Toimenpiteitä maakunnan elintarvikealan kilpailukyvyn edistämiseksi | @SeAMK-verkkolehti

Toimenpiteitä maakunnan elintarvikealan kilpailukyvyn edistämiseksi

SeAMK Ruoka -yksikkö on vahvasti mukana maakunnan ruoka-alan kehittämisessä. Yksikkö toteuttaa Etelä-Pohjanmaan liitolle maksullisena palveluna toimintasuunnitelman, jolla edistetään maakunnan elintarvikealan pk-yritysten kilpailukykyä ja parannetaan sitä tukevia rakenteita. Toimintasuunnitelma on osa Interreg Europe-rahoitteista FRIDGE-hanketta, jossa Etelä-Pohjanmaan liitto on osatoteuttajana.

Partnerialueet Suomesta, Unkarista, Romaniasta, Sveitsistä, Saksasta ja Belgiasta jakava ja tunnistavat keskenään hyviä käytäntöjä, joilla on tuettu elintarvikealan yritysten tuottavuuden parantamista sekä markkinoille pääsyn ja yritysten kasvun edistämistä. Teemoista löydettyihin hyviin käytänteisiin ja muihin hankkeessa opittuihin asioihin pohjautuen kukin alue valmistelee oman alueellisen toimintasuunnitelman, johon kirjataan toimenpiteitä hankkeen teemojen edistämiseksi.

Kehittämistoimenpiteet suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä alueellisen sidosryhmän kanssa, jossa on mukana eteläpohjalaisia elintarvikealan kehittäjiä ja yrityksiä sekä keskeisiä rahoitusviranomaisia. Taustatukea ja suuntaa toimintasuunnitelmalle haetaan maakunnan elintarvikealan yrityksille toteutetuista yrityshaastatteluista ja -työpajoista. Hankkeen toimenpiteillä pyritään vaikuttamaan myös alueellisiin politiikkainstrumentteihin, joka Etelä-Pohjanmaalla on valmisteilla oleva uusi Maakuntaohjelma.

Toimenpiteiden tulee nojautua jollain tapaa hankkeessa opittuihin hyviin käytäntöihin, niillä tulee olla vaikutus Etelä-Pohjanmaan Maakuntaohjelmaan sekä eri maakunnallisten toimijoiden tulee olla sitoutuneita toimenpiteiden omistajuuteen ja eteenpäinviemiseen. Toimintasuunnitelma valmistuu keväällä 2022 ja sen etenemistä seurataan vuoteen 2023.

Lisätietoja FRIDGE-hankkeesta https://www.interregeurope.eu/fridge/

FRIDGE-toimintasuunnitelmaa työstävät Jarmo Alarinta, Elina Huhta, Soila Huhtaluhta ja Karri Kallio.

Elina Huhta
projektipäällikkö
SeAMK Ruoka