SeAMKin agrologikoulutuksen teoriaopetus siirtyy Seinäjoelle

Vuoden 2019 alusta agrologien teoriaopetus siirtyy Ilmajoelta Frami Kampukselle. Agrologikoulutuksen tulevaisuuden kilpailukykyä halutaan näin vahvistaa. Tavoitteena on olla alansa edelläkävijä Suomessa. Lisäksi pyritään vahvistamaan asemaa myös kansainvälisesti kiinnostavana koulutus- ja tutkimusympäristönä.

Teoriaopetuksen siirron edut

Teoriaopetuksen siirtopäätös perustuu sekä toiminnallisiin että taloudellisiin syihin. Näistä päällimmäisiä ovat koulutuksen synergiaedut ruokaketjun muiden tutkinto-ohjelmien sekä SeAMKin muiden koulutusalojen kanssa sekä nykyaikaiset ja olemassa olevat tilat Framilla. Ruokaketjun koulutuksilla tarkoitetaan SeAMKissa agrologikoulutusta, bio- ja elintarviketekniikan insinöörikoulutusta sekä restonomikoulutusta.

SeAMKin hallitus päätti myös, että käytännön opetus säilyy nykyisessä laajuudessa Ilmajoella. Se tullaan toteuttamaan yrittäjävetoisesti.

Säästöjä ja tehokkuutta tilankäyttöön

Taloudellisesta näkökulmasta Seinäjoen ammattikorkeakoulun toimitilakustannukset laskevat järjestelyn tuloksena merkittävästi. Ilmajoki Kampus olisi vaatinut uusia investointeja toimiakseen ajanmukaisesti. Investointien osalta ei myöskään ollut varmuutta, missä aikataulussa ne olisi voitu toteuttaa ja mikä olisi niiden kustannusvaikutus.

Agrologikoulutuksen teoriaopintojen siirtyessä Frami Kampukselle järjestetään agrologiopiskelijoille tilaa nykyisiin SeAMKin käytössä oleviin moderneihin opiskelutiloihin. Uudistusta varten kutsutaan opiskelijoista, henkilöstöstä ja sidosryhmistä seurantaryhmä, joka toimii 1.8.2017–31.12.2018.

Taustatiedot:

– Agrologikoulutuksen kehittäminen alueella
– SeAMK Elintarvike ja maatalous -yksikön (SeAMK Ruoka) ulkoinen arviointi 18.8.2016: Toimenpide-ehdotuksena nostettiin esiin agrologikoulutuksen teoriaopetuksen siirto Seinäjoelle
– Osakeyhtiön hallituksen hyväksymä yksikön kehittämisohjelma vuosille 2017–2018
– SeAMKin johdon selvitys agrologikoulutuksen teoriaopetuksen sijainnista on tehty tammi-toukokuussa 2017.

  • Selvitys sisältää toiminnallisen ja taloudellisen arvion kahdesta vaihtoehdosta: teoriaopetuksen siirto Seinäjoelle ja toiminnan jatkaminen Ilmajoella.
  • Eri sidosryhmät: opiskelijat, henkilöstö, SeAMK, Sedu sekä alan yritykset on huomioitu selvitystä tehdessä.
  • Asiantuntija-arvioita on kuultu molemmista vaihtoehdoista sekä tehty benchmarking muihin korkeakouluihin.