Liikkuvuutta ja kotikansainvälisyyttä virtuaalisesti

kategoria: 2019, Muut artikkelit

Virtuaalinen liikkuvuus ja kotikansainvälisyys antavat opiskelijoille mahdollisuuden hankkia kokemuksia kulttuurienvälisestä viestinnästä matkustamatta yhtään mihinkään. Vaikka vaihtojaksot niin opiskelun kuin harjoittelunkin parissa ovat edelleen suosittuja ja toivottuja, kaikille opiskelijoille ulkomaille lähtö ei ole mahdollista. Yhä enemmässä määrin, tarkoituksena on mahdollistaa kulttuurienvälistä vuorovaikutusta virtuaalisin keinoin.

Opetuskokeilu kahden korkeakoulun välillä

Syksyn ja alkukevään aikana SeAMKin Liiketoiminta ja kulttuuri on toteuttanut virtuaalista liikkuvuutta ja kotikansainvälisyyden lisäämistä opetuskokeilussa, joka on tehty yhteistyössä saksalaisen Würzburg-Schweinfurt University of Applied sciences -partnerikoulun kanssa.

Työnimellä Bicycle kulkeva opetuskokeilu on parhaillaan päättymässä tämän lukuvuoden osalta. Opetuskokeilussa ovat olleet SeAMKista mukana kirjasto- ja tietopalvelualan 1. vuoden opiskelijat sekä liiketalouden 2. vuoden markkinointisuuntauman valinneita opiskelijoita. Tämän lukuvuoden aikana tehdystä pilotista on tarkoitus tehdä toistuvan yhteistyön muoto, ja nyt tehdystä kokeilusta saatiin paljon arvokasta kokemusta ja palautetta tulevia vuosia varten.

Würzburgista pilottia ovat olleet kehittelemässä ja ideoimassa Claudia Lopes Victorio sekä Dominik Winkler, SeAMKista puolestaan Kaija-Liisa Kivimäki sekä Saija Råtts. Yhteistyö on lähtenyt liikkeelle Kaija-Liisan ja Saijan Erasmus+ -vaihtojaksojen myötä, ja opetuskokeilua on ideoitu, kehitelty ja suunniteltu opetusvaihtojen ohessa. Viime syksynä Lopes Victorio sekä Winkler saapuivat vastavierailulle SeAMKiin ja kokeilun edistymistä saatiin jälleen vietyä askel eteenpäin.

Kokeilu maaliin haasteista huolimatta

Virtuaalisen liikkuvuuden esteeksi näytti ensin koituvan kovin erilaiset aikataulut ja ryhmien heterogeenisuus, mutta ansiokkaan tiimityöskentelyn johdosta saatiin syntymään monialainen ja monimuotoinen simulaatioharjoitus. Opetuskokeiluuun osallistui yhteensä 100 opiskelijaa, joista noin 50 Saksasta ja 50 Suomesta.

Saksalaisten opiskelijoiden tehtävänä oli Suomen markkinoille soveltuvan tuotteen kehittely, ideointi ja esittely. Kirjasto- ja tietopalvelualan opiskelijat auttoivat heitä alkuvaiheessa tiedonhankinnassa osana pakollista ensimmäisen vuoden englannin opintojaksoa. Kokeilun toisessa vaiheessa markkinoinnin opiskelijat harjoittelivat palautteen antoa osana Neuvottelu- ja esiintymistaidon opintojaksoaan. Vastavuoroisesti saksalaisopiskelijat antoivat palautetta suomalaisten opiskelijoiden laatimista tehtävistä.

Vaikka reaaliaikaista yhteyttä ei ollut, yhteistyöstä pystyttiin kuitenkin tekemään vuorovaikutteista. Prosessin edetessä ilmeni joitain teknisiä ongelmia. Nämä ongelmat on tarkoitus ratkaista ja miettiä keinoja niiden välttämiseen ennen seuraavaa kokeilua. Myös aikataulujen yhteensovittamista tullaan kehittämään seuraavalla kerralla.

Palaute yhteistyöstä niin SeAMKin opiskelijoilta kuin Wurzburginkin opiskelijoilta on ollut myönteistä ja innostavaa.

Kirjoittajat:
Saija Råtts ja Kaija-Liisa Kivimäki