Innovaatiot ja kaupallistaminen osaksi omaa arkea

kategoria: 2017, Muut artikkelit

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030 korostaa, että tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastaamisessa tarvitaan lisää osaajia ja korkealaatuista korkeakoulutusta, tutkimusta ja innovaatiotoimintaa sekä vahvaa kytkeytymistä muualla tuotettuun uuteen tietoon. Tämän tavoitteen saavuttamisen keskeisenä tukipilarina nousee esille muun muassa korkeakoulujen rooli rohkeina uudistajina ja ratkaisujen tuottajina sekä menestyksen ja hyvinvoinnin perustan rakentajia.

Silta kaupallistamiseen -hankkeen yhtenä tavoitteena on mahdollistaa korkeakoululähtöisten tutkimustulosten sekä uusien ideoiden kaupallistuminen menestyväksi liiketoiminnaksi. Hanke onkin mukana tunnistamassa korkeakouluissa syntyneitä innovatiivisia tutkimustuloksia sekä parhaimpia ideoita, jotka voivat olla lähtöisin joko henkilöstöltä tai opiskelijoilta. Onnistunutta kaupallistumisprosessia varten tarvitaan kuitenkin selkeät toimintamallit ja erityisesti tietoa sekä osaamista, jota on helposti saatavilla oikealla hetkellä.

Innovaatio-ohjelmasta tukea käytännön ongelmiin

Osaamisen tehostamiseksi Silta kaupallistamiseen -hankkeessa on suunniteltu uuden tyyppinen innovaatio-ohjelma, jonka tarkoituksena on antaa tukea ja neuvoa heille, jotka suunnittelevat innovatiivisten ideoidensa jatkojalostamista. Ohjelma toteutetaan syksyn 2017 sekä alkuvuoden 2018 aikana, ja se koostuu yhteensä kymmenestä luentokerrasta. Jokainen luentokerta käsittelee innovaatioprosessin elinkaaren eri vaiheiseen liittyvää teemaa oman osaamisen hyödyntämisestä lähtien aina rahoitusmahdollisuuksiin saakka.

Puhujina innovaatio-ohjelmassa ovat eri alojen asiantuntijat. He kertovat aiheista oman kokemuksensa kautta ja antavat konkreettisia ohjeita käytännön ongelmien ratkaisemiseksi. Innovaatio-ohjelman tavoitteena onkin vahvistaa kaupallistamiskulttuuria selkeäksi osaksi tutkijoiden, opiskelijoiden ja opettajien työskentelyä ja tutkimustyötä.

Seliina Päällysaho
tutkimuspäällikkö SeAMK

Pirjo-Leena Ketola
SeAMK Maakuntakorkeakoulu

Pertti Wathen
projektipäällikkö Seinäjoen Yliopistokeskus

Kirjoittajat työskentelevät Silta kaupallistamiseen –hankkeessa. Hankkeen päärahoittajana on Euroopan aluekehitysrahasto (Pirkanmaan liito ja Etelä-Pohjanmaan liitto). Hankkeen toteuttajia ovat Seinäjoen ammattikorkeakoulu sekä Seinäjoen yliopistokeskus/Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu. Hankeaika on 1.10.2016 – 30.6.2018.

Innovaatio-ohjelmaan kuuluvien luentojen aikataulu. Kaikki luennot pidetään AB Seinäjoen tiloissa Frami B:ssä.

aikataulu.png