Oppaita puutuotealan yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen

SeAMK ja Suomen metsäkeskus ovat tuottaneet kaksi opasta puutuotealan pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tukemiseen. Toinen, paperimuotoinen opas keskittyy markkinointiin ja toinen, videoksi tehty opas, yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. Markkinointiin keskittyvä opas voi toimia muistilistana tai sen avulla voi kohta kohdalta ryhtyä pohtimaan oman yrityksen markkinointia. Kolme yrittäjää ja asiantuntijat kertovat videomuotoisessa oppaassa näkökulmia kansainvälistymisestä.

Rohkaisua kasvun ja kansainvälistymisen esimerkkien avulla

Oppaiden avulla puutuotealan yrittäjiä halutaan rohkaista miettimään mitä kasvu ja kansainvälistyminen oman yrityksen kohdalla voisi merkitä, mitä se vaatisi ja kuinka sen voisi toteuttaa. Videolle on haastateltu puutuotealan yrityksiä omista kansainvälistymiskokemuksistaan. Yritysesimerkkien avulla välitetään vinkkejä siitä kuinka muut ovat asioita tehneet ja miten kansainvälistymisessä on onnistuttu. Lisäksi oppaassa asiantuntijat kertovat kansainvälistymisen tilanteesta puutuotealalla sekä kansainvälistymisen keinoista.

Puutuotealan kasvu -hankkeessa tehdyn selvityksen mukaan markkinointiosaaminen vaikuttaa suoraan yritysten menestymiseen. Tästä syystä toinen opas keskittyy yrityksen markkinoinnin kehittämiseen. Oppaassa yritykset kertovat uusien tuotteiden kehittämisestä uusille ja jo olemassa oleville markkinoille, yrityskuvan luomisesta, hyvistä sosiaalisen median hyödyntämisen keinoista ja kansainvälistymisen poluista. Haastateltavat yritykset sijaitsevat Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla.

Tietoa helposti sulavassa muodossa

Puutuotealan kasvuhankkeessa Seinäjoen ammattikorkeakoulu tekee selvityksiä tukeutuen sekä viimeisimpään tutkimustietoon, että yrityksiltä kysyttyyn tilannetietoon. Oppaat on toteutettu näiden selvitysten pohjalta. Ennen oppaiden virallista julkistamista Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueen puualan yrittäjille tarjottiin kuudella paikkakunnalla mahdollisuus tutustua niihin jo ennakkoon.

Tilaisuuksissa saatu palaute oli rohkaisevaa. Oppaissa on paljon tutkimustuloksiin ja markkinoinnin teoriaan pohjautuvaa tietoa, joka on kuitenkin esimerkkien avulla saatu helposti ymmärrettävään ja sisäistettävään muotoon. Yritysesimerkkien avulla tieto tuodaan esiin konkreettisella tavalla.

Opasvideo on katsottavissa osoitteessa https://youtu.be/JL2MyW-1HG0. Paperisen oppaan voi tilata soittamalla tai sähköpostitse: Salla Kettunen puh. 040 868 0140 tai salla.kettunen@seamk.fi

Lisätietoja: puh. 040 8680144, sanna.joensuu-salo@seamk.fi.

Sanna Joensuu-Salo ja Salla Kettunen. Kirjoittajat työskentelevät SeAMK Liiketoiminta ja kulttuurissa.