Jopparilta polkimille | Julkaisut @SeAMK

Jopparilta polkimille

kategoria: 2017, Muut artikkelit

JoPo – Jopparilta Polkimille Urasuunnittelussa SeAMKin yksiköiden yhteisessä hankkeessa (ESR) on toteutettu kaksi opiskelijakyselyä. Ensimmäinen toteutettiin hankkeen alussa pari vuotta sitten kartoittamaan uraojauksen nykytilaa ja opiskelijoiden ajatuksia urasuunnittelustaan. Jälkimmäinen kysely tänä vuonna luotasi tulevaan, millaista urasuunnittelun tukea opiskelijat odottavat ja miten se pitäisi toteuttaa.

Opiskelijoitten toiveena on, että urasuunnittelua tehdään SeAMKissa yhä tietoisemmin. Konkreettisena esimerkkinä on uraohjaus- ja urasuunnittelu-käsitteiden käyttäminen yhtenäisesti kaikissa yksiköissä. SeAMKissa on sovittu yhteisesti, että näin toimitaan jatkossa. Urasuunnittelun konkretisoimiseksi toivotaan uratarinoitten hyväksikäyttämistä innostajina ja motivoijina. Lisäksi tulevaisuuden työllisyysnäkymiä haluttiin näkyvämmin esille liitettyinä erilaisiin opintojaksoihin läpi koko opintojen. Uratarinat ovat olleet hankkeen aikana näkyvässä roolissa esimerkiksi mentorointi-ohjelman kautta. Ohjelmassa työelämän osaaja on ollut kanssakulkijana ja jakanut tarinansa avuksi opiskelijan urasuunnittelussa. Ohjelmaa on tarkoitus toteuttaa hankeajan jälkeenkin.

Kyselyn tuloksena kaivattiin urasuunnittelun tueksi konkreettisia toimia ja menetelmiä, joiden avulla uraohjauksen ja -suunnittelun tarvitsijat saavat henkilökohtaista tai ryhmäkohtaista apua ja neuvontaa. Esimerkiksi yrittäjiksi aikovat, esimiestyöhön suuntautuvat, ulkomailla työskentelyyn tähtäävät sekä erikoistuvat opiskelijat nähdään erityisinä kohderyhminä. Samoin urasuunnittelussaan syystä tai toisesta ”hukassa olevat. Syy voi olla positiivinen, opiskelijalla on monia kiinnostuksen kohteita tai negatiivinen, jolloin opiskelijalta puuttuu näköaloja oman ammatillisen tulevaisuutensa suhteen. Urasuunnittelun välineeksi hankkeessa on kehitetty kaikkien opiskelijoiden käyttöön ePortfolio. Sähköisen työkalun avulla opiskelija voi luoda urasuunnitelmaansa ja tallentaa hänelle tärkeitä urakehitykseen liittyviä asioita. Väline toimii myös mainiona alustana erilaisissa uraohjaustilanteissa mm. oppitunneilla, harjoitteluohjauksissa ja ammatillisissa kehityskeskusteluissa. Opintojen päättyessä ePortfolio jää opiskelijan käyttöön.

Koulutuksen ja työelämän yhteyttä on edelleen vahvistettava ja monimuotoistettava. Opiskelijat toivovat työelämän mukaan ottamista uravalmennukseen, moni toivoo uraohjaajan tulevan työelämästä. Harjoittelujaksot, työelämäprojektit ja opinnäytetyöprosessit ovat hyviä siltoja korkeakoulun ja työelämän välillä. Näiden lisäksi etsitään uusia, innovatiivisia tapoja esimerkiksi kokeilukulttuurin kautta. Tähän toiveeseen JoPossa on vastattu hiomalla Yrityspäiväkonseptia. Helmikuulle sijoittuvassa tapahtumassa alueen yrityksillä, julkisen sektorin työpaikoilla, järjestöillä, SeAMKin eri alojen opiskelijoilla ja henkilöstöllä on mahdollista verkostoistua. Pysyvänä käytäntönä päivä voi kehittyä vaikka maakunnan omaksi ”SLUSH-tapahtumaksi”.

Sinikka Volanto
lehtori, SeAMK Sosiaali- ja terveysala