Ovatko MOOCit löytäneet ruoka-alan? | Julkaisut @SeAMK

Ovatko MOOCit löytäneet ruoka-alan?

Mitä MOOCit ovat?

Moocit (Massive Open Online Courses, MOOCs) ovat kaikille avoimia ja ilmaisia verkkokursseja. Mooc-list.com sivusto listaa MOOCeille 77 aktiivista tarjoajaa (1.12.2019). Helsingin yliopisto tarjoaa MOOCeja Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen alalta. Kansainvälisesti suuria toimijoita ovat mm. edX, Coursera ja FutureLearn.

edX

edX on voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka ovat luoneet Massachusetts Institute of Technology ja Harvard University vuonna 2012. edX tarjoaa yli 2400 kurssia, 8 täysin virtuaalista maisterintutkintoa, ja siellä on yli 20 miljoonaa opiskelijaa. EdX-kursseilla on tyypillisesti viikko-osiot ja jokaisessa osiossa on lyhyt video ja siihen liittyviä interaktiivisia oppimistehtäviä. EdXissä on mm. verifioituja kursseja joiden seuraaminen on ilmaista, mutta todistuksen saaminen maksaa. EdX tarjoaa myös Xseries sertifikaatteja opintokokonaisuuksista.

EdX-kursseilla on tyypillisesti viikko-osiot ja jokaisessa osiossa on lyhyt video ja siihen liittyviä interaktiivisia oppimistehtäviä. EdXissä on mm. verifioituja kursseja joiden seuraaminen on ilmaista, mutta todistuksen saaminen maksaa. EdX tarjoaa myös Xseries sertifikaatteja opintokokonaisuuksista.

Kurssit on lajiteltu aiheen mukaisesti esim. ympäristöalan opinnot sekä ruoka ja ravitsemus, josta aihepiiristä kursseja on tarjolla 42 kpl (osa vanhentuneita) esim. Wageningenin ja Harvardin järjestäminä esim. Sustainable Argifood marketing ja Nutrition and Cancer.

Vastaavasti esim. liiketoiminta- ja johtamisalan kursseja on tarjolla 421 kpl.

Coursera

Coursera on yhdysvaltalainen MOOCeja tarjoava yritys, Kursseilla on mm. nauhoitettuja videoluentoja, automaattiarvosanoja ja foorumeita ja vertaisarvioineja.  Kurssin läpäisystä saa elektronisen kurssitodistuksen. Tutkinnon hinta on n 15000 – 25000 $ ja sen voi hankkia esim. liiketalousalalta.

Hakusanoilla ”hospitality management” coursera tarjoaa 14 kurssia (alla), jotka ovat mm. Yonsein ja Kööpenhaminan yliopistojen ja ESSEC liiketalousoppilaitoksen tuottamia esim Food & Beverage Management ja Sustainable Tourism – promoting environmental public health, josta kurssitodistus maksaa 43 euroa.

FutureLearn

FutureLearn tarjoaa 58 kurssia hakusanalla ”food”. Kursseja on esimerkiksi aiheista   Superfoods: Myths and TruthsFood and Mood: Improving Mental Health Through Diet and NutritionCauses of Human Disease: Nutrition and EnvironmentFarm to Fork: Sustainable Food Production in a Changing Environment ja  Food as Medicine

Yhteenveto

MOOC-kursseja on saatavina eri oppialoilta laajasti, myös ruokaan ja ravitsemukseen liittyviä. Silti koulutuksen tarjoajien lukumäärä on varsin suppea. Edelläkävijänä on tietojenkäsittelytieteen ala, josta voi suorittaa tutkintoja. Lähivuodet näyttänevät milloin myös ruoka-alan tutkinnot voi tehdä MOOC-kursseilla.

Hanne Ala-Harja
yliopettaja
SeAMK Ruoka

Lähteet:

About edX. verkkosivu [viitattu 18.3.2019] Saatavana edX.org

Endless possibilities.verkkosivu. [viitattu 1.12.2019] Saatavana: https://www.futurelearn.com/

Laadukkaita, avoimia ja ilmaisia verkkokursseja kaikille. verkkosivu. Helsingin yliopisto. [viitattu 10.3.2019]. Saatavana www.mooc.fi

Find with multiple criteria MOOC and Free Online Courses from CourseraedXFutureLearn and other Top Providers and Universities in a wide range of categories and subjects. verkkosivu. [viitattu 1.12.2019]. https://www.mooc-list.com/categories/food-nutrition

We envision a world where anyone, anywhere can transform their life by accessing the world’s best learning experience. verkkosivu. [viitattu 10.3.2019]. Saatavana: www.about.coursera.org