Pajuviljelmä vaatii aktiivisia perustamistoimia | Julkaisut @SeAMK

Pajuviljelmä vaatii aktiivisia perustamistoimia

#

Pajuviljelmän perustamistoimet, kuten vanhojen sarkaojien perkaus, ojamaiden tasaus ja lannoitus sekä kalkitus tulisi tehdä jo istutusta edeltävänä syksynä. Suonpohjan pH:ta tulisi nostaa eli maan happamuutta vähentää vähintään yksi viljavuusluokka, mikä usein tarkoittaa noin 10 tonnia kalkkia hehtaarille.

Pajupistokkaiden istutusajankohdalla on keskeinen merkitys viljelmän onnistumisessa; pistokkaat on istutettava riittävän aikaisin keväällä – mieluimmin heti roudan sulettua. Lisäksi pajujen alkuperän pitää olla sopiva Suomen olosuhteisiin.

Näin todetaan lokakuun lopulla päättyneen UusiSuo-hankkeen eli Suonpohjien hiilineutraali uusiokäyttö: edellytykset ja toimenpiteet -hankkeen päätuloksissa. Hanke selvitti lyhytkiertoviljelmien mahdollisuuksia käytöstä poistuneilla turvetuotantoalueilla.

Nappaa hiilestä kiinni -hankkeiden yhteisiä loppuseminaareja on pidetty webinaareina mm. 22.9.2023 sekä 14.11.2023. Hankkeen tulokset ovat julkisia. Niihin voi tutustua tarkemmin oheisen linkin takana oleva esityksen puitteissa: UusiSuo-hankkeen tuloksia

Paju nappaa hiilestä kiinni

Maa- ja metsätalousministeriön päärahoittaman kehittämishankkeen yleisenä tavoitteena oli koota alan tietoa sellaiseen muotoon, jota voidaan hyödyntää maankäyttösektorin hiilinielujen ja -varastojen vahvistamisessa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä sekä edistää maa- ja metsätalouden sopeutumista ilmastonmuutokseen.

Pajuviljelmän perustaminen suonpohjalle maksaa noin 5 000 euroa hehtaaria kohti. Näin ollen pajut ja muut lyhytkiertoviljelmät voisivat olla vapaaehtoisen hiilikaupan kohteita.

Hankekonsortiossa olivat mukana Itä-Suomen yliopisto, SeAMK sekä Kauhanummi Oy, Harjun Turve Oy ja Suupohjan Kuljetus Oy.  Itä-Suomen yliopiston professori Ari Pappinen johti hanketta apunaan tutkijatohtori Suvi Kuittinen sekä alan tutkijat. SeAMKista hankkeessa olivat mukana Risto Lauhanen, Kari Laasasenaho, Anu Palomäki, Terhi Korpi sekä edesmennyt Iida Viholainen.

MMT Risto Lauhanen, FT Kari Laasasenaho, VTM Anu Palomäki ja MMM Terhi Korpi, SeAMK
prof. Ari Pappinen, Itä-Suomen yliopisto