ePortfolio urasuunnittelun tukena | Julkaisut @SeAMK

ePortfolio urasuunnittelun tukena

SeAMKin digitaalinen kampus sai uuden työkalun ePortfolion muodossa. Pilvipalvelu kehitettiin JoPo – Jopparilta Polkimille Urasuunnittelussa -hankkeessa opiskelijoiden urasuunnittelun tueksi. Digitaaliseen portfolioon on mahdollista täydentää osaamistaan koko opintojen ajan. On haastavaa muistaa mitä opintojen alkupuolella tapahtui, millaisissa projekteissa on ollut mukana ja millaisia työelämäkontakteja on luonut. ePortfolioon koottuna asiat pysyvät muistissa ja niitä voi hyödyntää myöhemmin esim. työnhaussa. Työkalu on kaikkien opiskelijoiden ja myös SeAMKin henkilökunnan käytössä.

Digitaalisella portfoliolla opiskelijan on helppo kertoa sähköisesti osaamisestaan ja kokemuksestaan, sekä opiskelujen aikana tulleista tiedoista ja taidoista. Portfolion täyttäminen onnistuu helposti ja täysin paikasta riippumatta. Tarvitaan vain nettiyhteys ja haka-tunnukset, jolla kirjautua ePortfolioon osoitteessa: jopopassi.seamk.fi.

ePortfolio on selkeästi ohjeistettu ja siellä annetaan selkeitä esimerkkejä siitä, millaista osaamista millekin osa-alueelle olisi hyvä kerätä. Sinne on myös mahdollista tallentaa tekstitiedostoja ja yleisimpiä kuvatiedostoja. Opiskelujen päätyttyä opiskelija saa ePortfolion mukaansa muistitikulle tai siirrettyä pilvipalveluun. Opintojen aikana kerätty tieto on näin helposti hyödynnettävissä mm. työhakemusta kirjoitettaessa.

Jussi-Matti Kallio, SeAMK Ruoka, Ilmajoki

Kirjoittaja työskentelee SeAMK Ruoan vastaavana JoPo–hankkeessa. Hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama.

 

eportfolio.png