Ruokaprovinssin strategiatyö käynnistyy

Kauhajoen Ruokamessuilta on 1990-luvun puolella saanut alkunsa Etelä-Pohjanmaan brändääminen Ruokaprovinssiksi. 2010-luvun alkupuolella toteutettiin Ruokaprovinssin esiselvityshanke sekä sen perään Ruokaprovinssin käynnistyshanke. Sen jälkeen Ruokaprovinssi-brändiä on kehitetty usealla muulla hankkeella mm. vakiinnuttamalla brändiä, kehittämällä Ruokaprovinssin lähiruoka- ja tapahtumakonsepteja sekä edistämällä ruokamatkailua. Toteuttajina ovat olleet alueen useat eri koulutus- ja kehitysorganisaatiot yhteistyössä. (Huhtaluhta 2020, 39-41.)

Lyhyestä historiakatsauksesta voidaan jo nähdä, että useat eri toimijat ja kehittämishankkeet ovat vieneet Ruokaprovinssia vuosien aikana eteenpäin. Toiminnalta ja kehittämistyöltä on kuitenkin puuttunut selkeä yhteinen suunta ja visio.

Strategialla kohti selkeämpiä tavoitteita

Syksyllä 2020 niin rahoittajalta kuin maakunnastakin tuli tahdonilmaus, että Ruokaprovinssille pitäisi vihdoinkin muodostaa yhdenmukainen strategia. Sen pohjalta syntyi Ruokaprovinssi 2030 – menestyksen avaimet pellolta pöytään –hanke. Se sai sadan prosentin rahoituksen Maaseuturahastosta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta vuosille 2020 – 2022.

Hankkeen avulla laaditaan Ruokaprovinssin strategia, jonka avulla maakunnan ruokaketjun kehittämistyöstä tehdään tavoitteellista, selkeää ja koordinoitua sekä haetaan yhteinen kehittämisen tahotila vuoteen 2030. Hankkeen aikana kartoitetaan myös maakunnassa toimivat erilaiset ruokaketjun yhteistyöfoorumit ja tehdään ehdotus niiden jatkosta. Ruokaprovinssi-strategiaan sisältyvän toimenpidesuunnitelman ensimmäiset askelmat vastuutetaan toimijoiden toteutettaviksi strategiaprosessin aikana. Tuotetut strategiaviestintämateriaalit tulevat olemaan kaikkien ruokaketjun toimijoiden vapaassa käytössä.

Ihmisiä kuunnellen syntyy hyvä lopputulos

Strategiaprosessia vetävät Etelä-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaiset sekä SeAMK Ruoka. Molemmilla toimijoilla on vahvat verkostot alueen ruokaketjun toimijoihin ja näkemystä teeman kehittämiseen.

Hyvä strategia syntyy vain kuuntelemalla ihmisiä ja yrityksiä, jotka muodostavat Ruokaprovinssin selkärangan. Strategiatyöpajat ja Ruokaprovinssi-kahvit toimivat alustoina, joissa kuullaan laajan joukon ajatuksia sekä annetaan mahdollisuus vaikuttaa strategiaan.

Sinäkin voit osallistua strategiatyöhön. Käy aluksi tykkäämässä Ruokaprovinssista Facebookissa sekä Instagramissa. Jatkossa julkaisemme kanavissa kyselyjä ja äänestyksiä, joiden avulla kaikki voivat tuoda näkemyksensä esiin ja olla omalta osaltaan luomassa Ruokaprovinssille tulevaisuuden suuntaa. Seuraa myös strategiatyön etenemistä osoitteessa www.ruokaprovinssi.fi.

Elina Huhta
Projektipäällikkö
SeAMK Ruoka

Lähteet:

Huhtaluhta, S. 2020. Ruokasektorin innovaatiokeskittymän kehittäminen Etelä-Pohjanmaalla. Opinnäytetyö. Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Saatavana: https://www.theseus.fi/handle/10024/337412