Koulutusvienti – uusi toimintamuoto AMKeille | @SeAMK-verkkolehti

Koulutusvienti – uusi toimintamuoto AMKeille

kategoria: 2017, Muut artikkelit

Ammattikorkeakoulujen toimintaan on 2016 alusta alkaen tullut uutta ja mielenkiintoista aktiviteettia, kun EU:n ja ETA:n ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta voidaan periä lukuvuosimaksu. Tämä on vain yksi koulutusviennin muoto. Tämän lisäksi Suomesta on myös tarjottu maksullista koulutusta ulkomaisten korkeakoulujen ja ammattioppilaitosten opetushenkilöstölle ja muullekin henkilöstölle.

SeAMKin tekniikan yksikkö sai huhtikuussa 2017 mielenkiintoisen pyynnön tehdä tarjous kiinalaiselle korkeakoululle heidän muutaman avainhenkilönsä kouluttamisesta toteutuspaikkana SeAMK. Kyseessä oli Shenzhen Polytechnic (SZPT), jonka kanssa on 8 vuoden ajan ollut pientä yhteistyötä. SeAMK-SZPT yhteistyön aiepöytäkirja allekirjoitettiin Shenzhenissä 17.11.2009 (Kuva 1). Yhteistyö alkoi tiivistyä, kun kesällä 2016 heidän korkeinta johtoaan vieraili SeAMKissa ja SeAMKilla oli vastavierailu syksyllä 2016 SZPT:llä Vietnamiin suuntautuneen tekniikan yksikön koulutusvientimatkan yhteydessä.

Jossain määrin haastavaksi tarjouksen tekemisen teki koulutukselta toivottu aikataulu, mikä oli heti opettajien vapaajakson jälkeinen viikko. Tarjous tehtiin sisällöltään heidän toivomustensa mukaisena ja parin tarkistuskierroksen (osallistujamäärän kasvu ja koulutuksen tiivistäminen yhteen viikkoon) jälkeen heiltä tuli tilaus toukokuun loppupuolella. Tämä aloitti intensiivisen uurastuksen toteutuksen valmistelulle vielä ennen henkilökunnan kesälomia.

Koulutuksen toteutus

SZPT:ltä koulutukseen osallistunut ryhmä oli hyvin monipuolinen sisältäen vararehtorin, tekniikan alan koulutuspäälliköitä ja opettajia, laboratoriopäälliköitä ja opetuksen kehittäjiä. SeAMKin puolelta esiintyjiä tuon viikon aikana oli yhteensä 16. Tämä tarkoitti, että tyypillisesti yhdellä puhujalla oli 1-2 tunnin esitys. Tämän artikkelin kirjoittajalla oli kuitenkin runsaat kymmenen tuntia esityksiä ja oppimisympäristöjen esittelyä sekä puheenjohtajan rooli toteutuksessa. Ohjelma sisälsi myös muutaman SeAMKin ulkopuolisen esityksen. EPTEK, Epec ja Pesmel olivat näitä ulkopuolisia kohteita, joissa tulivat esiin mm. näiden yritysten yhteistyö SeAMK Tekniikan kanssa ja yritysten toiminta Kiinassa. Koulutuspäivät olivat varsin pitkiä ja muu ohjelma pitikin sijoittaa ilta-aikoihin. EPTEK-vierailun jälkeinen ilta käytettiin luonnossa tutustumalla Joupiskan ja Kyrkösjärven ympäristöihin. Vieraat ihastelivat alueen puhdasta ja monipuolista luontoa ja pienen rohkaisun jälkeen uskaltautuivat poimimaan ja maistamaan myös mustikoita metsässä. Aalto-keskus ja siellä erityisesti uusi kirjasto osoittautuivat myös hyvin mielenkiintoisiksi iltakohteiksi vieraille.

Koulutuksen kokemukset

Kaiken kaikkiaan kokemukset tästä koulutusviennin projektista olivat hyvin positiivisia niin kohderyhmälle kuin meille toteuttajillekin. Esitykset olivat hyvin korkeatasoisia ja niistä huokui asiantuntemuksen lisäksi myös aito innostus. Toteutusviikon jälkeen tullut palaute osallistujaryhmältä oli niin sisällön kuin esitysten laadukkaan tason osalta hyvin myönteinen. He uskoivat ja toivoivat tällaisen yhteistyön jatkuvan vielä tulevaisuudessakin niin tekniikan alalla kuin muillakin SeAMKin koulutusaloilla. Näin jälkeenpäin on hyvä miettiä niitä syitä, mitkä johtivat tilauksen saamiseen. Tarjouksen tekemisen ripeys on varmasti yksi tärkeä syy ja tietysti se, että ohjelman sisältö on asiakkaan halujen mukainen. Sisältö muodostaa sellaisen paketin, jota voidaan tarjota myös muille halukkaille korkeakouluille. Tuote on nyt hyvin sisään ajettu ja sitä voidaan hyvin tarjota muillekin asiakkaille.

Jorma Nevaranta
Yksikön johtaja, SeAMK Tekniikka