Digitaaliset oppimisympäristöt Digivaattori-hankkeen koulutuskäytössä | @SeAMK-verkkolehti

Digitaaliset oppimisympäristöt Digivaattori-hankkeen koulutuskäytössä

Digivaattori-hankkeessa on Digitaalisen markkinoinnin koulutusten yhteydessä kokeiltu erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja testattu niiden toimivuutta koulutuskäytössä. Hankkeen tavoitteena on lisätä Etelä-Pohjanmaan alueella toimivien pk-yritysten henkilökunnan ymmärrystä muun muassa digitalisaation mahdollisuuksista niin liiketoiminnan kuin tuotannonkin kehittämisessä. Hankkeen keskiössä ovat valmistavan teollisuuden pk-yritykset ja tuottavuuden sekä työhyvinvoinnin lisääminen niissä edellä mainittujen avulla. (Digivaattori, [viitattu 25.1.2018])

Digitaalisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen koulutuksissa on oiva tapa saada autenttista tietoa ja lisätä myös yritysten henkilöstön ymmärrystä digitalisaation mahdollisuuksista. Digivaattori-hankkeen puitteissa tarjottu Digitaalisen markkinoinnin -koulutus on sisältänyt kaksi johdantoluentoa, joissa toisessa keskityttiin digitaaliseen markkinointiin yleisesti ja toisessa puolestaan sosiaaliseen mediaan ja sen mahdollisuuksiin markkinoinnin näkökulmasta. Molemmat johdantoluennot myös nauhoitettiin ja sekä nauhoitukset että koulutusten materiaalit tallennettiin Google Classroomiin. Halutessaan osallistuja pystyi seuraamaan koulutusta myös reaaliaikaisesti verkon välityksellä. Classroomia hyödynnettiin myös esimerkiksi koulutusten ajankohtien ja sisältöjen määrittelyssä, sillä sen avulla on helppo laatia myös erilaisia kyselyitä ja käydä reaaliaikaista keskustelua. Keskusteluiden pohjalta jatkokoulutusten aiheiksi valikoituivat Google Adwords, Instagram, Facebook ja Pinterest. Jatkokoulutukset pidettiin vuorovaikutteisina Hangouts-sessioina.

Google on avannut Google Classroom -palvelun vuoden 2014 elokuussa ja pyrkimyksenä on laajentaa Googlen markkinoita myös oppimistoiminnan saralle (Silmälä 2017). Digivaattorihankkeen koulutuksissa Classroom on osoittautunut hyväksi paikaksi niin tallenteiden kuin materiaalien jakamiseen sekä myös reaaliaikaisen keskustelun käymiseen.  Googlen työkalut ovat helppokäyttöisiä ja mahdollistuvat Google-tunnusten kautta. Tunnusten luominen on helppoa ja käytännössä kaikkien saatavilla. Googlen työkalut ovat oivia valintoja esimerkiksi Moodlen rinnalle. Moodle yleensä vaatii oppilaitoksen antamat tunnukset sekä enemmän käytön opettelua kuin Googlen yksinkertaisesti ja kaikkein tuntemilla toimintaperiaatteilla toimivat työkalut. Yritysyhteistyössä Google Classroom on osoittautunut kouluttajan kannalta hyödylliseksi työkaluksi, jonka käyttö tarjoaa monimuotoisen ja nopeasti haltuun otettavan oppimisympäristön.

Google Classroom opetuskäyttöön

Kouluttajan näkökulmasta Google Classroomin käyttö on helppoa ja tarjoaa mahdollisuuden sekä materiaalien tallentamiseen, jakamiseen ja reaaliaikaiseen kommentointiin. Classroomin käyttö puoltaa paikkaansa esimerkiksi sellaisten koulutettavien kanssa, joilla ei ole automaatista pääsyä Moodlealustalle. Näin ollen työkalu soveltuu esimerkiksi yrityskoulutuksiin sekä ryhmille, joiden opiskelijoissa on myös muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoita. Palautteen anto on Classroomin välityksellä reaaliaikaista, joten myös vuorovaikutuksen aikaan saaminen on mahdollista. Myös muut Googlen työkalut, kuten Drive, Hangouts ja YouTube on helppo yhdistää Classroom-käyttöön, ja kaikki työkalut ovat saatavilla saman tunnuksen alla. Tehtävien tekeminen ja palauttaminen Classroomiin onnistuu helposti esimerkiksi luomalla dokumentti Driveen tai Docsiin ja jakamalla se Classroom-alustalle. Tämän jälkeen opiskelijoille voi antaa kommentteja tehtävään ja vaikkapa sopia Hangouts-ryhmäkeskustelun, jossa tehtävien purkua vielä jatketaan. Classroom on saatavilla myös mobiiliapplikaationa, ja se on ladattavissa sekä iOS attä Android -laitteisiin (About the Classroom mobile app 2018). Opettaja pystyy applikaation avulla esimerkiksi luomaan luokan, lähettämään ilmoituksia ja kommentoimaan sekä tarkistamaan opiskelijoiden palauttamia tehtäviä. Opiskelijat puolestaan pystyvät esimerkiksi lähettämään, katsomaan, valmistelemaan omia tehtäviään sekä viestimään muille kurssilaisille. Kirjoittajan mukaan Googlen Classroom -oppimisympäristö voikin toimia erinomaisena oppimisalustana.

Saija Råtts
lehtori, SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

LÄHTEET:

About the Classroom mobile app. 2018. [Verkkosivu]. Google: Classroom Help. [Viitattu 25.1.2018]. Saatavana: https://support.google.com/edu/classroom/answer/6118390?hl=en&ref_topic=6163304

Digivaattori. Ei päiväystä. Seinäjoki: Seinäjoen ammattikorkeakoulu. [Verkkosivu]. [Viitattu 25.1.2018]. Saatavana: https://www.seamk.fi/yrityksille/tki-projektit/digivaattori/

Silmälä, P. 2017. Google Classroom. [Wiki]. Helsinki: Metropolia. [Viitattu 24.1.2018]. Saatavana:https://wiki.metropolia.fi/display/socialmedia/Google+Classroom