Lukukuntoa Inarin ja SeAMKin yhteistyönä | @SeAMK-verkkolehti

Lukukuntoa Inarin ja SeAMKin yhteistyönä

kategoria: 2021, Muut artikkelit, TKI

SeAMKin kirjasto- ja tietopalvelualan tutkinto-ohjelma on mukana toteuttamassa Lukukuntoa! -hanketta yhdessä Inarin kunnan kirjastotoimen kanssa. Hankkeen muina yhteistyötahoina toimivat Inarin kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden mielenterveyspalvelut ja sosiaalityö, Inarin kunnan sivistyspalveluiden vapaa-aikatoimi, Inarin luterilainen seurakunta sekä Saamelaisalueen koulutuskeskus. Hanke toteutetaan 1.3.2021 – 31.12.2021 Opetushallituksen Lukuliikkeen toiminta-avustusten kautta keskittyen nuorten ja aikuisten lukutaidon edistämiseen.

Kuva 1. Hankkeen yhteistyökumppanit löytyvät Inarista. Kuvassa saamelaiskulttuurikeskus Sajos, jossa myös Saamelaiskirjasto sijaitsee. Kuvaaja: Juha Kauppinen

Monipuolinen lukutaito osana hyvää elämää

Hankkeen lähtökohtana on hyvä lukutaito ja –kunto, jotka ovat avaimia osallistumiseen ja harrastamiseen osana hyvää elämää. Hyvä lukutaito mahdollistaa yksilön itsenäisen pärjäämisen sekä lukutaidon kehittymisen yhä monipuolisemmaksi muuttuvan tekstiympäristön mukana. Inarin ja SeAMKin yhteisessä hankkeessa kehitetään toimintoja, joiden avulla nuoret ja aikuiset voivat parantaa lukutaitoaan tai -kuntoaan. Toiminnan tavoitteena ja tuloksina luodaan työvälineitä sekä rakenteita, joita hyödyntämällä kohderyhmien kanssa toimivat ammattilaiset voivat tukea asiakkaan tai opiskelijan lukemista.

SeAMKi n rooli hankkeessa on toimittaa hankkeessa tuotetut erilaiset materiaalit, laatia hankkeen vaikutuksiin liittyvät selvitykset eri toimijoiden osalta ja huolehtia julkaisutoiminnasta. Lisäksi järjestetään hankkeen liittyvät arviointi- ja loppuseminaarit. Hankkeessa hyödynnetään SeAMKin aikaisempaa hanketyötä muun muassa Näkymättämät ja Lukemattomat mahdollisuudet–hankkeista, niissä kertyneitä kokemuksia sekä erityisesti Lukulux-käsikirjaa.

Opiskelijat vahvasti mukana

Kirjasto- ja tietopalvelualan tutkinto-ohjelman hankkeissa on lisäksi pyritty luomaan vahva yhteys opetukseen ja opiskelijoiden osallistamiseen. Jo suunnitteluvaiheessa hankkeesta mietittiin erilaisia opinnäytetyökokonaisuuksia, mahdollisia projektiopintoja sekä case-materiaalia eri opintojaksoille. Hankkeen pohjalta on valmistumassa ainakin yksi opinnäytetyö, minkä lisäksi hankeen toimintaa palvelumuotoiltiin kevään kirjastopalvelujen kehittämisen opintojaksolla. Syksyn myötä hanke jalkautuu lisäksi eri opintojaksojen arkeen huipentuen loppu vuodesta kaikille avoimeen päätösseminaariin. Hankkeessa on myös vahvana avoimuuden juonne SeAMKin hengen mukaisesti ja kaikki hankkeessa tuotetut materiaalit, mallit ja suunnitelmat tullaan julkaisemaan avointen oppimateriaalien kirjastoassa.

Kuva 2. Opiskelija osallistuvat eri tavoin hankkeen toimintaan. Kuvassa SeAMK opiskelija Paula Moisio Inarissa osallistumassa hankkeen kokeilupäivään hanketyöntekijöiden Anna Roosin ja Reija Portin kanssa. Kuvaaja Reija Portti.

Satu Salmela
Projektipäällikkö Lukukuntoa! -hanke
Lehtori kirjasto- ja tietopalvelualan tutkinto-ohjelma
SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri