SeAMK kokosi ruoka-alan toimijat Epasten ja uuden tiedon äärelle | Julkaisut @SeAMK

SeAMK kokosi ruoka-alan toimijat Epasten ja uuden tiedon äärelle

#

SeAMKissa järjestettiin 22.8.2023 Ruoka- ja Teknologia – NYT!-seminaari. Tapahtuman tarkoituksena oli tuoda yhteen Ruokaprovinssin eli Etelä-Pohjanmaan ruokaketjun toimijoita ruoka-alan ajankohtaisen tiedon ja teknologian äärelle, jotka auttavat yrityksiä menestymään nyt eikä vasta tulevaisuudessa.

Päivän ohjelma rakentui usean Euroopan aluekehitysrahaston rahoittaman ruoka-alan kehittämishankkeen tiiviiden tulosten esittelyjen sekä vetovoimaisten puhujien ympärille. Avauspuheenvuorossaan Juha Gröhn, Atria Oyj:n eläköitynyt toimitusjohtaja, valoi uskoa eteläpohjalaisen ruoantuotannon jatkuvuuteen ja antoi vinkkejä ruoka-alan tuleviin haasteisiin tarttumiseksi. Vuodet yhden Suomen suurimman elintarvikeyrityksen johdossa ovat tarjonneet Gröhnille näköalapaikan ruoka-alaan ja ruokaan, joten nämä sanat kuunneltiin suurella tarkkaavaisuudella.

Tämän jälkeen esiteltiin Ruokaprovinssin elintarvikejalostuksen Teknologiavisio vuoteen 2035 kahden minuutin videon muodossa Frami Food Living labs Connecting People-hankkeen tuottamana sekä pienille elintarvikeyrityksille YDIRE-hankkeessa kehitetty resilienssiopas muutosjoustavuuden lisäämiseksi maailman myllerryksiin. Lisäksi yritysten muutoksen ja jatkuvan kehittymisen tukena esiteltiin Ruokaprovinssin yritysten ja toimijoiden osaamistasoa nostavat KORU-hankkeen syksyllä 2023 jatkuvat avoimet ja maksuttomat koulutukset. Visionääri Robert Nemlander valotti puheenvuorossaan Ruokaprovinssin ja ruoka-alan tulevaisuuden suuntia. Niitä tulevat olemaan mm. tarkkuuskäyminen tai soluviljely. Vastaavasti hiipuvia teemoja, joihin panostamista yritysten kannattaa tarkasti harkita, on esimerkiksi hyönteiset ihmisravintona ja tähän liittyvien tuotteiden kehittäminen.


SeAMK keräsi yhteen ruoka-alan toimijoita herkullisen ruoan ja mielenkiintoisten teemojen äärelle. (Kuva: Elina Huhta SeAMK).

Epakset hurmasivat ruokaprovinssilaiset

Tapahtumassa tarjottiin epaksia eli paikallisista raaka-aineista valmistettuja eteläpohjalaisia tapaksia. YDIRE- ja PREMIUM-hankkeiden yhteistyöllä uudistaman Epas-menun tapahtumaan toteutti Juurella-ravintola paikallisten yritysten tuotteita hyödyntämällä.

PREMIUM-hankkeessa yritysten tuoteideoista syntyi kuluttajia kuuntelemalla ja asiantuntijoiden tukemana korkean lisäarvon elintarvikkeita Ruokaprovinssiin. Yksi niistä on Epas-menun osana nautittu Horsmankukka-kuohumahla. Lisää korkean lisäarvon elintarvikkeiden kehittämisestä kuluttajaa kuuntelemalla voi lukea tuoreesta PREMIUM-oppaasta.


Epakset veivät kielen mennessään (Kuva: Emmi Tuurinkoski SeAMK).

Teknologia ja kuluttajat keskiössä

Päivän keskiössä nimensä mukaan olivat luonnollisesti ruoka, ruokateknologia ja ruoan kuluttajat. IKE-hankkeessa tuotettua elintarvikeprosessien hiilijalanjälkilaskuria kehitettiin ja pilotoitiin alueen yritysten ja SeAMKin tiiviinä yhteistyönä. Laskuri auttaa alueen yrityksiä oman elintarviketuotteensa prosessin hiilijalanjäljen selvittämisessä.

WISE Frami Food-hankkeessa digitalisoitiin SeAMKin Frami Food Labin eli ruokalaboratorion toimintoja ja tehtiin pilotteja ja erilaisia kokeiluja yhdessä ruoka-alan yritysten kanssa. Frami Food Labin digitalisoinnin myötä syntyneet uudet kyvykkyydet mahdollistavat uusien analyysien teon myös alueen yritysten omissa tiloissa. Datan kerääminen eri laitteista ja antureista on tehty käyttäen avoimen lähdekoodin ohjelmia, jolloin toiminnallisuudet voidaan monistaa alueen yritysten omissa projekteissa. Kertynyttä dataa voidaan hyödyntää mm. tuotekehityksessä ja hiilijalanjäljen laskennan tarkentamisessa. Frami Food Labia kehitetään jatkossakin ja living labina se toimii koko alueen hyödyksi.

Kuluttajien käyttäytymistä ruokaostoksilla avasi Suomalainen Menestysresepti -ohjelman tuomaristostakin tuttu Foodwest Oy:n tuotekehityksen asiantuntija Suvi Luoma. Luoman mukaan kaikki ruoka-alan trendit eivät koske kaikkia kuluttajia, eivätkä kaikki joudu säästämään syömisistään. Yhteistä kuluttajien ruokaostoskäyttäytymisessä on kuitenkin ajan säästö, ruoan ostamisen ja valmistamisen helppous sekä tuotteiden käyttötarkoituksen ymmärtäminen tai pikemminkin ymmärryksen puutteen aiheuttamat haasteet elintarvikeyrityksille. Kuluttajan tulee todella ymmärtää, mihin tarkoitukseen hyllyssä oleva elintarvike on tarkoitettu. Ellei käyttötarkoitusta täysin ymmärretä eikä sitä kerrota esimerkiksi tuotepakkauksessa selkeästi, tuote ei myöskään löydä tietään kuluttajan ruokapöytään.

Seminaari sai yrityksiltä kiitosta sopivan tiiviistä esityksistä, mielenkiintoisista läpileikkaavista teemoista, hyvistä puhujista ja herkullisista epaksista. Tapahtuman lopussa auenneilta Epas-yritysten myyntipöydiltä tehdyt ostokset varmistivat herkulliset viemiset myös kotijoukoille. Kun ruoka-alalla tapahtuu SeAMKissa, ei tarvitse palata kotiin tyhjin käsin. Kotiinviemisiksi tarttuu aimo annos uutta tietoa, kiinnostavia keskusteluja ja uusia kontakteja maukkaista tuliaisista puhumattakaan.


SeAMK kehitti Ruokaprovinssia usean EAKR/REACT-EU-rahoitteisen hankkeen avulla. Hankkeiden tuloksina valmistui useita sähköisiä oppaita yritysten käyttöön sekä maakunnan ruoka-alan kehittämisen askeleita tuleville vuosille. Kuvassa vasemmalta Elina Huhta, Taina Seppälä-Kolkka, Hanna Meriläinen, Merja Mäkipelkola, Markus Ojala ja Joni Viitala (Kuva: Valtteri Manninen SeAMK).

Tapahtumanjärjestäjät kiittävät! Nähdään taas SeAMKissa uuden tiedon sekä hyvän ruoan ja juoman äärellä!

Elina Huhta / PREMIUM – erityisen erottuvat elintarvikkeet-hanke
Hanna Meriläinen / YDIRE – Yritystenvälisen yhteistyön ja digitalisaation avulla kohti resilienssiä lyhyissä elintarvikeketjuissa-hanke
Joni Viitala / IKE – Ilmastokestävät elintarvikeprosessit-hanke
Markus Ojala / Wise Frami Food-hanke
Merja Mäkipelkola / FLLCP – Frami Food Living labs connecting People -hanke
Taina Seppälä-Kolkka / KORU – Koulutuksella ruokamaakunta nousuun -hanke

Elina Huhta
Hanna Meriläinen

Kirjoittajat toimivat Etelä-Pohjanmaan ruoka-alan kehittämistehtävissä Seinäjoen ammattikorkeakoulussa Kestävät ruokaratkaisut -painoalalla.

Hankkeet rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahaston ja Euroopan sosiaalirahaston REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Rahoittajat: