Joustavat opintopolut kiinnostavat ammatillisen perustutkinnon opiskelijoita 

kategoria: 2020, Muut artikkelit

Ammattikorkeakoulun ja toisen asteen nivelvaiheen kehittämiseen keskittyneen yhteishankkeen (Tie tulevaisuuteen) päätavoitteena on ollut, että nuoret siirtyisivät nykyistä nopeammin jatko-opintoihin. Hankkeessa suunniteltiin, rakennettiin ja testattiin toimintamalli, joka mahdollistaisi sujuvat ja nopeat siirtymät toiselta asteelta korkeakouluun.

Vaikka tämä SeAMKin ja koulutuskeskus Sedun yhteishanke lähestyy hankeajan loppua, ei se tarkoita itse toiminnan hiipumista. Päinvastoin, sillä hankkeen aikana pilotoitua toimintamallia on jo vauhdilla juurrutettu pysyväksi toimintamalliksi kummassakin oppilaitoksessa.

Tänä keväänä ennätysmäärä 95 Sedun opiskelijaa on ilmoittanut kiinnostuksensa SILTA-opintoihin. Tämä ryhmä aloittaa pääsykoekurssin helmikuun alussa ja saavat tietää huhtikuun loppuun mennessä sisältyykö ensi vuoden opintoihin myös jo korkeakouluopintoja. Ilahduttavasti myös teknisillä aloilla on kiinnostus SILTA-opintoja kohtaan kasvanut, kiitos ahkerille projektihenkilöille, jotka ovat tämän alan opiskelijoita kierrättäneet SeAMKin laboratorioissa ja jakaneet infoa SILTA-opintomahdollisuudesta.

Sedun 1. vuosikurssin autopuolen opiskelijat tutustumassa SeAMKin autolabraan sekä auto- ja työkonetekniikan tutkintoihin.

Liiketalouden puolella kiinnostus merkonomista tradenomiksi –väylälle on ollut vahva koko kokeilun ajan, mutta sosiaali- ja terveysalan vahva jatko-opintokiinnostus on myös yllättänyt projektiryhmän. Kaikille pääsykokeen läpäisseille tarjolla oleva verkko-opintopaketti (15op) takaa myös sen, että Seinäjoen ulkopuolella opiskelivat nuoret ja aikuiset pystyvät suorittamaan korkeakouluopintoja jo 2. asteen perustutkinnon aikana.

Myös muihin 2. asteen ammatillisiin oppilaitoksiin ollaan oltu yhteyksissä SILTA-opintojen suhteen. Jo vuosi sitten ensimmäiset Vuoksen opiskelijat ottivat osaa pääsykokeeseen ja toivon mukaan innostus jatkuu tänä keväänä.

Tie tulevaisuuteen – Ammattikorkeakoulun ja toisen asteen nivelvaiheen kehittäminen –hankkeessa ovat mukana kaikki SeAMKin yksiköt. Projektipäällikkönä toimii Tiina Nieminen. Hanketta rahoittaa Keski-Suomen Ely-keskus (ESR).

Tiina Nieminen 
projektipäällikkö
SeAMK