Ruokaprovinssissa on potentiaalia – valmisteilla ruokaketjun innovatiivisuuden Action Plan

SeAMK Ruoka -yksikössä tehdään parhaillaan Etelä-Pohjanmaan liiton Interreg Europe -rahoitteiselle NICHE-hankkeelle ruokaketjun innovatiivisuuden toimintasuunnitelmaa: ”Producing a regional Action Plan concerning the innovative food value chain in South Ostrobothnia”.

Aihe on erittäin ajankohtainen, ruokamaakunnan kehittämiselle on paljon odotuksia. Ja saa ollakin, meillä on mahtavaa potentiaalia!

Maakuntastrategiaan pohjautuvalla toimintasuunnitelmalla haetaan konkreettisia toimenpiteitä ja vaikuttavuutta. Ruokaketjun innovatiivisuutta kehittävien toimenpiteiden kokoaminen aloitettiin tarvekartoituksella läpi ruokaketjun ja sidosryhmien.

Mäntymaa_kuva_ruokaketjun%20innovatiivisuuden%20Action%20Plan.jpg

Syys-lokakuussa 2017 pidettiin kaksi isoa ideointityöpajaa, ja tehtiin haastatteluja ruokaketjun yrityksille. Oli mahtavaa huomata, miten hyvin eri tahot lähtivät mukaan! Työpajoissa Framin 7.Taivas alkoi käydä pieneksi, ja kiireisetkin yrittäjät järjestivät kalenteristaan aikaa haastattelulle.

Molemmilla työtavoilla löydettiin runsaasti sekä tarpeita että hyviä käytäntöjä. Hankkeessa hyödynnetään vahvasti myös kansainvälisten hankepartnerien oppeja.

Ruokamaakunnalle yhteinen brändi

Toimintasuunnitelman teemaksi nousi alueen brändäys. Kartoituksessa todettiin selvästi, että akuuteimmin kaivataan vahvempaa ruokamaakunnan brändiä toimijoiden ympärille, saman henkistä yhteisöä tueksi sekä kokemusta siitä, että ollaan osa isompaa ruoka-alan kokonaisuutta, josta ponnistetaan. Etelä-Pohjanmaalla on jo tehty tämän eteen työtä, jonka päälle on erittäin hyvä rakentaa lisää.

Vahvoina tarpeina tulivat esiin myös ruokaketjun yhteistyön kehittäminen sekä tiedotus ruokaketjusta ulospäin. Yhtenä tärkeänä vahvuutena alueella on koko ruokaketjun vahva osaaminen tuotantopanosteollisuudesta kuluttajiin saakka, sekä ruokaturvallisuus ja jäljitettävyys, joita itse pidämme jopa itsestäänselvyytenä.

Nämä kaikki osiot ovat toimintasuunnitelman toimenpideaihioina, ja tukevat osaltaan brändin kehittämistä. Toimenpiteiden toteuttajia haetaan nyt, ja Etelä-Pohjanmaan innovatiivisten ruokaketjujen Action Plan julkaistaan maaliskuussa 2018.

Eläköön Ruokaprovinssi!

Soila Mäntymaa
SeAMK Ruoka