Ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyn satoa 2023: Tyytyväisyys tutkintoon | Julkaisut @SeAMK

Ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyn satoa 2023: Tyytyväisyys tutkintoon

kategoria: 2023, Muut artikkelit, TKI
#

SeAMKista valmistuneiden työelämään siirtyneiden arviot suorittamastaan tutkinnosta

Seinäjoen ammattikorkeakoulusta (SeAMK) valmistuneiden AMK-tutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden koulutusta koskevat arviot ovat viime vuosina sijoittuneet valtakunnallisessa AVOP-valmistumiskyselyssä maan kärkijoukkoon. SeAMKista valmistuneiden tyytyväisyyskeskiarvo oli 22 ammattikorkeakoulun joukossa maan paras vuosina 2020, 2021 ja 2023. Millaisia ovat SeAMKista valmistuneiden arviot koulutuksesta viiden vuoden työuran jälkeen?

Valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyssä ammattikorkeakoulusta 5 vuotta sitten työelämään siirtyneet arvioivat tyytyväisyyttä tutkintoon kuuden pisteen asteikolla. Kysymysryhmän kuudessa kysymyksessä vastaajia pyydettiin arvioimaan tutkinnon tuottamia valmiuksia työelämään, jatko-opintoihin ja yrittäjäksi ryhtymiseen. Lisäksi kartoitettiin tutkinnon arvostusta työantajien keskuudessa, tutkinnon tunnettuutta toimialalla sekä vastaajan tyytyväisyyttä tutkintoon työuran kehittymisen kannalta.

SeAMKista valmistuneiden AMK-tutkinnon suorittaneiden keskiarvotulos tyytyväisyydessä tutkintoon sijoittui 22 ammattikorkeakoulun valtakunnallisessa vertailussa vuonna 2023 toiseksi. Tulos täydentää SeAMKin viime vuosien vahvaa sarjaa: vuonna 2022 sijoitus ensimmäinen ja vuosina 2020 – 21 toinen.

SeAMKin tutkinto-ohjelmista (AMK) vastaavien tutkintokouluttajien ryhmässä ensimmäisen sijan saavuttivat seuraavat koulutukset: Restonomi (AMK), liikkeenjohto, Tradenomi (AMK), liiketalous ja Tradenomi (AMK), kirjasto- ja tietopalveluala. Toiseen tai kolmanteen sijaan ylsivät Agrologi (AMK), Fysioterapeutti (AMK), Insinööri (AMK), bio- ja elintarviketekniikka, Insinööri AMK, konetekniikka ja Kulttuurituottaja (AMK) -koulutukset.

Tyytyväisyys tutkintoon -kysymysryhmän kuuden kysymyksen keskiarvo oli vuonna 2023 4,41 / sijoitus 2 ja vuonna 2022 4,44 / sijoitus 1. Vastaavat valtakunnalliset keskiarvot olivat vuonna 2023 4,29 ja vuonna 2022 4,27. SeAMKin osakysymysten keskiarvot ja sijoitukset vuosina 2023 ja 2022 vaihtelivat seuraavasti:

  • Miten tyytyväinen olet kokonaisuudessaan 5 vuotta sitten suorittamaasi tutkintoon työurasi kannalta? (2023 4,64 / sijoitus 5; 2022 4,66 / sijoitus 2)
  • Tutkinto antoi hyvät valmiudet korkeakoulutasoisiin jatko-opintoihin? (2023 3,28 / sijoitus 3; 2022 4,65 / sijoitus 1)
  • Tutkinto antoi riittävät valmiudet työelämään? (2023 4,34 /sijoitus 3; 2022 4,35 / sijoitus 4)
  • Tutkinto tarjosi eväitä yrittäjäksi ryhtymiseen? (2023 4,57 / sijoitus 2; 2022 3,19 / sijoitus 4)
  • Tutkinto tunnetaan alallani hyvin? (2023 5,02 / sijoitus 8; 2022 5,15 / sijoitus 2)
  • Työnantajat arvostavat tutkintoani? (2023 4,58 / sijoitus 12; 2022 4,65 / sijoitus 3).

Uraseurantakyselyn tyytyväisyys tutkintoon -kysymyssarjan 4 – 5  pisteen tuntumaan sijoittuvat keskiarvot viestivät sekä SeAMKin osalta että valtakunnallisesti vastaajien tyytyväisyyttä koulutukseen ja suoritettuun tutkintoon. Vastausten perusteella ammattikorkeakoulusta valmistuneet ovat laajasti tyytyväisiä suorittamiinsa AMK-tutkintoihin, ja tutkintojen tunnettuus on toimialoilla ja työnantajien keskuudessa hyvä. Erot ammattikorkeakoulujen vastauskeskiarvoissa ovat pieniä ja kannastuvat maltillisuuteen oppilaitosten keskinäisten sijoitusten tarkastelussa.

Valtakunnallinen ammattikorkeakoulujen uraseurantakysely toteutetaan vuosittain ammattikorkeakoulusta viisi vuotta aikaisemmin valmistuneille työelämään siirtyneille. Kyselyssä kartoitetaan muun muassa tyytyväisyyttä suoritettuun tutkintoon, osaamisen ja työn vastaavuutta sekä sitä, miten koulutus tuotti osaamista työelämän avaintaidoissa.

Vuoden 2023 loka-marraskuussa toteutettu kysely kohdistui vuonna 2018 valmistuneisiin entisiin opiskelijoihin. SeAMKista valmistuneista AMK-tutkinnon suorittaneista kyselyyn vastasi 435 henkilöä.

Vesa Vuolio
Laatupäällikkö
SeAMK

Lähde: Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen (laskenta SeAMK)