Ensimmäiset SILTA-opiskelijat osallistuvat yhteis- ja erillishakuun

kategoria: 2019, Muut artikkelit

Runsas vuosi sitten startannut Tie tulevaisuuteen -hanke on edennyt pisteeseen, jossa arvioidaan pilottien hyviä ja huonoja puolia ja kehitetään pysyvää toimintamallia. Hankkeen keskeinen tavoite oli joustavien opintopolkujen suunnittelu 2. asteen ammatillisesta koulutuksesta korkeakouluun. SeAMKista mukana ovat olleet kaikki yksiköt ja hankepartnerina koulutuskuntayhtymä Sedu, jonka opiskelijat ottivat osaa pilotteihin.

Pilotteja eri aloilla

Runsaan vuoden aikana ollaan kokeiltu erilaisia toimintamalleja tutkinto-ohjelmasta riippuen. Sedun lähihoitajat olivat ensimmäinen ryhmä siltalaisia ja viime keväänä 16 lähihoitajaopiskelijaa suoritti 15 opintopisteen paketin sairaanhoitajatutkintoon sisältyviä opintoja. Tällä hetkellä menossa on jo hankkeen toinen lähihoitajasta sairaanhoitajaksi -pilotti. Tällä kertaa lähihoitajaryhmästä valittiin neljä opiskelijaa haastattelun ja soveltuvuuskokeen perusteella mukaan monimuotoryhmän toteutukseen.

Liiketalouden ja tekniikan piloteissa haluttiin kokeilla rohkeasti laajaa opintovalikoimaa ja annettiin merkonomi- sekä teknisten alojen opiskelijoille vapaat kädet suorittaa osa tai jopa kaikki ensimmäisen vuoden tradenomi- tai insinööriopinnot. Innokkaita siltalaisia tuli yli odotusten kumpaankin pilottiin ja vaikka melkoista särkymää vuoden aikana tapahtui, on 15 opiskelijaa suorittanut opintoja näissä kahdessa pilotissa.

Vaikka suuri valinnaisuus ei suurinta osaa opiskelijoita palvellut, oli joukossa kaksi opiskelijaa, jotka ovat hienosti matkalla suorittamaan koko tarjolla olleen paketin (60 op) eli ensimmäisen vuoden tradenomiopinnot. Kumpikin opiskelija on hakenut sisään SeAMKiin yhteishaussa ja ovat myös pyrkimässä sisälle erillishaun kautta myöhemmin tänä keväänä.

Tänä keväänä pääsi mukaan kokeiluun myös agrologi-polku, jossa taas kokeiltiin jotain uutta opiskelijavalinnassa. Innokkaille Ilmajoen maatalouspuolen opiskelijoille järjestettiin haastattelu, jonka lisäksi kaikki halukkaat kirjoittivat motivaatiokirjeen. Tämän perusteella Framille suuntasi tammikuun alussa kuusi nuorta opiskelijaa. Myös restonomi-pilotti suunniteltiin tälle keväälle, mutta valitettavasti ensimmäiseen toteutukseen ei löytynyt innokkaita.

Piloteissa erityisesti huoletti – sekä opintojen järjestäjää SeAMKia että opiskelijoiden ohjauksesta vastuussa olevaa Sedua – suuri särkymä opiskelijamäärässä. Pysyvää toimintamallia varten päätettiin kokeilla pienimuotoista pääsykoetta, jossa SILTA-opintoihin haluavat suorittaisivat yhden kahden opintopisteen opintojakson, Opiskelu ammattikorkeakoulussa, jonka hyväksytyllä suorituksella avautuisi mahdollisuus liittyä syksyllä alkaviin opintoihin. Tällä kurssilla mitataan motivaatiota sekä viestintätaitoja ja ensimmäisen pääsykokeen perusteella noin 35 prosenttia opiskelijoista läpäisi seulan.

Reitti maakunnan osaamistason korottamiseksi

Pilottien perusteella SILTA-opinnot ovat hieno mahdollisuus 2. asteen ammatillisessa koulutuksessa oleville kurkistaa korkeakouluopintoihin. Jo pääsykoekurssin perusteella voi joku päättää, että tämä ei ole hänen polkunsa ja hyvä näin. Toisaalta, on niitä opiskelijoita, joille ei olisi tullut mieleenkään tähdätä perustutkinnon suoritettua korkeakouluopintoihin ilman tätä SILTA-opintomahdollisuutta.

Erityisesti SILTA-mahdollisuus tuntuu sopivan aikuisopiskeijoille. Siinä missä nuorilla on intoa ja itsevarmuutta, monella aikuisopiskelijalla tämä korvaantuu elämänkokemuksella ja reflektointitaidoilla. Itsevarmuus tulee kokeilun kautta ja nälkä kasvaa syödessä. Sedun aikuisopiskelijat asuvat ja työskentelevät pääsääntöisesti täällä maakunnassa, eli luultavimmin myös hakevat maakunnan AMK:iin opiskelemaan. Ja AMKin jälkeen jatkavat työelämäänsä täällä maakunnassa, jolloin tiedot ja taidot jäävät tänne, nostaen maakunnan, valtakunnallisesti matalaa, osaamistasoa.

Jo nyt voidaan sanoa, että hankkeen päätavoitteen lisäksi tarjoaa SILTA-malli hienon reitin maakunnan osaamistason korottamiseen.

Tiina Nieminen
projektipäällikkö, Tie tulevaisuuteen -hanke