Get hired! | @SeAMK-verkkolehti

Get hired!

kategoria: 2021, Muut artikkelit

Ulkomaalaistaustaiset työnhakijat kohtasivat yrityksiä 7.10.2021 järjestetyssä Get Hired! – Työlämään! -tapahtumassa Framilla. Kaksiosainen tapahtuma alkoi noin tunnin mittaisella seminaariosuudella, jonka jälkeen oli varattu aikaa tavata yritysten ja eri organisaatioiden edustajia pienimuotoisilla messuilla.

Kokka kohti Etelä-Pohjanmaata -hankkeen, Moni-infon ja Welcome2EP-hankkeen yhteistyönä järjestämä Get hired! – Työelämään! -tapahtuman noin 150 osallistujaa koostuivat pääosin kahdesta ryhmästä: Seinäjoen ammattikorkeakoulun kansainvälisten ryhmien tutkinto-opiskelijoista ja Etelä-Pohjanmaan alueen ulkomaalaistaustaisista työnhakijoista.

Todellinen tarve kansainväliselle työvoimalle

Tapahtuman avauspuheenvuoron käyttänyt Etelä-Pohjanmaan Kauppakamarin toimitusjohtaja Pertti Kinnunen toivotti ulkomaisen työvoiman tervetulleeksi Seinäjoelle ja Etelä-Pohjanmaalle, sillä vaikka alueen työvoimatilanne on vielä suhteellisen hyvä, jo nyt tietyillä aloilla on vaikea löytää yrityksiin osaavaa työvoimaa. Ja ennusteiden mukaan myös Etelä-Pohjanmaan alueella työvoiman määrä vähenee tulevaisuudessa, jolloin työvoimavajetta on luontevaa paikata maahanmuuttajilla ja ulkomaisella työvoimalla.

Kiinnostus ja intohimo auttavat uralla eteenpäin

Vaskin pääomistaja ja Prima Industrien hallituksen jäsen, Britanniasta Suomeen muuttanut Michael Mansour korosti, että työnhaussa vahvoilla on sellainen työnhakija, jolla on aito innostus ja intohimo alaan. Ei riitä, että opiskelee tekniikkaa koulussa vaan on hyvä myös harrastaa jotain tekniikkaan liittyvää. Työpaikkaa etsiville hän antoi myös hyviä neuvoja. Hän esimerkiksi kehotti realismiin ja rehellisyyteen osaamisen kuvaamisessa ja varoitti arvioimasta omaa osaamista liian korkeaksi.

Puhuja ja mikrofoni.
Kuva 1. Michael Mansour kertoi Vaskin olevan nopeasti laajeneva yritys, joka tulee rekrytoimaan lisää tekniikan alan osaajia lähitulevaisuudessa.

Verkostoituminen avaa ovia

Tapahtuman seminaariosuuden puhujista monet nostivat esiin verkostoitumisen merkityksen työllistymiselle ja uran kehittämiselle. He myös antoivat vinkkejä siihen, miten omaa verkostoaan voi kehittää ja huoltaa.

Wiise ry:n Paul Fairchild neuvoi verkostoitumaan, ei vain muiden kansainvälisten opiskelijoiden kanssa, vaan myös suomalaisten kanssa. Hän kannusti osallistumaan aktiivisesti itseä kiinnostaviin harrastuksiin ja tilaisuuksiin sekä vapaaehtoistoimintaan. Hänen mukaansa verkostoa voi käyttää hyödyksi monella tavalla: suomen kielen oppimiseen, potentiaalisten työnantajien löytämiseen ja työnhakuun. Hän myös muistutti, että Suomessa yrityksiin voi olla suoraan yhteydessä ja kysyä töitä.

Nuorkauppakamaria (JCI) tilaisuudessa edustanut Jukka Mattila kertoi, millaisia verkostoitumismahdollisuuksia Seinäjoen Seudun Nuorkauppakamari tarjoaa alle 40-vuotiaille. Jo opiskeluaikana voi osallistua toimintaan, erilaisiin projekteihin ja koulutuksiin, jotka liittyvät useimmiten henkilökohtaisten (ammatti)taitojen kehittämiseen. Nuorkauppakamarin kautta voi löytää verkostoonsa samanhenkisiä osaajia eikä kielitaito ole este, useimmat jäsenet puhuvat myös sujuvaa englantia.

Puhuja ja mikkrofoni.
Kuva 2. JCI:n Jukka Mattila toivoisi useamman maahanmuuttajan kiinnostuvan Nuorkauppakamarin toiminnasta.

Suomen kielen osaaminen kynnyskysymys

Kaikki puhujat mainitsivat suomen kielen osaamisen tärkeyden. Michael Mansour totesi, että ei ole itse oppinut vielä puhumaan kovin hyvää suomea ja myönsi, että parempi kielitaito olisi tehnyt yhteiskuntaan integroitumisesta huomattavasti helpompaa ja luontevampaa. Paul Fairchild kannusti käyttämään suomen kieltä aina, kun se vain on mahdollista.

SeAMKista International business/BBA-tutkinnon suorittanut alumni, Andrei Serbanuti kertoi omasta urastaan, jossa eteneminen ilman sujuvaa suomen kieltä on ollut mahdollista tiettyyn pisteeseen saakka. Hän aikookin nyt opiskella lisää suomen kieltä, jotta saisi nykyistä paremmat etenemismahdollisuudet.

Tapahtumavieraat tyytyväisiä

Palaute tapahtumasta oli pääsääntöisesti erittäin positiivista. Ainoastaan paikalle saapuneiden yritysten vähäinen määrä sai kritiikkiä. Tapahtuman tarjoamia verkostoitumismahdollisuuksia arvostivat erityisesti jo jonkin aikaa Suomessa asuneet maahanmuuttajat/pidemmälle opinnoissaan ehtineet opiskelijat.

Yleisön oli helppo samaistua seminaarin puhujiin ja puheenvuorot oli rakennettu selkeiksi ja informatiivisiksi. Kaikki halukkaat saivat messujen aikana apua CV:n ja hakemuksen laatimiseen Eezyn tarjoamalta CV-klinikalta. Seppälän Valokuvaamo otti ammattimaiset CV-valokuvat messuvieraille. Näitä oheispalveluja käytettiin ahkerasti.

Get hired! -tapahtumien ketju saa jatkoa 9.11.2021, jolloin FramiD:ssä järjestetään Get hired Etelä-Pohjanmaa!

Päivi Uitti
Lehtori
Kokka kohti Etelä-Pohjanmaata -hanketyöntekijä

Kokka kohti Etelä-Pohjanmaata on ESR-rahoitteinen hanke, joka päätavoitteena on Etelä-Pohjanmaan alueen kansainvälistäminen. Hanke edistää ulkomaalaistaustaisten osaajien, niin opiskelijoiden kuin muidenkin maahanmuuttajien, työllistymistä alueen yrityksiin ja tällaiset tapahtumat, joissa yritykset kohtaavat kasvotusten potentiaalisia harjoittelijoita ja työnhakijoita, ovat tärkeitä verkostoitumistapahtumia kaikille osapuolille.