Ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyn satoa: Kyky oppia ja omaksua uutta | @SeAMK-verkkolehti

Ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyn satoa: Kyky oppia ja omaksua uutta

kategoria: 2022, Muut artikkelit, TKI
#

SeAMKista valmistuneiden työelämään siirtyneiden arviot osaamisen kehittymisestä koulutuksessa

Yhä useammin korkeakoulutusta arvioitaessa korostuvat ns. geneeriset taidot kuten kyky analysoida ja tehdä johtopäätöksiä, tiedonhankinnan valmiudet  ja kehittämisosaaminen. Tähän joukkoon kuuluu olennaisesti myös uuden oppiminen eli kyky oppia ja omaksua uutta. Ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyn valossa Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) on onnistunut  uuden oppimista tukevien kykyjen tuottajana hyvin.

Kyselyssä ammattikorkeakoulusta 5 vuotta sitten työelämään siirtyneet arvioivat tyytyväisyyttä saamaansa koulutukseen kuuden pisteen asteikolla. Kyselyssä vastaajia pyydettiin muun muassa arvioimaan 20 työelämän avaintaidon kehittymistä koulutuksen aikana. SeAMKista valmistuneiden AMK-tutkinnon suorittaneiden keskiarvotulos kyvyssä oppia ja omaksua uutta sijoittui 22 ammattikorkeakoulun valtakunnallisessa vertailussa vuonna 2022 ensimmäiseksi. Tulos viestii SeAMKin tuloksen selvää paranemista kyseisellä osaamisalueella, sillä vastaavat sijoitukset vuosina 2021 ja 2020 olivat yhdeksäs ja seitsemäs.

SeAMKin tutkinto-ohjelmista (AMK) vastaavien tutkintokouluttajien ryhmässä ensimmäisen sijan saavuttivat seuraavat koulutukset: Fysioterapeutti (AMK), Insinööri (AMK), automaatiotekniikka, Insinööri (AMK), bio- ja elintarviketekniikka ja Insinööri AMK, tietotekniikka. Lisäksi ensimmäiseen sijaan ylsivät kulttuurituottaja-, sosionomi-, terveydenhoitaja- ja tradenomi, liiketalous -koulutukset (AMK).

Uuden omaksuminen -osaamisalueen keskiarvo sijoittuu sekä SeAMKissa että valtakunnallisesti kyselyssä kartoitettujen taitojen joukossa keskiarvon yläpuolelle. Valtakunnallinen keskiarvo uuden oppimisen kehittymisessä koulutuksen aikana oli vuonna 2022 4,44 pistettä, kun se esimerkiksi liiketaloudellisen osaamisen kohdalla oli 2,88 ja moniammatillisuudessa 3,67. SeAMKin keskiarvo AMK-koulutuksessa kuuden pisteen asteikolla oli vuonna 2022 4,59, kun se edellisenä vuonna oli ollut 4,47. Haasteeksi uuden oppimisen osaamisalueella SeAMKille muodostuu nousevan trendin ja hyvän sijoituksen säilyttäminen tulevinakin vuosina.

Valtakunnallinen ammattikorkeakoulujen uraseurantakysely toteutetaan vuosittain ammattikorkeakoulusta viisi vuotta aikaisemmin valmistuneille työelämään siirtyneille. Kyselyssä kartoitetaan muun muassa tyytyväisyyttä suoritettuun tutkintoon, osaamisen ja työn vastaavuutta sekä sitä, miten koulutus tuotti osaamista työelämän avaintaidoissa.

Vuoden 2022 marraskuussa toteutettu kysely kohdistui vuonna 2017 valmistuneisiin entisiin opiskelijoihin. SeAMKista valmistuneista AMK-tutkinnon suorittaneista kyselyyn vastasi 360  henkilöä.

Vesa Vuolio
Laatupäällikkö
SeAMK

Lähde: Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen (laskenta SeAMK)