Regions4Food Action Plan – ruokaketjun digitalisaation kehittäminen Etelä-Pohjanmaalla | @SeAMK-verkkolehti

Regions4Food Action Plan – ruokaketjun digitalisaation kehittäminen Etelä-Pohjanmaalla

Ruokasektorin innovaatioekosysteemin kehittäminen, koulutus ja osaaminen sekä datan hyödyntäminen ruokaketjussa. Nämä ovat ruokaketjun digitalisaatiota edistävän alueellisen toimintasuunnitelman keskeisiä teemoja Etelä-Pohjanmaalla.

Kansainvälisen Regions4Food -hankkeen aktiivinen vaihe on tulossa päätökseensä, ja hankkeen alueellisia tuloksia esiteltiin loppuseminaarissa Seinäjoella 8.10. Tämä oli samalla hankkeessa toteutetun toimintasuunnitelman eli Action Planin julkaisutilaisuus. Englanninkielinen julkaisu löytyy kokonaisuudessaan Theseuksesta: https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021081943677

Hankkeen actionplan-kuva
Kuva 1: Regions4Food Action Planin toimenpiteet. Koko esite luettavissa täällä.

Regions4Food on Interreg Europe -hanke, ja siinä pyritään vaikuttamaan myös alueellisiin ohjelmiin tai rahoituksiin. Hankkeen taustalla on Agri-Food Platformin Traceability& Big Data -temaattinen verkosto. Hanke alkoi kesällä 2018.

Action Planeihin tähtäävä prosessi alkoi tarvekartoituksilla ruokaketjun digitalisaation tarpeista ja esteistä, datan hyödyntämisestä ja verkostoista sekä omalta alueelta esiteltävien hyvien käytäntöjen valitsemisella.

Hankepartnerien hyviin käytäntöihin tutustuttiin hankkeen sidosryhmäläisten kanssa kohdealueilla vieraillen. Suurin osa näistä study visit -matkoista ehdittiin toteuttaa livenä ennen koronaa. Nämä olivat mukavia ja opettavaisia reissuja, paikan päällä asioihin ja ihmisiin tutustuminen edistää selvästi oppimista ja verkostoitumista.

Keskeistä hankkeessa on hyvien käytäntöjen ja alueen tarpeiden yhdistäminen, inspiroituminen ja konkreettisten toimenpiteiden rakentaminen sen pohjalta. Huomioitava on rahoitukseen vaikuttaminen, mikä meillä käytännössä tarkoittaa teemasta rahoitettavia uusia hankkeita. Tähän perustuva Action Planin toimenpiteiden muotoilu ja yhdistely alueen suunniteltuihin projekteihin tapahtui kevään 2020 ja kevään 2021 välillä. Tärkeänä osana tätä oli alueellinen sidosryhmä, jonka valinnat, palautteet ja kehittämisideat olivat keskeisiä toimenpiteiden valinnassa. Kirjoitustyötä tekivät SeAMKista projektipäälliköt Soila Huhtaluhta ja Elina Huhta. Sidosryhmä hyväksyi lopullisen version kokouksessa toukokuussa 2021, jonka jälkeen Action Planille haettiin sekä Interreg Europe -ohjelman kansainvälisen sihteeristön hyväksyntä, että alueellisten rahoittajien allekirjoitukset.

Action Plania esiteltiin myös kansainvälisille hankepartnereille, kun kahden vuoden tauon jälkeen päästiin tapaamaan ja kokoustamaan yhdessä. Tapaaminen oli Brysselissä 18.-19.10.2021. Osalla partnereista oli Action Plan -prosessi vielä kesken, joten oli huojentavaa kertoa omasta tilanteesta ja hyvästä palautteesta, mitä Action Plan oli saanut niin alueellisesti kuin Interreg Europe -ohjelman sihteeristöltäkin.

Kaupunkikuva Brysselistä
Kuva 2: Bryssel lokakuussa.

Kahvikuppi ja kokousmateriaalia okoushuoneen pöydällä
Kuva 3: Takaisin kokoushuoneisiin.

Regions4Food-hanke jatkuu vielä puolentoista vuoden seuranta-ajalla pienimuotoisesti, ja actionit elävät omaa elämäänsä edistäen osaltaan ruokaketjun digitalisaatiota. Hankepartnerit on kutsuttu Seinäjoelle ensi kevään Food Business Summitiin.

Soila Huhtaluhta
projektipäällikkö, Regions4Food-hanke
SeAMK

Regions4Food on Interreg Europe -hanke, ja siinä pyritään vaikuttamaan myös alueellisiin ohjelmiin tai rahoituksiin. Hankkeen taustalla on Agri-Food Platformin Traceability& Big Data -temaattinen verkosto.