Yhteistoimintamalli vahvistaa palveluliiketoimintaosaamista | @SeAMK-verkkolehti

Yhteistoimintamalli vahvistaa palveluliiketoimintaosaamista

Yhteistoimintamallilla pyritään vahvistamaan ravitsemisalan palveluliiketoimintaosaamista

Restonomikouluttajien workshopiin SeAMKissa 25.–26.09. osallistui yhdentoista ammattikorkeakoulun edustajia. Tapaaminen perustui ReKey –hankkeeseen, joka on restonomien koulutuksen ja elinkeinon yhteiskehittämisen hanke ja yksi opetus- ja kulttuuriministeriön kärkihankkeista.

Kehitteillä yhteistoimintamalli

ReKey-hankkeessa kehitetään uudenlaista yhteistoimintamallia, joka vahvistaa ammattikorkeakoulun roolia kansallisessa innovaatioekosysteemissä. Yhteistoimintamallilla pyritään vahvistamaan suomalaisen matkailu- ja ravitsemisalan palveluliiketoimintaosaamista ja sen kautta kilpailukykyä kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Myös opiskelijat mukana

Restonomikouluttajien välistä yhteistyötä tehdään erilaisten workshopien ja tapahtumien kautta, joihin pyritään osallistamaan myös opiskelijoita. Seinäjoen ammattikorkeakoulun kehittämistehtävänä hankkeessa on Living Lab -toiminnan kehittäminen ja yhteisen mallin luominen koko verkoston käyttöön. Tutkimme muun muassa pilotti-projektien sekä verkoston yhteisen työskentelyn avulla, minkälainen Living Lab -toimintamalli palvelisi parhaiten mara-alan yrityksiä.

Päivien aikana pohdittiin living lab-toiminnan koordinointimahdollisuuksia, sopimuskäytänteitä, verkostoitumisen toteutustapoja ja hallinnointia. Pohdinnassa olivat myös toimeksiantajien tavoittaminen, viestintäkanavat ja niiden toimivuus sekä erilaiset projektinhallinnan työkalut ja digitaaliset alustat. Asioita tarkasteltiin sekä yksittäisen oppilaitoksen verkoston, että kaikkien restonomikouluttajien yhteisen verkoston kehittämisen näkökulmasta.

Tulevia tapahtumia

Workshop-päivien yhteydessä käytiin läpi myös eri työpakettien tilanteita ja tulevia toimenpiteitä. Esimerkkeinä tulevista tapahtumista mainittakoon Kajaanin ammattikorkeakoulun vetämä RestoJamit marraskuulla sekä JAMKin organisoima Kilpailuetua tutkimuksesta – Palvelualan tutkimusseminaari helmikuulla 2019.
Hankkeen puitteissa olemme kokeneet myös erilaisen mielenkiintoisen yhteiskehittämistapahtuman, joka organisoitiin Hackathon-toimintamallilla XAMKin ja LAMKin toimesta keväällä. Kyseisiin tapahtumiin voivat osallistua opiskelijajoukkueet jokaisesta maamme restonomeja kouluttavasta ammattikorkeakoulusta.

Teksti:
Tuija Pitkäkoski
SeAMK Ruoka

 

ReKey-hanke: https://www.laurea.fi/hankkeet/r/restonomien-koulutuksen-ja-elinkeinon-yhteiskehittaminen/