Wasteless-hankkeessa ruualla ei leikitä!

Seinäjoen ammattikorkeakoulun koordinoima EAKR-rahoitteinen Wasteless – Ruokahävikin vähentäminen julkisissa suurkeittiöissä -hanke järjesti Serious Play -työpajan Härmän Hunurijärven Matkailukeskuksessa lauantaina 5.10.2019.

Serious Play on alun perin Lego-yhtiön kehittämä työpajamalli, jossa rakennetaan ja askarrellaan 3D-malli, jolla kuvataan ratkaisuja valitun aiheen ongelmiin. Lego Serious Play -menetelmä on fasilitoitu kokous-, kommunikointi- ja ongelmanratkaisuprosessi, jossa osallistujat johdetaan kysymyspatteriston kautta aina syvemmälle aiheeseen. Serious Play -työpajassa saadaan yhdistettyä mieli ja kädentaidot. Työpajan hyvänä puolena on, että jokainen osallistuja pääsee suunnittelemaan mallia.

Serious Play -työpajassa Hunurinjärvellä työskenneltiin vakavalla asialla eli ruokahävikin syntymisen syillä ja etsittiin keinoja sen vähentämiseen. Pelkästään ruokapalvelusektorilla muodostuu 79 miljoonaa kilogrammaa ruokahävikkiä vuosittain ja kolmasosa kaikesta Suomessa syntyvistä hiilipäästöistä liittyy ainakin jollain tavalla ruokaan. Ruokahävikki on siis mittava ongelma, mihin voidaan vaikuttaa ihmisten jokapäiväisellä toiminnalla.

Aiemmin syksyllä järjestettiin kaksi työpajaa Ylihärmän valtuustosalissa, joista esiin nostettuja ruokahävikin haasteita ja ratkaisuja lähdettiin työstämään kolmannessa työpajassa Serious Play -mallilla. Ruokahävikin syitä kartoitettiin erityisesti päiväkodeissa, alakouluissa ja yläkouluissa. Osallistujina työpajaan oli 27 ruokapalvelualan ammattilaista Kauhavan ruokapalveluista. Alun säikähdyksen ja ihmetyksen jälkeen työskentely alkoi sujua ja lopputulokseksi saatiinkin viisi visuaalisesti todella näyttävää 3D-protomallia ja loistavia ratkaisuja ruokahävikin vähentämiseen.

Wasteless – hankkeen tavoitteena on vähentää ruokahävikkiä 20 prosenttia. Hankkeessa on kuusi työpakettia, joiden avulla on tarkoitus päästä tavoitteeseen. Hanketta koordinoi SeAMK ja osatoteuttajina on Vaasan yliopisto sekä Lapuan kaupunki. Hankkeessa on mukana myös Seinäjoen kaupunki, Kauhavan kaupunki, Kurikan kaupunki sekä Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri. Hanke päättyy helmikuussa 2021.

Hankkeen etenemistä vois seurata Facebookista sivulla Ruokahävikin vähentäminen julkisissa suurkeittiöissä – Wasteless, sekä Instagramissa nimellä seamkwasteless.

Taina Seppälä-Kolkka
projektipäällikkö, SeAMK Ruoka

Antti Nummela
MKResto16 / SeAMK Ruoka, harjoittelija