille lähetettiin myös tarkempaa infoa vierailusta.  

Tapahtumaa edeltävä aika

Ennen tapahtumaa viestittiin asiasta ryhmiä tiloissa kierrättäville opiskelijoille ja henkilökunnalle sekä vierailukohteiden pitäjille, ravintolalle. Laajempi ja yleistasoinen sisäinen viestintä kohdistui kaikkiin opiskelijoihin ja koko henkilökuntaan. Ulkoisessa viestinnässä toivotettiin vieraat tervetulleiksi.   

Tapahtumaa edeltäviin toimenpiteisiin kuului myös lukuisiin kyselyihin vastaaminen. Flunssakauden vuoksi tapahtumaan varauduttiin tekemällä myös uusia varahenkilöjärjestelyjä.  

 Tapahtumapäivän ohjelma

Open Campus 9.-luokkalaisille -tapahtumapäivän ohjelmassa oli yleisinfo, väyläopintoinfo, opiskelijoiden tarinoita ja opastettuja tutustumishetkiä valituissa tutkinto-ohjelmissa. Monialaisena korkeakouluna SeAMK haluaa kertoa monialaisesti koulutuksistaan ja oppimisympäristöistään.  

 Tällä kertaa vierailukohteita olivat: 

 • rakennustekniikka 
 • konetekniikka 
 • hoitotyö  
 • hyvinvointiteknologia 
 • kirjaston ja kampustalon yleiskierros 
 • agrologikoulutus 
 • restonomikoulutus 
 • kulttuurituotanto 
 • kirjasto- ja tietopalveluala 
 • Y-Zone, yrittäjyys 
 • Frami F:n yleiskierros 
 • XR-laboratorio 

Kuvia SeAMKin vierailukohteista:

Open Campus ysiluokkalaisille tutustutti mm. hoitotyöhön.

Tutustumista SeAMKin kulttuurituotantoon kulttuurin studiossa.

Hyvinvointiteknologiaan tutustumassa.

Keskustelua robotin kanssa.

Hoitotyön tutustumisen yhteydessä osalla vierailijoista oli mahdollisuus harjoitella elvyttämistä.

XR-laboratioriossa.

Auto- ja työkonetekniikan labrassa esiteltiin konetekniikan opintoja.

Vierailevia ryhmiä oli päivittäin 10–12 , joten jokaiselle ryhmälle määriteltiin eri aloituspaikka. Siirtyminen kampusalueella tilasta toiseen, tilat, kiertävien ryhmien suuri määrä ja käytettävissä oleva aika vaikuttivat kierroksiin kampuksella. Ryhmille kerrottiin etukäteen, että kaikki eivät kierrä kaikissa paikoissa ja toiveena olikin, että jokainen ryhmä pääsisi kiertämään noin viidessä eri kohteessa tutustumisajan puitteissa. 

Tapahtuman jälkihoito ja palautekyselyt tapahtuman jälkeen

Tiedossa oli kiireiset päivät monine kohteineen ja ryhmineen. Jo tapahtumapäivän lopulla tehtiin pieniä kyselyjä tapahtumapäivään osallistuneille. Erään päivän loppusanojen yhteydessä kyseltiin palautetta päivästä hyvin epävirallisesti: Asteikko oli 1–5 (ykkönen huonoin, 5 paras) ja ysiluokkalaisia pyydettiin nostamaan käden sen mukaan, mitkä fiilikset olivat vierailun lopussa. Paljon käsiä nousi numeroiden 4:n ja 5:n kohdalla, muita numeroita ei saatu. Pienemmissä kiertävissä ryhmissä saatiin myös sanallista palautetta.   Tapahtumanjärjestäjän näkökulmasta tapahtuma meni mukavasti.

Tapahtuman järjestelyissä mukana olleille usealle eri taholle (mm. yleisinfossa esiintyneet opiskelijat ja henkilökunta, esittelypisteillä toimineet opiskelijat/henkilökunta, ryhmien opastajat, SeAMKin opot ja koulutuspäälliköt) lähti kiitosviesti vierailujen päätyttyä 14.12. Tiloissa olleet opasteet poistettiin tuolloin ja verkkosivuille tehtiin pieniä täsmennyksiä. 

Kiitosviesti ja palautekysely yläkoulujen yhteyshenkilöille lähti viimeisen vierailupäivän loputtua ja vastausaikaa annettiin 22.12.2023 asti. Palautekysely oli varsin kevyt, koska sillä haluttiin selvittää tyytyväisyyttä päivään, avoimet kehittämiseen ja onnistumisiin liittyvät kommentit sekä parilla eri kysymyksellä tapahtuman ajankohtaa. Vastauksia saatiin määräaikaan mennessä kuusi kappaletta.  

Avoimissa kommenteissa nousivat esille mm. seuraavat asiat:  

 • Esittely ja opiskelijoiden haastattelut oli hyvää. Ehkä jotain toiminnallisuutta voisi olla.”  
 • Mahdollisuus päästä SeAMKille on jo itsessään mahtavaa. Tilat tekivät suuren vaikutuksen ysiluokkalaisiin. Koulutusalojen esityksiä voisi olla enemmänkin.”  
 • ”Torstain agrologeilla oli selkeä ja konkreettinen esittely, erityiskehut heille. Kokonaisuus hyvä homma, jatkakaa ihmeessä.”  
 • ”Hyvää oli se, että oppilaat pääsivät itse kokeilemaan jotain. ” 

Kehitettävää löytyi mm. siitä, että aika eri riittänyt kaikkiin aloihin, koulutusalojen esityksiä olisi voinut olla enemmän, joissain pisteillä oli käytetty alaspesifiä sanastoa sekä jonotusajasta joillekin pisteille tai ei ehditty vierailemaan kaikkialle.  

Open Campus yhdeksäsluokkalaisille -tapahtuman kehittäminen jatkuu siten, että kuulemme vuodenvaihteen jälkeen  tarkemmin oman väen palautteet. Mahdollisen ensi vuoden tapahtuman ajankohta on vielä avoin, sillä myös oman toiminnan aikataulut vaikuttavat vierailujen järjestämiseen.   

Iso kiitos kaikille Open Campus 9.luokkalaisille -päivään osallistuneille! 

 

Outi Kemppainen 
viestintä- ja markkinointipäällikkö
SeAMK 

Kuvat vierailukohteista: SeAMKin viestintä- ja markkinointitiimi.

Kirjoittaja työskentelee SeAMKin viestinnässä ja markkinoinnissa. Osa hänen tehtävistään liittyy tapahtumien toteuttamiseen.
Viestintä- ja markkinointitiimi vastaa SeAMKin sisäisen ja ulkoisen markkinointiviestinnän strategisesta suunnittelusta ja toteutuksesta sekä jatkuvasta kehittämisestä. Viestinnän ja markkinoinnin missio on tukea SeAMKin strategisten tavoitteiden toteutumista vaikuttavalla ja vuorovaikutteisella viestinnällä.