Kaksoistutkinnot väylänä kansainvälistymiseen | Julkaisut @SeAMK

Kaksoistutkinnot väylänä kansainvälistymiseen

kategoria: 2017, Muut artikkelit

Korkeakoulujen kansainväliset kaksoistutkinnot tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa tutkinto samanaikaisesti kahdessa eri maassa. Bachelor-tasolla (amk-tutkinto tai kandidaattitutkinto) kaksoistutkintoon vaaditaan pääsääntöisesti vuoden vaihto-opinnot kohdekorkeakoulussa, jossa opinnot tapahtuvat useimmiten englannin kielellä. Myös tutkielma kirjoitetaan englanniksi. Kaksoistutkinnon toteuttaminen edellyttää riittävää tutkintojen rakenteen ja sisällön yhteneväisyyttä, jotta sekä koti- että kohdekorkeakoulu voivat hyväksi lukea toistensa opinnot omiin tutkintoihinsa.

Eniten kumppaneita Saksassa

Seinäjoen ammattikorkeakoululla on pitkälti toistakymmeniä kaksoistutkintosopimusta, joista useimmat on solmittu liiketalouden alalla. Eniten kumppaneita on Saksassa, mutta useita muita EU-maita sekä mm. Venäjä on myös edustettuina. Kaksoistutkinnot edellyttävät vakiintunutta yhteistyösuhdetta sekä perusteellista tutkintojen sisältöjen tuntemusta puolin ja toisin. Kaksoistutkintokumppanin kanssa on säännönmukaisesti tehty opiskelija- ja henkilökuntavaihtoja ja usein myös hankeyhteistyötä. Korkeakoululle tarjoutuu kaksoistutkinnon kehittämisessä mahdollisuus benchmarkata opetussisältöjä ja oppimismenetelmiä.

Opiskelijoiden kiinnostus kaksoistutkintoihin on kasvamassa. Kaksoistutkinto antaa syvällisemmän ja monipuolisemman kokemuksen kohdemaasta ja siellä annettavasta koulutuksesta kuin perinteinen opiskelijavaihto. Ennen kaikkea se tarjoaa tutkinnosta valmistuvalle kilpailuedun kansainvälistyvillä työmarkkinoilla. On erinomaista, kun työnhakutilanteessa pystyy esittämään esimerkiksi saksalaisen korkeakoulututkintotodistuksen oman kotimaisen lisäksi. Vaikka opiskelukieli on englanti, kaksoistutkintoihin kuuluu myös kohdealueen kielen opiskelu.

Sykäys yrityksen kansainvälistymiselle

Maahamme saapuvat kaksoistutkinto-opiskelijat toimivat valmistuttuaan suomalaisen koulutuksen ja osaamisen lähettiläinä omissa maissaan ja myös kansainvälisesti. Olisi myös tärkeää, että alueen yritykset ja organisaatiot voisivat tarjota mielekkäitä harjoittelupaikkoja Suomeen tuleville kansainvälisille opiskelijoille. Toki tämä edellyttää tiettyä panostusta yrityksesssä mutta antaa varmasti myös myönteisen sykäyksen oman toiminnan kansainvälistymiselle. Alueen toimijat voivat hyödyntää kansainvälisiä opiskelijoita esimerkiksi uusien markkina-alueiden kartoituksessa ja verkostojen luonnissa.

Koulutuksen tavoitteena on tuottaa osaajia työelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin. Kaksoistutkinto on yksi väline, joka osaltaan takaa, että tutkinnon suorittaneilla on valmiudet toimia kansainvälisessä toimintaympäristössä ja kohdata erilaisista kulttuuritaustoista tulevia henkilöitä ja ilmiöitä. Korkeakoulun velvollisuutena on taata koulutuksen korkea laatu ja ajantasaisuus sekä tarjota sidosryhmilleen kiinnostavia ja hyödyllisiä väyliä kansainvälistymiseen.

Päivö Laine, koulutuspäällikkö, SeAMK Liiketalous ja kulttuuri