Metsänomistuksen perusteet – SeAMKin opintojakso kiinnosti CampusOnLinessa

Vaikka Seinäjoen ammattikorkeakoulu päätti luopua metsätalousinsinöörikoulutuksesta 2010-luvun alussa, metsänhoidon, puunhankinnan ja metsäsuunnittelun perusteilla on edelleen paikkansa Ruoka-yksikön agrologiopetuksessa. Etelä-Pohjanmaalla on paljon yksityisten omistamia metsiä, ja metsätalous on kiinteä osa maatilojen alkutuotantoa. Lisäksi suomalaiset metsät ja puhdas luonto kiinnostavat eri alojen kansainvälisiä vaihto-opiskelijoita.

Viime vuosina myös metsänomistajarakenne on muuttunut. Kaupunkilaiset omistavat metsiä aiempaa enemmän, kun väki on muuttanut maalta kaupunkeihin. Lisäksi monet ovat perineet metsiä. Alalle onkin muodostunut eräänlainen ”hupsista metsänomistajaksi” -termi, jolla tarkoitetaan sitä, että metsänomistajaksi tullaan, vaikka käytännön metsänhoito ei ole uudelle omistajalle tuttua. Agrologiopetuksen koulutuspäällikkö Anu Katila ehdotti ”Metsänomistuksen perusteet” opintojaksoa vapaavalintaiseksi opinnoiksi digitaaliseen CampusOnLine -järjestelmään.

CampusOnLine toimii

CampusOnLine toimii Suomen ammattikorkeakoulujen yhteisenä digitaalisena opintotarjontaportaalina. CampusOnLine on koonnut samaan järjestelmään yli 20 ammattikorkeakoulun verkko-opintojaksot (Campusonline.fi).

Opiskelijat voivat valita vapaasti ja maksuttomasti opintoja toisesta ammattikorkeakoulusta ja sisällyttää ne omiin tutkintoihinsa. CampusOnline -konsepti mahdollistaa opintojaksojen suorittamisen kokonaan verkossa. SeAMKissa opintotoimistolla on keskeinen rooli CampusOnLinessa, jolloin opettajien ja hankeväen aikaa jää itse sisällöntuotantoon.

Kun opintojakson luennot nauhoitetaan, opiskelu voi tapahtua itselle sopivaan aikaan. Moodle-alustalle on voinut tallentaa opintojaksokuvauksen lisäksi luentomateriaalit, tehtävät, opintojakson kirjallisuuden ja nettitentit. Esimerkiksi Metsänomistuksen perusteet -opintojaksolla Moodlen tarkistaa monivalintatentit automaattisesti ja antaa opiskelijalle palautteen saman tien.

Metsien luontoarvot ja monikäyttö tärkeitä

Metsänomistuksen perusteet -opintojakso toteutettiin CampusOnLinessa ensimmäisen kerran tammi-helmikuussa 2021. Saadut kokemukset olivat myönteisiä ja kurssilla oli noin 70 osallistujaa eri puolilta Suomea. Perinteisten metsäoppien lisäksi luonto- ja ympäristöarvot sisältyivät kokonaisuuteen. Lisäksi alan kiinteistö- ja kaavoitustietoa sisältyi opintojaksoon.

Kurssin opettajilla eli Juha Tiaisella, Risto Lauhasella ja Kari Laasasenaholla on monipuolista kokemusta omakohtaisesta metsänomistuksesta, mikä helpotti opintojakson toteutusta. Tiimissä Juha Tiainen hoiti opetuksen tietojärjestelmiä koskevat asiat toimien pääopettajana. Kari Laasasenaholla ja Risto Lauhasella oli toteutuksessa hankeasiantuntijan rooli.

CampusOnLinesta ja sen ensimmäisestä metsäkurssista saadut kokemukset olivat myönteisiä. Jatkossa metsäopintoja kehitetään kansainvälisille vaihto-opiskelijoille.

Puukauppa ja hiilensidonta kiinnostavat metsänomistajia. (Kuva: Risto Lauhanen).

Risto Lauhanen
MMT, Erityisasiantuntija, TKI
SeAMK Ruoka

Kari Laasasenaho
FT, Asiantuntija, TKI
SeAMK Ruoka

Juha Tiainen
MMM, Lehtori
SeAMK Ruoka