Korkeakoulupartnereita tapaamassa Saksassa

Kansainvälisyys on yhä vahvemmin mukana kulttuuri- ja luovien alojen kehittämisessä, joka näkyy selkeästi alueellisissa, kansallisissa ja Euroopan laajuisissa strategioissa. EU Komission keväällä 2018 julkistama ”The New European Agenda for Culture” sisältää useita strategisia tavoitteita, kuten esimerkiksi kulttuuri- ja luovien alojen osaamisen tukemisen sekä koulutusta että innovaatioekosysteemejä kehittäen. EU:n nykyinen Luova Eurooppa-rahoitusohjelma päättyy vuoden 2020 lopussa, ja uusi ohjelma on valmisteilla vuosille 2021-2027. Siinä yhtenä isona painopisteenä on digitaalisen transformaation huomioiminen, joka voi tarkoittaa niin innovatiivista tarinankerrontaa kuin erilaisten teknologioiden hyödyntämisen luovilla aloilla. Nämä strategiat ja rahoitusmahdollisuudet pyritään huomioimaan myös SeAMKin kulttuurituotannon tutkinto-ohjelmassa, kehittäen toimintaamme kansainvälisissä verkostoissa. Tätä toteutetaan esimerkiksi opiskelija- ja henkilökuntavaihtona ja suunnittelemalla ja toteuttamalla yhteisiä tki-projekteja kansainvälisten partnereiden kanssa.

Näissä mietteissä lähdimme koulutuspäällikkö Esa Leikkarin kanssa henkilökuntavaihtoon tapaamaan kahta korkeakoulupartneriamme Saksassa 5-9.5.2019. Kohteina olivat Potsdam University of Applied Sciences (FHP) ja Ansbach University of Applied Sciences (HS-Ansbach). Molemmat kaupungit ovat jo itsessään hienoja vierailukohteita, joissa on nähtävää ja koettavaa. Potsdamissa on esimerkiksi 1600-luvulta peräisin oleva Sanssouci-linna, joka puutarhoineen ja puistoineen on Unescon maailmanperintöluettelossa. Ansbachin historia ulottuu 1200-lukuun, ja sen vanhakaupunki on itsessään nähtävyys, lisäksi kaupungissa on kuulemamme mukaan hyvin aktiivista kulttuuritoimintaa.

Potsdamin etuna ja haasteena Berliinin läheisyys

Ensimmäisenä kohteena oli Potsdam, joka on noin 170.000 asukkaan kaupunki Berliinin kupeessa. FHP:ssa tapasimme  6-7.5. Kulturarbeit-koulutusohjelman edustajina professori  Uwe Hanfin sekä ohjelmavastaavan, professori Julia Glesnerin. Keskustelimme ja jaoimme kokemuksia koulutuksen ja kansainvälisen vaihdon mahdollisuuksista ja haasteista. Heidän ohjelmapainotuksensa on enemmän julkisen sektorin kulttuurijohtajuudessa, mutta löysimme myös yhdistäviä aihealueita. Kuulimme myös, että Berliinin läheisyys on varsinkin kulttuurialan toimijoille suuri etu, mutta toisaalta myös haaste Potsdamin kaupungin näkökulmasta: monet kulttuurialan opiskelijoista asuvat Berliinissä ja ovat jopa ehdottaneet, miksi opintoja ei voida suorittaa kokonaan Berliinissä. Seuraavalla viikolla Kulturarbeit-koulutusohjelma oli järjestämässä kansainvälistä viikkoa yhdessä joidenkin kansainvälisten korkeakoulupartnereiden kanssa, yhtenä näistä myös Arcada Suomesta. Keskustelimme mahdollisuudesta olla tulevaisuudessa mukana tässä viikossa ja sen toteutuksessa, ja lupasimme ehdottomasti palata keskusteluun myöhemmin.

Ansbachissa vahvaa media- ja viestintäalan koulutusta

Jatkoimme suoraan Potsdamista Ansbachiin, jonne saavuimme 7.5 illalla. Ansbach on noin 40.000 asukkaan kaupunki Baijerissa. Lähin lentokenttä on Nürnbergissä (n. 50 km), mutta lähellä ovat myös Frankfurt ja München, jotka molemmat ovat n. 200 kilometrin etäisyydellä. Isäntänämme toimi dekaani Helmut Roderus, ja saimme tutustua heidän koulutukseensa ja projektitoimintaansa. Heidän koulutusohjelmansa liittyy vahvasti media- ja viestintäalaan kuin myös vuorovaikutus- ja visuaaliseen suunnitteluun. Tapasimme useita kollegojamme ja saimme testata heidän tv-ja äänitysstudioitaan, jotka edustivat alan huipputasoa. Olimme vaikuttuneita ja otettuja vierailuohjelman kattavuudesta. Keskustelimme pitkään vaihto-opinnoista, koulutusohjelmiemme sisällöistä sekä pohdimme yhdessä, miten voimme kehittää vaihtoa sekä opiskelijoidemme että opettajiemme suuntaan. He pitivät meidän Gateway for Cultural Management Studies-ohjelmamme erittäin hyvänä konseptina ja halusivat pohtia, miten samaa ajatusta voisi soveltaa heidän opintoihinsa. Yhtenä selkeänä kehittämisen kohteena on heiltä meille saapuvien vaihto-opiskelijoiden aikataulu. Sekä heille että meille soveltuisi paremmin syyslukukausi nykyisen kevätlukukauden sijaan, ja toivottavasti tämä muutos onnistuu lähitulevaisuudessa.

Kutsuimme molempien korkeakoulupartnereiden opettajia meille vaihtoon, kuten myös meidän opettajamme saivat kutsun saapua heille vaihtoon. Lisäksi keskustelimme tki-toiminnan mahdollisuuksista ja kartoitimme aihealueita, joissa voisimme yhdistää osaamistamme. Aihealueina mainittiin niin kulttuurijohtaminen kuin digitalisaation erinäiset mahdollisuudet. Ansbachissa esimerkiksi kehitetään esteetöntä ympäristöä, jossa viestintäteknologian eri keinoja testataan ja kehitetään.

Keskustelut olivat erittäin antoisat ja vierailuohjelmamme olivat hyvin suunniteltu. Saimme monia uusia ajatuksia, joita voimme hyödyntää koulutusohjelman, vaihto-ohjelman ja tki-toiminnan kehittämisessä. Kiitämme SeAMK Liiketoiminnan ja kulttuurin yksikköä, partnerikorkeakoulujamme sekä erityisesti kansainvälisen liikkuvuuden palveluita tästä mahdollisuudesta. Auf Wiedersehen – Tapaamisiin!

Satu Lautamäki
Yliopettaja, kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma
SeAMK Liiketoiminta ja kultuuri

Lisätietoa ja lähteitä:

https://www.epliitto.fi/kulttuuristrategia_paasivu

https://ec.europa.eu/culture/sites/culture/files/commission_communication_-_a_new_european_agenda_for_culture_2018.pdf

http://www.cimo.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/cimo/embeds/cimowwwstructure/166302_MFF_EN_Factsheet_Creative_Europe.pdf

https://www.fh-potsdam.de/en/studieren/international-office/international-students/

https://www.hs-ansbach.de/en/home-page/