Yritykset saivat tietoa asiakkaiden tarpeista syksyn työpajoissa

Food Bait -hankkeen neliosainen työpajasarja tarjosi elintarvike, ravintola- ja matkailualan yrityksille mahdollisuuden uudistaa tuote- tai palvelukonseptinsa entistä asiakaslähtöisemmäksi. Yrittäjien, opiskelijoiden, kuluttajien ja ruoka-alan kehittäjien keskusteluissa virisi monta uutta ideaa niin yritysten ilmeen, viestinnän, tuotteiden kuin palveluiden uudistamiseen. Työskentelyn edetessä keskityttiin kiinnostavimpien ideoiden jatkotyöstöön.

Tilaisuudet aloitettiin asiantuntijapuheenvuorolla ja inspiroivalla yritystarinalla. Ensimmäisen työpajan tuloksena saatiin selville asiakkaiden mielikuva yrityksestä ja sen tuotteista ja palveluista sekä se, eroaako haluttu yrityskuva ja asiakkaiden mielikuva toisistaan. Lokakuussa pidetty toinen työpaja alkoi sana-assosiaatioherättelyllä ja eteni lootuksenkukka-menetelmää käyttäen ideoiden rönsyilyyn. Kolmannessa työpajassa esiteltiin Five Aspect Meal Model -malli kehittämisen työkaluna ja ideoiden runsaudensarvesta päästiin kiinnostavimpien ideoiden valintaan. Neljännen työpajan tuloksena yrittäjät saivat työkaluja siihen, miten valittu konsepti saadaan pysymään toimintakykyisenä ja kiinnostavana tulevaisuudessakin.

Joka työpajan jälkeen opiskelijat kirjoittivat yrityksen näkökulmasta tärkeimmät asiat muistion muotoon ja ehdottivat toimenpiteitä. Opiskelijoiden oli mahdollista suorittaa Yrityksen toimintakonseptin ja brändin kehittäminen –opintojakso syksyn aikana. Ensi keväänä samanlainen asiakaslähtöinen kehittäminen jatkuu tuotekehitys-teemalla. Luvassa on mm. aistivaraisten ominaisuuksien ja kuluttajatutkimusten teoriaa ja käytäntöä kestävän kehityksen hengessä. Mukaan lähtevät yritykset saavat myös yksilöllistä konsultointia työpajojen välillä.

Anu Hopia ja Nanna Rintala / Turun yliopisto
Nina Alkava, Anne-Maria Aho ja Helena Hannu / SeAMK

Kuvateksti: Kattaus on puoli ruokaa (kuva: Nina Alkava)

Faktat projektista:

Hankkeen nimi: Food Bait – better food as growth and attraction factor for the Kvarken

Toteutusaika: 1.7.2016 – 30.6.2019

Rahoittajat: EU:n Interreg IVA: Botnia-Atlantica –ohjelma, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan liitto (FI), Region Västerbotten (SE), Uumajan yliopisto (SE), Turun yliopisto (FI), Seinäjoen ammattikorkeakoulu (FI), Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiö.

Toimintalinja: Elinkeinoelämä

Erityistavoite: Suurempi kapasiteetti tehdä rajat ylittävää yhteistyötä

Johtava tuensaaja: Turun yliopisto (FI)

Muut hankekumppanit: Uumajan yliopisto – Restauranghögskolan (SE), Seinäjoen ammattikorkeakoulu (FI)