Maitotuotteiden turvallisuutta Nordplus- intensiivikurssina Latviassa | Julkaisut @SeAMK

Maitotuotteiden turvallisuutta Nordplus- intensiivikurssina Latviassa

#

Nordplus korkeakoulutus -ohjelma tukee yhteistyötä pohjoismaisten ja Baltian maiden korkeakoulujen välillä. Ohjelmasta voi hakea tukea liikkuvuuteen sekä opiskelijoille että opettajille. Lisäksi voi hakea hankerahoitusta verkostojen perustamiseen ja kehittämiseen, intensiivikurssien järjestämiseen, yhteisten opinto-ohjelmien käynnistämiseen ja kehittämiseen sekä opetuksen kehittämishankkeisiin.

SeAMKin Ruoka-yksikkö sai vuonna 2019 tukea verkoston kehittämiseen teemana eläintuotteiden laatukysymykset hyvin laajasta näkökulmasta tarkasteltuna. Verkoston muut jäsenet ovat liettualaisen  Vilniaus Kolegian maatalousosasto  sekä LLU:n (nykyisin LBTU, Latvia University of Life Sciences and Technologies)  maatalouden ja elintarviketeknologian tiedekunnat. Verkoston tavoitteeksi asetettiin intensiivikurssien järjestäminen, ja koronavuosien jälkeen päästiin toteuttamaan ensimmäinen intensiivikurssi, jonka lähiviikko järjestettiin Latviassa toukokuussa 2023.

Kurssin aiheena oli maitotuotteiden turvallisuus. Aihetta tarkasteltiin koko tuotantoketjun osalta alkaen alkutuotannon erilaisten mikrobiologisten ja jäämäriskien tunnistamisesta ja ennaltaehkäisemisestä sekä maidon laadun tutkimismahdollisuuksista käytännön tilaolosuhteissa. Vierailulla LBTU:n tutkimus- ja harjoittelumaatilalle tutustuttiin teemaan käytännössä.

Ryhmä ihmisiä seisomassa vihreän rakennuksen edustalla suojahaalarit yllään.
Opiskelijoita LBTU:n tutkimus- ja harjoittelutilan demonstraatiokäynnillä Vecausessa (Kuva: Teija Rönkä).

Seuraavaksi edettiin tarkastelemaan maitotuotteiden prosessointivaiheen erilaisia vaiheita ja maidon laadun merkitystä lopputuotteen laadulle. Laboratorioharjoituksissa tutustuttiin erilaisiin testausmenetelmiin ja demonstroitiin jäämien vaikutusta tuotteen valmistuksen onnistumiselle. Elintarviketeknologian tiedekunnan rakennuksissa nähtiin myös erilaisia prosessoinnissa käytettäviä laitteita pienessä mittakaavassa. Lopuksi oli aiheena laadun ylläpitäminen prosessointivaiheen jälkeen kuluttajalle saakka.

Ihmisiä istumassa laboratoriotiloissa, työpöydän ääressä.
Opiskelijoita laboratorioharjoituksissa 8kuva: Teija Rönkä).

Intensiivikurssi oli suunniteltu sekä maatalous- että elintarvikealan opiskelijoille laajentamaan heidän omien opintojensa sisältöä. Osanottajina oli yhteensä 15opiskelijaa molemmilta aloilta, ja palaute oli positiivista. Opiskelijoista seitsemän oli Suomesta, agrologin koulutusohjelman lisäksi myös kansainvälisestä Agri-food Engineering-koulutusohjelmasta. Opettajista olivat Latviasta paikan päällä Samu Palander ja Teija Rönkä. Lisäksi Tiina Laitila ja Jarmo Alarinta luennoivat Teamsin kautta. Latviasta ja Liettuasta oli mukana yhteensä 4 opettajaa. Verkosto suunnittelee hakevansa rahoitusta seuraavalle intensiivikurssille kevään 2024 haussa.

Teija Rönkä
lehtori, agrologikoulutus
SeAMK