Kokemuksia opettajavaihtojaksolta Kiinassa | Julkaisut @SeAMK

Kokemuksia opettajavaihtojaksolta Kiinassa

SeAMKin ja Sandan yhteistyö. SeAMKilla on Sanda Universityn kanssa yhteistyösopimus, jonka pohjalta on tehty opiskelija- ja opettajavaihtoja liiketalouden alalla jo muutaman vuoden ajan. Lisäksi on toteutettu kaksoistutkintoyhteistyötä, jonka pohjalta on tähän mennessä valmistunut yhteensä viisi opiskelijaa, joilla on sekä kiinalainen että suomalainen bachelor-tutkinto. Kahtena vuonna Sandasta on tullut vieraileva professori opettamaan Business in China –opintojakson, joka on tarjolla IB-ohjelmassa sekä omille tutkinto- että vaihto-opiskelijoille.

Sanda University

Sanda University on SeAMKin kiinalainen yhteistyökorkeakoulu, joka toimii Shanghaissa, yhdessä maailman suurimmista metropoleista. Sanda on vuonna 1992 perustettu yksityinen yliopisto ja se keskittyy bachelor-tason koulutukseen. Yliopiston missiossa on paljon yhtymäkohtia suomalaiseen ammattikorkeakouluun. Sen tavoitteena on vastata Shanghain alueen talouselämän tarpeisiin ja tarjota nykyaikaista, soveltavaa ja kansainvälistä korkeakoulutusta. Koulutustarjonnassa on tutkintoja mm. liiketalouden, johtamisen, vieraiden kielten, tietotekniikan, muotoilun, median, matkailun ja kasvatustieteen aloilla. Bachelor-tutkinnot ovat nelivuotisia ja niihin kuuluu harjoittelujaksoja yrityksissä. Yliopistolla on Shanghaissa laaja yhteistyöverkosto, joka tarjoaa harjoittelumahdollisuuksia opiskelijoille.

Opettajavaihtokokemuksia

Loka-marraskuun vaihteessa olin viikon opettajavaihtojaksolla Sanda Universityssä ja opetin kansainväliseen liikeviestintään ja kulttuurienväliseen viestintään liittyvää kokonaisuutta opiskelijoille, jotka suorittavat tutkintoa englannin kielellä toteutettavassa kansainvälisen liiketoiminnan bachelor-ohjelmassa. Oli mielenkiintoista tutustua internetin ja sosiaalisen median käyttöön Kiinassa. Verkon mobiilikäyttö on erittäin yleistä, mutta hakukoneet ja yhteisöpalvelut ovat paljolti erilaiset kuin länsimaissa. Opetustilanteissa opiskelijoilla oli matkapuhelimet jatkuvassa käytössä mm. käännösapuna. Englannin kielen käyttö varsinkin suullisesti oli monelle vielä haastavaa. Opiskelijat olivat kuitenkin avoimia, aktiivisia ja kiinnostuneita Suomesta. Suomalaiset brändit eivät kuitenkaan osoittautuneet tutuiksi. Angry Birds –logo tunnettiin, mutta sitä ei kytketty millään tavoin Suomeen.

Mitä voimme saada ja antaa Kiina-yhteistyössä

Kiina on todella tärkeä alue SeAMKin kansainvälisille yhteyksille, ja on hienoa, että sinne ollaan tekemässä SeAMKista uusia avauksia. Korkeakouluyhteyksissäkin tarvitaan erityyppisiä yhteistyökumppaneita eri konteksteihin. Sanda University on erittäin hyvä opiskelijavaihtokohde sekä tavanomaisiin lukukauden mittaisiin vaihtoihin, että kaksoistutkintokohteeksi liiketalouden alan opiskelijoille. Kampusalue tarjoaa miellyttävän opiskelu- ja asuinympäristön, jonne on myös suora yhteys metrolla ydinkeskustaan. Metromatka Sandasta Kansan aukiolle keskustassa kestää n. 40 minuuttia. Sandan tutkinto-ohjelmat tarjoavat myös benchmarking-kohteen yritysyhteistyön toteuttamismalleista.

Koulutuksen ja osaamisen viennille Kiina on merkittävä kohdealue. SeAMKin International Business –ohjelman erillishaussa Kiina on markkina-alueena. Meidän markkinointivaltteinamme on erityisesti turvallinen ja puhdas ympäristö, hyvät asumisjärjestelyt ja korkeatasoinen koulutus. Oman kokemukseni perusteella koen, että meillä on paljon annettavaa mm. monimuotoisten oppimismenetelmien ja tehokkaan kieltenopetuksen alueella.

Päivö Laine, SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri